“สมเด็จพระสังฆนายก ประมุขสงฆ์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน His Eminence Karma Gyeltshen”เสด็จทรงร่วมงานงานพิธีอัฏฐมีบูชา ณ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ

สมเด็จพระสังฆนายก ประมุขสงฆ์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน HIS EMINENCE KARMA GYELTSHEN เสด็จทรงร่วมงานสัปดาห์วิสาข-อัฏฐมีบูชา ณ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ

0
797

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 17.30 น. “วันอัฎฐมีบูชา”

     วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือเป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังจากทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว 7 วัน ในวันแรม 8 ค่ำเดือน 6

   พระ

     วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 17.30 น. เป็นวันอัฎฐมีบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
คือเป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังจากทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว 7 วัน ในวันแรม 8 ค่ำเดือน 6 พระ7
      ในการนี้เมืองโบราณ สมุทรปราการ ได้รับเกียรติจาก His  Eminence Karma Gyeltshen สมเด็จพระสังฆนายก ประมุขสงฆ์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน พระ3ได้เสด็จทรงร่วมในงานพิธีอัฏฐมีบูชา โดยมีพระสงฆ์ไทยจำนวน 108 รูป สวดมาติกาบังสกุล และหลวงตาเณรคำ อายุ 137 ปี แห่งวัดป่าประดับทรงธรรม จ.สกลนคร ได้เป็นผู้เทศก์พระธรรมเทศนา ในการนี้สมเด็จพระสังฆนายกแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ประธานสงฆ์ฝ่ายนิกายมหายาน ได้เสด็จทรงทอดผ้าไตรน้อมถวายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และนำพุทธศาสนิกชนชาวไทยพุทธทั้งหลายพระ1 ได้ร่วมเวียนเทียนประทักษิณรอบ พร้อมกันทั้ง 3 รอบ และได้จุดเทียนหมู่ พระ5สาธุการพร้อมกันด้วยความสว่างไสว ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์จะสว่างไสวโชติช่วงไปตลอดอนันกาล และพุทธศาสนิกจะสืบทอดบวรพระพุทธศาสนานี้ให้เจริญมั่นคงยั่งยืนสืบต่อไป
                               (สกู๊ปพิเศษสังฆราชภูฏานเสด็จไทย)
สมเด็จพระสังฆนายก ประมุขสงฆ์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน His Eminence Karma Gyeltshen เสด็จทรงร่วมงานสัปดาห์วิสาข-อัฏฐมีบูชา ณ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการไหว้

        ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2561 เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ ได้จัดงานสัปดาห์วิสาข- อัฏฐมีบูชา โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจากสมเด็จพระสังฆนายก His Eminence Karma Gyeltshen องค์ประมุขสงฆ์แห่งราชอาณาจักรภูฏานเสด็จทรงเข้าร่วมในงานพิธีอันเป็นมงคลยิ่งในครั้งนี้ ถือเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีด้านบวรพระพุทธศาสนาระหว่างประเทศไทยและประเทศภูฏาน สานศาสนสัมพันธ์ เถรวาทและมหายาน  ให้เจริญและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไหว้1

        เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ได้เสด็จเป็นประธานเปิด “พุทธมหาวิหารวชิรธรรมแห่งพระพุทธเจ้า 38 พระองค์” ในการนี้สมเด็จพระสังฆนายก ประมุขสงฆ์แห่งราชอาณาจักรภูฏานได้ถวายผ้าและภาพสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นธรรมเนียมสงฆ์เพื่อเชื่อมสัมพันธภาพแห่งบวรพระพุทธศาสนาของไทยของภูฏานเข้าร่วมกันไหว้3

            “นางสาวอภินิตา ไชยชนะ” ฑูตสันติภาพ อินเตอร์เนชั่นแนล วูเมน พีช กรุ๊ป ผู้ประสานงานฝ่ายมหายาน ได้เปิดเผยว่าพล.ต.ท.เผ่าไทย ทองธิว กรรมการบริหารเมืองโบราณ ได้สร้างพุทธมหาวิหารวชิรธรรมแห่งนี้โดยภายในได้ประดิษฐานพระพุทธเจ้าในปัจจุบัน 28 พระองค์ และพระพุทธเจ้าในอนาคตอีก 10 พระองค์ โดยสร้างจากไม้หอม และยังมีสถาปัตยกรรมพระพุทธรูปติดผนังอีกกว่า 50,000 พระองค์ และพระธาตุประจำปีเกิดของทั้ง 12 ราศี พุทธศาสนิกชนไม่ต้องเดินทางไปไกล สามารถเดินทางมาสัมผัสได้ ณ สถานที่แห่งเดียวนี้เอง โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

         วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 17.30 น. เป็นวันอัฎฐมีบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือเป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังจากทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว 7 วัน ในวันแรม 8 ค่ำเดือน 6ไหว้4

       ในการนี้เมืองโบราณ สมุทรปราการ ได้รับเกียรติจาก His Eminence Karma Gyeltshen สมเด็จพระสังฆนายก ประมุขสงฆ์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ได้เสด็จทรงร่วมในงานพิธีอัฏฐมีบูชา โดยมีพระสงฆ์ไทยจำนวน 108 รูป สวดมาติกาบังสกุล และหลวงตาเณรคำ อายุ 137 ปี แห่งวัดป่าประดับทรงธรรม จ.สกลนคร ได้เป็นผู้เทศก์พระธรรมเทศนา ในการนี้สมเด็จพระสังฆนายกแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ประธานสงฆ์ฝ่ายนิกายมหายาน ได้เสด็จทรงทอดผ้าไตรน้อมถวายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และนำพุทธศาสนิกชนชาวไทยพุทธทั้งหลาย ได้ร่วมเวียนเทียนประทักษิณรอบ พร้อมกันทั้ง 3 รอบ และได้จุดเทียนหมู่ สาธุการพร้อมกันด้วยความสว่างไสว ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์จะสว่างไสวโชติช่วงไปตลอดอนันกาล และพุทธศาสนิกจะสืบทอดบวรพระพุทธศาสนานี้ให้เจริญมั่นคงยั่งยืนสืบต่อไป

น.ส.ธัญธรณ์ บัวงาม รายงาน

728x90

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.