‘จุฬาฯ’ออกโรงเตือน!!กิจกรรมรับน้อง

0
508

‘จุฬาฯ’ออกโรงเตือนกิจกรรมรับน้องใช้น้ำดื่มร่วมกันสุ่มเสี่ยงติดเชื้อโรค

สโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกหนังสือเตือน และให้ข้อแนะนำสุขอนามัยในการใช้ภาชนะบรรจุน้ำร่วมกันในกิจกรรมรับน้อง โดยแจ้งไปยังผู้รับผิดชอบกิจกรรมรับน้องของแต่ละคณะ

โดยใจความระบุว่า เนื่องจากระบบการให้น้ำดื่มในกิจกรรมรับร้องที่ให้นิสิตบริโภคน้ำจากภาชนะหรือหลอดร่วมกันเป็นการไม่ถูกสุขอนามัย และอาจทำให้เกิดผลเสียต่อนิสิตที่มาร่วมกิจกรรมรับน้องของแต่ละคณะและทุกบ้านรับน้อง เพราะไม่อาจทราบได้ว่านิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมติดเชื้อโรคติดต่อทางน้ำลายหรือไม่ ทั้งยังสามารถก่อให้เกิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนน้ำลายในภาชนะรวม ซึ่งนำไปสู่การติดโรคติดต่อทางน้ำลาย และสารคัดหลั่งหลายชนิด อาทิ
1. การติดเชื้อ Hepatiiis virus
2. การติดเชื้อ Influenza virus
3. การติดเชื้อ Herpes simplex virus type 1
4. Infectious mononucleosis
5. Hand-Foot-and-Mouth disease
6. Mumps
7. การติดเชื้อแบคทีเรียในกลุ่ม Streptococcus
ทั้งนี้ หนังสือแจ้งเตือนดังกล่าวลงนามโดย นทพ.สิรภพ สุวรรณโกมลกุล ประธานฝ่ายวิชาการ สโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นทพ.สถิคุณ จันทร์กระจ่าง นายกสโมสรนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15080797

 

728x90

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.