รมว.ศธ. ฟื้น องค์การค้า หวังสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

0
477

5 พ.ค. 59 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(รองเลขาธิการ กพฐ.) และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การค้า(อค.) ของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) กล่าวภายหลังประชุมผู้บริหารองค์การค้าฯที่มี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานการประชุม ว่า อค.ของ สกสค.ได้สรุปผลการดำเนินงาน ตามนโยบายของ รมว.ศธ.ในรอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 19 ส.ค. 2558- 31 มี.ค.2559  โดยมีการดำเนินการ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการและโครงสร้าง อค. ด้านการผลิต การตลาดและการบริการ และด้านการเงินการลงทุน

นายสุเทพ กล่าวต่อว่า สำหรับด้านการบริหารจัดการและโครงสร้างองค์กร โดยมีการจัดทำระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 3 ฉบับ ว่าด้วยเรื่องพัสดุ การบริหารการเงินและการบัญชี การเงินประจำตำแหน่ง การลดรายจ่าย ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนต่างๆ ลงได้กว่า 37 ล้านบาท /ปี ยกเลิกค่าเช่ารถยนต์ตามสัญญาจ้างรายปี 45 คัน ลดจำนวนค่าจ้างแรงงานเหมาบริษัท ลดค่าจ้างค่าใช้จ้างยามรักษาความปลอดภัย ลดจำนวนลูกจ้างโครงการรายปีจาก 2,400 คน ขณะนี้เหลือเพียง 1,900 คน และดำเนินการทางวินัยกับผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริต 14 เรื่อง ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้อง 21 คน ได้ลงโทษทางวินัย จำนวน 10 ราย (ให้ออก 7 ราย ปลดออก 2 ราย ภาคทัณฑ์ 1 ราย) ที่เหลืออีก 11 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการสืบข้อเท็จจริงและสอบวินัย

นายสุเทพ กล่าวอีกว่า ส่วนด้านการผลิต ด้านการตลาดและการบริการ ในปีนี้ อค.ได้ผลิตหนังสือแบบเรียน 8 กลุ่มสาระ จำนวน 40,260,000 เล่ม ผลิตหนังสือประกอบการเรียน 20 รายการ ภาพประกอบการสอน 22 รายการ สื่ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 7 รายการ มีรายได้จากการรับจ้างพิมพ์ข้อสอบ จำนวน 44,937,467 บาท นอกจากนี้ ยังมีข้อตกลงความร่วมือใน “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี” กับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ และมีข้อตกลงด้านธุรกิจกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จัดโปรโมชั่นพิเศษ จำหน่ายแบบเรียน มียอดจองสินค้า 1,500 ล้านบาท ได้รับเงิน 937.53 ล้านบาท

ทั้งนี้ อค.ได้บริจาคหนังสือ 3 ล้านเล่มให้กับ กศน.และหน่วยงานในศธ. เพื่อออกร้านงานกาชาดปี 2559 และออกร้านงาน “การศึกษาสร้างชาติ คลองผดุงฯสร้างสุข” เพื่อจำหน่ายสินค้าคุณภาพดี ราคาประหยัด ช่วยเหลือประชาชนลดรายจ่ายด้านการศึกษาส่วนด้านการเงินและการลงทุน ขณะนี้ อค.สามารถติดตามหนี้ได้ จำนวน 518,743,782 บาท ชำระหนี้ได้ จำนวน 531,973,296 บาท และสามารถลดการขาดทุนลงได้ กว่า 300 ล้านบาท ขณะนี้เหลือการขาดทุนเพียง 134 ล้านบาท ส่วนหนี้สินมีอยู่จำนวน 5,300 ล้านบาท ขณะนี้เหลือหนี้สิน 5,100 ล้านบาท

“ในปีนี้ ท่านรัฐมนตรีว่าการฯ มีความคาดหวังมากที่จะพยายามลดหนี้สินลง จึงฝากให้อค.ไปดูสินทรัพย์ของ อค.ว่ามีจำนวนเท่าใด และให้มีสินทรัพย์สมดุลกับหนี้ รวมถึงให้ไปคิดต่อว่าทำอย่างไรจะพัฒนา อค.ให้สามารถลดรายจ่ายและมีกำไรขึ้นได้ และได้กำชับให้ อค.ดำเนินธุรกิจโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ ที่ผ่านมา รมว.ศธ.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น 3 ชุด เพื่อตรวจสอบเรื่องชุดนักเรียนตกค้างในคลังสินค้าของ อค. กว่า 4 แสนชิ้น เรื่อง อค.ทำธุรกิจลงทุนร่วมกับบริษัทต้นอ้อ 1999 จำกัด และเรื่องสารเคมีหมดสภาพ ตามที่มีผู้ร้องเรียนมา โดยทั้ง 3 เรื่องนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งผลการตรวจสอบจะแล้วเสร็จในวันที่ 17 พ.ค.นี้” นายสุเทพ กล่าว

นายสุเทพ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ว่าขณะนี้ อค.ได้จัดพิมพ์หนังสือแบบเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กำหนดว่า อค.จะต้องส่งหนังสือแบบเรียนถึงโรงเรียนภายในวันที่ 11 พ.ค. ซึ่ง อค.ก็ขอรับประกันได้ว่า ในปีการศึกษานี้ อค.จะสามารถส่งหนังสือแบบเรียนได้ทันเปิดภาคเรียนอย่างแน่นอน ส่วนการจัดส่งนั้นสำหรับโรงเรียนสั่งหนังสือจาก อค. ทาง อค.ได้ว่าจ้างบริษัทไปรษณีย์เป็นผู้จัดสั่งหนังสือแบบเรียนไปให้โรงเรียนโดยตรงเพื่อความสะดวก แต่หากพบปัญหาร้องเรียนว่ามีการจัดส่งหนังสือล่าช้าก็สามารถตรวจสอบได้ทุกจุด

728x90

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.