เปิด‘คู่มือ’มาตรการ‘ผ่อนปรน’ที่ท่าน-ผู้ประกอบการต้องรู้: ทันที่ผ่อนผันขายเหล้า-เบียร์ เกิดนาฑีประวัติศาสตร์สุดเดือด รุม!!!ยื้อแย่ง หวิดมีเรื่อง!

เปิด‘คู่มือ’มาตรการ‘ผ่อนปรน’ที่ท่าน-ผู้ประกอบการต้องรู้: ทันที่ผ่อนผันขายเหล้า-เบียร์ เกิดนาฑีประวัติศาสตร์สุดเดือด รุม!!!ยื้อแย่ง หวิดมีเรื่อง!

0
141
คู่มือผ่อนผัน โควิด
คู่มือผ่อนผัน โควิด

เพจเฟซบุ๊ก “กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย” โพสต์ “คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 1 (สีขาว)” โดยกระทรวงสาธารณสุข ฉบับวันที่ 2 พฤษภาคม 2563

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ QR Code ในภาพ หรือที่ https://drive.google.com/drive/folders/1Fi7EVz0rhrW_QCEQmiyxTe3C4ykLTKOg?fbclid=IwAR2jBh7UAboT2p3YoANHXDNkYGoSt-8MWtohYUeqEZxWYcRhEDEo8qzLj_Qhttps://drive.google.com/drive/folders/1Fi7EVz0rhrW_QCEQmiyxTe3C4ykLTKOg?fbclid=IwAR2jBh7UAboT2p3YoANHXDNkYGoSt-8MWtohYUeqEZxWYcRhEDEo8qzLj_Q


คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 1 (สีขาว)

สุดเดือด นาทีประวัติศาสตร์ หลังรัฐบาลอนุญาตให้ขายเหล้าเบียร์ได้วันแรก รุมยื้อแย่ง หวิดมีเรื่อง

เมื่อมีการอนุญาตให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดได้ แต่ต้องซื้อกลับไปกินที่บ้าน งดเว้นการรวมตัวการดื่ม และห้ามกินที่ร้าน ทั้งนี้ ข้อกำหนดดังกล่าว เริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป

บรรยากาศแอลกอฮอล์ขายได้วันแรก ในห้างสรรพสินค้าขายส่งแห่งหนึ่ง

บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีบางช่วงเกิดความวุ่นวายเล็กน้อย ถึงขนาดรุม

ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีบางช่วงเกิดความวุ่นวายเล็กน้อย ถึงขนาดรุมยื้อแย่งลังเบียร์กันเลยทีเดียว แม้จะมีการขอความร่วมมือเพื่อช่วยกันจัดระเบียบก็ตาม

*******************************

#หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย”#ข่าวทั่วไทย-ไกลทั่วโลก#

เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประชาชน ผดุงความธรรมในสังค

#เปิดอ่านทาง WEBSITE: https://www.thailandworldnews.com

หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย##นายสิทธิชัย ไชยกิจ (ชัย บางสะแก) เจ้าของ-บรรณาธิการ #

หนังสือพิมพ์รายวัน"ข่าวประเทศไทย"

#ติดต่อกองบรรณาธิการ #……#ประสงค์ ส่งข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ร้องขอความเป็นธรรม”เครือข่ายบุติธรรม”

ส่งเรื่องต่างๆมาที่อีเมล : THAILANDWORLDNEWS@GMAIL.COM

เครือข่ายยุติธรรม

    เพื่อความเป็นธรรมในสังคม

*******************************

728x90

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.