การเตรียมตัวยืนเพื่อเล่น (address position)

0
แฟนเพจอยากให้เขียนแนะนำนักกอล์ฟใหม่ ทั้งที่กำลังจะกำลังจะหัด เพิ่งหัด และยังเล่นไม่เก่ง ว่ามีแนวทางปฏิบัติอย่างไรให้สามารถเป็นนักกอล์ฟที่เล่นเก่ง และต้องใช้เวลาในการหัดนานเท่าใดที่จะเล่นกอล์ฟได้เก่ง กอล์ฟเป็นกีฬาที่มีการเล่นที่แตกต่างจากกีฬาชนิดอื่น คือเป็นการเล่นลูกกอล์ฟที่หยุดนิ่งอยู่กับที่ ดังนั้น ผู้เล่นจึงต้องยืนอยู่กับที่เพื่อเล่นลูกด้วยเช่นกัน จุดประสงค์คือ การสวิงไม้กอล์ฟเพื่อสร้างให้เกิดแรงที่หัวของไม้กอล์ฟ แล้วส่งผ่านแรงนั้นไปยังลูกกอล์ฟ เพื่อให้ลูกกอล์ฟลอยออกไปตกยังเป้าหมายที่ต้องการ ตามนิยามด้านบนนั้น จะแบ่งขั้นตอนการเล่นกอล์ฟออกเป็นดังนี้ 1 การเตรียมตัวยืนเพื่อเล่น (address position) 2 การสวิงไม้กอล์ฟ 3 ความแม่นยำในการสวิงให้หัวไม้ปะทะลูกกอล์ฟ 4 การทำให้ลูกกอล์ฟลอยออกไปอย่างสม่ำเสมอ 5 ความสามารถในการควบคุมให้ลูกกอล์ฟลอยออกไปตกตามที่ต้องการ 6 ระยะเวลาในการหัดจนเก่ง ข้อ1 เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก...

การเล่นลูกสั้น

0
ถ้านักกอล์ฟหัดเล่นกอล์ฟด้วยการยอมรับขั้นตอนการพัฒนาที่ค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับ เหมือนการเรียนที่เริ่มจากชั้นประถมปีที่ 1 แล้วค่อยๆเลื่อนชั้นไปจนจบมหา’ลัย แม้จะเรียนมาอย่างยาวนานกว่าจะได้ปริญญาบัตร แต่ก็ยอมรับที่จะเริ่มต้นเป็นน้องใหม่เริ่มหัดงาน ค่อยๆเรียนรู้ไต่เต้าไปจนเป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ ชีวิตในหน้าที่ไปถึงเป้าหมายได้เพราะมีขั้นตอนของการพัฒนาตามลำดับด้วยความอดทน ปัญหาที่ทำให้นักกอล์ฟไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนการเรียนและการทำงาน ก็เพราะขาดการยอมรับที่จะเรียนรู้และฝึกฝนให้ก้าวหน้าไปตามขั้นตอน  เป็นเพราะมาเล่นกอล์ฟด้วยความคาดหวังจะเป็น “ซีอีโอ” ตั้งแต่เริ่มหัด ส่วนใหญ่แล้วจะแสดงพลังความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อส่งลูกกอล์ฟออกไปให้ไกลตั้งแต่เริ่มจับไม้กอล์ฟ ดังนั้นนักกอล์ฟจำนวนมากจึงตีได้ไกล ตีได้แรง แต่เล่นลูกสั้น พัตต์หรือเล่นจากทราย ไม่เป็น กลับต้องมาหัดพัตต์ เล่นลูกสั้นหรือเล่นจากทรายในภายหลัง นักกอล์ฟจำนวนมากที่แม้จะเล่นกอล์ฟมานาน สามารถไดร์ฟได้ไกลและแรงแต่ไม่สามารถเล่นลูกสั้นได้ดี ส่วนใหญ่แล้วมีเหตุมาจากไม่สามารถควบคุมการแบ็คสวิงสั้นๆได้ เพราะเริ่มหัดเล่นกอล์ฟด้วยการแบ็คสวิงอย่างเต็มที่มาตลอดจนกลายเป็นความเคยชิน แล้วใช้การชะลอไม้ตอนดาวน์สวิงเมื่อต้องเล่นลูกสั้น ที่เรียกว่าใช้ความรู้สึก การชะลอในขณะดาวน์สวิงทำให้การเดินทางหัวไม้เกิดการสะดุด ซึ่ง เป็นเหตุให้ตีฉึกหลังลูกหรือท็อปหัวลูกได้ และแม้จะเข้าบอลได้โดยไม่ฉึกหรือท็อป ก็ยากที่จะควบคุมน้ำหนักและทิศทางได้ดี ทุกๆช็อตไม่ว่าจะเป็นลูกสั้นหรือยาว...

  มารยาทและข้อควรปฏิบัติในการเล่นกอล์ฟ

0
นักกอล์ฟทั่วไปมักจะสนใจแต่เพียงการเล่นกอล์ฟให้เก่งแต่เพียงอย่างเดียว โดยละเลยความสำคัญของมารยาทที่อาจไปรบกวนสมาธิของนักกอล์ฟคนอื่นหรือความปลอดภัยในการเล่น อันอาจก่อให้เกิดอันตรายทั้งแก่ตัวเองและผู้อื่นได้ การปฏิบัติตนในขณะเล่นกอล์ฟนั้นเป็นเหมือนการเปิดหน้าต่างของจิตใจ ให้ผู้อื่นได้เห็นและรู้จักตัวตนแห่งตัวเราที่แท้จริง ส่งผลต่อภาพลักษณ์ในสังคมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานและความน่าเชื่อถือได้ ดังนั้นการปฏิบัติตนในขณะเล่นกอล์ฟ จึงมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการเล่นกอล์ฟให้เก่ง        1  มีจิตสำนึกกีฬากอล์ฟ     ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเอง ควบคุมตัวเองให้อยู่ในวินัย และปฏิบัติตามกฎข้อบังคับทุกประการ แม้จะไม่มีผู้อื่นรู้เห็นการกระทำผิดกฎข้อบังคับของเรา เราก็ต้องปรับโทษตัวเองพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ร่วมเล่นได้ทราบ ต้องเป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬาและมีความสุภาพ         2  ความปลอดภัย  2.1 ทุกครั้งที่จะเหวี่ยงไม้ไม่ว่าจะเหวี่ยงจริงหรือซ้อมสวิง ต้องแน่ใจว่าไม่มีผู้ใดอยู่ใกล้จนอาจเหวี่ยงไม้ไปโดน ห้ามซ้อมเหวี่ยงไม้ไปในแนวทางที่มีคนอยู่อย่างเด็ดขาด เพราะไม้อาจเกี่ยวโดน หิน ดิน ทราย หรือเศษหญ้ากระเด็นไปโดนได้ 2.2 ต้องรอจนกว่าผู้เล่นทุกคนในกลุ่มทีออฟเรียบร้อยแล้ว จึงเริ่มเดินไปยังลูกที่ได้เล่นไปแล้ว 2.3...

มารู้จักกีฬากอล์ฟกันก่อน

0
ก่อนที่เราจะลงมือเล่นกอล์ฟ ก่อนอื่นคงต้องมารู้จัก กีฬาชนิดนี้กันก่อนเป็นอันดับแรกนะครับ การเล่นกอล์ฟคือ การส่งลูกกอล์ฟจากจุดเริ่มต้นไปลงหลุมที่กำหนดไว้ด้วยอุปกรณ์การเล่น โดยมีกฎข้อบังคับกำหนดวิธีการเล่น ไม่ว่าการแข่งขันจะเป็นแบบไหนหรือกับใคร ผู้ชนะคือ ผู้ที่ใช้อุปกรณ์การเล่นสัมผัสโดนลูกกอล์ฟน้อยครั้งที่สุดเป็นผู้ชนะ ใช้จำนวนหลุมเป็นตัวกำหนดการสิ้นสุดการเล่น โดยไม่มีกำหนดเวลาและแต้ม เล่นให้เสร็จทีละหลุมจนครบทุกหลุม แล้วนำจำนวนครั้งที่ตั้งใจตีลูกพร้อมแต้มปรับโทษของทุกหลุมมารวมกัน ผู้ชนะคือผู้ที่รวมแล้วมีจำนวนครั้งน้อยที่สุด ที่ใช้คำว่านับจำนวนครั้งที่ตั้งใจตีลูก เพราะว่าบางครั้งที่ตั้งใจตีแล้ว ไม้กอล์ฟอาจไม่โดนลูกเลย ก็จะนับการตีนี้รวมเข้าไปด้วย เรียกว่า แอร์ช้อต มีการกำหนดจำนวนครั้งของการใช้ไม้กอล์ฟเล่นโดนลูกกอล์ฟของแต่ละหลุมไว้เป็นมาตรฐาน เรียกว่าพาร์ เช่นหลุมที่ 1 พาร์ 4 ระยะ380 หลา หมายความว่า หลุมที่ถูกกำหนดให้เป็นหลุมที่ 1ของสนามนี้...