เกษตรกรไทยใช้ไอทีมากขึ้นถึง7.02% เพราะต้องการเพิ่มผลผลิต

0
1092

จากโยบายของภาครัฐฯ มุ่งเน้นไปยังการสร้างสมาร์ทฟาร์ม และการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาสร้างนวัตกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนการเกษตรจากรูปแบบเดิมๆทำให้ภาคการเกษตรของประเทศไทยได้ผลักดันให้การใช้ไอทีมากขึ้นถึง 7.02%

39% ของแรงงานไทยในภาคเกษตร และเป็นแหล่งรายได้หลักของประชากรในประเทศไทย แต่การทำการเกษตรของไทยต้องประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ความเสื่อมโทรมของหน้าดิน การใช้ปุ๋ย สารเคมี และแรงงานขาดทักษะทำให้ได้ผลผลิตค่อนข้างต่ำ การพัฒนาความสามารถในการใช้ดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบถือเป็นโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์ม ด้วยการนำเทคโนโลยีแพลตฟอร์มที่ 3 – คลาวด์ โมบิลิตี้ และเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ การสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจนั้น เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับการเพิ่มผลผลิต อย่างไรก็ตามยังคงมีปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความเข้าใจในพื้นฐานของเทคโนโลยี ระดับการศึกษา และ เงินทุน
“แท้จริงแล้วอุปสรรคไม่ได้อยู่ในตัวของเทคโนโลยีเอง เทคโนโลยีเหล่านี้มีพร้อมอยู่แล้วในปัจจุบันแต่กลับกลายเป็นเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างที่จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ความต้องการของภาคการเกษตร และความสามารถในการนำเสนอสิ่งเหล่านี้ให้เหมาะสมแก่การลงทุนอย่างประหยัดและใช้งานง่าย” เอมิลี่ ดิทตอน หัวหน้าฝ่ายวิจัยด้านเหมืองแร่ทั่วโลก ของ IDC Energy Insights กล่าว “บริษัทในอุตสาหกรรมการเกษตรนั้นเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องของความสำคัญและประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีมาใช้งานกับฟาร์ม พื้นที่ของฟาร์ม การใช้งานแรงงาน วิธีการทำการเกษตร จะช่วยสร้างความแตกต่างให้กับบริษัทเหล่านั้นผ่านทางการมีฐานะทางการเงินที่มั่งคั่ง ได้สร้างองค์ความรู้ใหม่และเพิ่มการลงทุน
โครงการใหม่ในการพัฒนาสมาร์ทฟาร์ม จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการใช้เทคโนโลยีและวิธีการทำการเกษตร เทคโนโลยีแพลตฟอร์มที่ 3 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ โมบิลิตี้ บิ๊กดาต้า และเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ ร่วมกับนวัตกรรมสนับสนุน (เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ IoT เครื่องมื่อช่วยวิเคราะห์บิ๊กดาต้าและระบบการสร้างการรับรู้ข้อมูล) ได้ถูกนำมาใช้ร่วมกันในการยกระดับรูปแบบการทำการเกษตรและเพิ่มบทบาทของเทคโนโลยีเหล่านั้นด้วย
อัตราการเติบโตการใช้ไอทีของภาคการเกษตร ไอดีซีวิเคราะห์มาจากผลผลิตที่ได้ต่อหนึ่งรอบการเพาะปลูกร่วมกันกับข้อมูลสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก หน่วยที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรของไทยกำลังมองหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของการเพิ่มผลผลิต ขั้นตอนการเก็บเกี่ยว และการบริหารจัดการฟาร์ม บทบาทของ IoT และการบริหาร การใช้งานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิผลจะเป็นส่วนสำคัญในการทำให้เทคโนโลยีถูกนำมาใช้ได้อย่างเพิ่มคุณค่า
“ภาคการเกษตรของไทยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ดิจิตอล และกำลังอยู่ในขั้นของการปรับเปลี่ยน ซึ่งจะยกระดับรูปแบบการทำการเกษตรของไทย เมื่อเทคโนโลยีเหล่านี้ถูกนำมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ” ไมเคิล อาราเนต้า ผู้จัดการประจำไอดีซีประเทศไทย กล่าว “ขั้นตอนนี้จะดำเนินไปทีละก้าว การหาโอกาสที่รวดเร็วและนำมาปฏิบัติได้ง่ายในการปรับเปลี่ยนจะถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญ และในที่สุดสิ่งนี้ก็จะปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรของไทยได้ทั้งหมด”

728x90

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.