เปิดยอด4 เดือน’ ปชช.ร้อง’คสช.ยอดเรื่อง!!!! คนมีสี ทหาร ตำรวจ

คสช. เปิดยอด4เดือนประชาชนแจ้งปัญหาทุจริต ความเดือดร้อน 3,012

0
519

23 พ.ย. 60

คสช. เปิดยอด4เดือนประชาชนแจ้งปัญหาทุจริต ความเดือดร้อน 3,012 เรื่อง

ร้องเรียนคนมีสี ทหาร -ตำรวจ จำนวน 315 เรื่อง

ที่กองบัญชาการกองทัพบก “พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง” รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)เปิดเผย การประชุม คณะทำงานกลั่นกรองเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ว่า การทำงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ ขณะนี้มีการปรับรูปแบบการทำงาน โดยเรื่องร้องเรียนที่ผ่านการกลั่นกรองจาก คณะทำงานฯแล้ว จะส่งข้อมูลให้หน่วยงานระดับพื้นที่ในสายงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย และ กองกำลังชายแดนของกองทัพบก เข้าช่วยตรวจสอบเบื้องต้นและติดตามความคืบหน้า ก่อนส่งผลการปฏิบัติโดยรวมให้ ศูนย์อำนวยการต่อต้านทุจริตแห่งชาติ(ศอตช.) ดำเนินการต่อไป โดยสรุปเรื่องร้องเรียนที่ตลอดระยะเวลา 4 เดือนตั้งแต่ กรกฎาคม – พฤศจิกายน 2560 ซึ่งมีประชาชนร้องเรียนความเดือดร้อนในลักษณะต่างๆ เข้ามาจำนวน 3,012 เรื่อง

“ข้อมูลส่วนใหญ่ยังคงเป็นการร้องเรียนเรื่องการประพฤติมิชอบ และการขอความช่วยเหลือจากปัญหาความเดือดร้อน อาทิ ปัญหาที่ดินทำกิน ข้อพิพาททางกฎหมาย การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในชุมชน และความล่าช้าในการได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐ เป็นต้น ทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ โดยคณะทำงานกลั่นกรองได้นำข้อมูลทั้ง 3,012 เรื่อง เข้าสู่กระบวนการพิจารณากลั่นกรองเป็นวงรอบทุกสัปดาห์ โดยเรื่องที่เป็นการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐโดยตรง จะถูกส่งให้ ศอตช. ส่วนเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนจะส่งให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขตามอำนาจหน้าที่” พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าว

รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กล่าวต่อว่า ผลการกลั่นกรองเรื่องร้องเรียนทั้ง 3,012 เรื่อง ในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมาสรุปได้ ดังนี้

1. ส่งเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤติกรรมเข้าข่ายประพฤติมิชอบให้ ศอตช. ดำเนินการตามกรรมวิธี จำนวน 447 เรื่อง โดย ศอตช. เข้าสู่กรรมวิธีเรียบร้อยแล้ว 270 เรื่อง ในจำนวนนี้มีผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว จำนวน 72 เรื่อง

2. เรื่องที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชน โดยไม่เกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ได้ส่งเรื่องไปให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 1,465 เรื่อง เพื่อเข้าสู่กระบวนการแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนตามช่องทางที่รัฐบาลมีอยู่

3.เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 315 เรื่อง ได้ส่งเรื่องให้ต้นสังกัดดำเนินการสอบสวน และมีผลการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 33 เรื่อง

4. เรื่องร้องเรียนที่ข้อมูลยังไม่เพียงพอ และรอรับรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ร้อง 21 เรื่อง โดยจะนำเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองในห้วงต่อไป และ 5. เรื่องร้องเรียนที่ไม่มีรายละเอียดเพียงพอที่จะสามารถดำเนินการได้ 764 เรื่อง

728x90

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.