สถานการณ์วิกฤติ “โควิท-19” กลับมาพุ่ง…..เริ่มโอน เงินเยียวยา5,000บาท…. มาตรการใช้ไฟฟ้าฟรี

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจในหลายส่วนทั้งภาคครัวเรือน ธุรกิจ และอุตสาหกรรม

0
454
สู้ โรค โควิท-19
สู้ โรค โควิท-19

#หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย”#ข่าวทั่วไทย-ไกลทั่วโลก#

หนังสือพิมพ์รายวัน"ข่าวประเทศไทย"

เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประชาชน ผดุงความธรรมในสังคม

  #เปิดอ่านทาง WEBSITE: https://www.thailandworldnews.com

หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย#

#นายสิทธิชัย ไชยกิจ (ชัย บางสะแก)

เจ้าของ-บรรณาธิการ #

#ติดต่อกองบรรณาธิการ ##ประสงค์ ส่งข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ร้องขอความเป็นธรรม”เครือข่ายบุติธรรม”

ส่งเรื่องต่างๆมาที่อีเมล : THAILANDWORLDNEWS@GMAIL.COM

เครือข่ายยุติธรรม

    เพื่อความเป็นธรรมในสังคม

***********************************************************************************

ศบค.แถลง โควิด-19

ติดเชื้อเพิ่ม 111 ราย รวมสะสม 2,369 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 3 ศพ รวมเสียชีวิต 30 ศพ รักษาหายแล้ว 888 ราย เน้น จับตากลุ่มคนไทย ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ทำยอดพุ่ง ย้ำ สวมใส่หน้ากากอนามัย

วันที่ 8 เม.ย. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะโฆษกศูนย์โควิด-19 (ศบค.) แถลงสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่ 8 เม.ย. พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 111 ราย รวมยอดสะสม 2,369 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 3 ศพ รวมมีผู้เสียชีวิต 30 ศพ รักษาหายแล้ว 888 ราย

“นพ.ทวีศิลป์ฯ” กล่าวต่อว่า ขอเน้นย้ำ ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย โดยเฉพาะยิ่งคนที่ต้องออกไปจากบ้าน แล้วกลับมาก็ควรใส่หน้ากากอนามัยไว้ โดยเฉพาะที่บ้านมีผู้สูงอายุ จะเป็นประโยชน์มาก เน้นย้ำ จับตาดูคนไทย ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ทั้ง อินโดนีเซีย กาตาร์ และที่อื่นๆด้วย ซึ่งตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มถึง 42 ราย จากกลุ่มนี้ ขณะเดียวกลุ่มคนที่อยู่ในประเทศ กว่า 60 ล้านคน ก็ต้องทำตามมาตรการ เว้นระยะห่างทางสังคม อย่างเข้มข้นด้วย

เช็กเลย! เราไม่ทิ้งกัน เริ่มโอน เงินเยียวยา5,000บาท เข้าบัญชีตั้งแต่ตี1

8-เราไม่ทิ้งกัน

เช็กเลย เราไม่ทิ้งกัน เริ่มโอนเงินเยียวยา 5,000 บาท เข้าบัญชีตั้งแต่เวลา 01.00 น.ของวันนี้แล้ว เผยที่ประชุมครม.ขยายวงเงินและระยะเวลาจาก 3 เดือน เป็น 6เดือน

จากกรณีรัฐบาลรัฐบาลได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 โดยการแจกเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท จากการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 เม.ย.ที่ผ่านมา มีมติขยายวงเงินและระยะเวลาช่วยเหลือเยียวยาจากเดิมที่แจกให้ 3 เดือนระหว่างเม.ย.-มิ.ย.2563 คนละ 15,000 บาท เป็น 6 เดือนระหว่างเดือนเม.ย.-ก.ย.2563 หรือคนละ 30,000 บาท

ใช้ไฟฟ้าฟรี (2)

ครม.อนุมัติ มาตรการใช้ไฟฟ้าฟรี

เฉพาะบ้านมีมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์

ครม.อนุมัติ ใช้ไฟฟ้าฟรี เฉพาะบ้านมีมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ จาก 50 หน่วยต่อเดือนเป็น 90 หน่วยต่อเดือน พร้อมขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้าให้ผู้ใช้ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ ไม่เกิน 6 เดือน

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มเติม ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอดังนี้

1.เห็นชอบกำหนดนโยบายมาตรการค่าไฟฟ้าฟรี กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ (ประเภทที่ 1.1 ของการไฟฟ้านครหลวง และประเภทที่ 1.1.1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) จาก 50 หน่วยต่อเดือนเป็น 90 หน่วยต่อเดือน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานดำเนินการโดยให้ใช้เงินเรียกคืนรายได้เพื่อให้การไฟฟ้า มีฐานะการเงินตามเกณฑ์ที่กำหนดมาเป็นแหล่งเงินในการสนับสนุนการดำเนินการ

2.เห็นชอบการขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ (ประเภทที่ 1.1 ของการไฟฟ้านครหลวง และประเภทที่ 1.1.1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบบิล สำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนเม.ย.-มิ.ย.2563 โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้าให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยไม่มีเบี้ยปรับ

โดยกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจในหลายส่วนทั้งภาคครัวเรือน ธุรกิจ และอุตสาหกรรม โดยคาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากย้ายถิ่นฐานกลับไปยังภูมิลำเนา รวมถึงการทำงานภายในที่พักอาศัย (Work From Home) ทำให้การใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้าที่เดิมเคยได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรี จำนวน 50 หน่วยไม่ต้องชำระค่าไฟฟ้า จะไม่ได้รับสิทธิดังกล่าว เป็นผลให้มีภาระต้องชำระค่าไฟฟ้า

ซึ่งในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มดังกล่าวอาจไม่สามารถชำระค่าไฟฟ้าได้ กระทรวงมหาดไทยจึงมีข้อเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติม โดยประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินมาตรการดังกล่าวจะเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า เป็นวงเงิน ประมาณ 9,375 ล้านบาท ดังนี้

1.ค่าไฟฟ้าฟรี ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนเม.ย.–มิ.ย.2563) ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน รวม 3,029 ล้านบาท (กฟน. 74 ล้านบาท กฟภ. 2,955 ล้านบาท) จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์ รวม 6.4 ล้านราย (กฟน. 205,272 ราย กฟภ. 6.2 ล้านราย)

2.ขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้า 3 เดือน (เดือนเม.ย. – มิ.ย.2563) ผลประโยชน์ ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน รวม 6,346 ล้านบาท กฟน. 301 ล้านบาท กฟภ. 6,045 ล้านบาท รวม 4.265 ล้านราย กฟน. 165,567 ราย กฟภ. 4.1 ล้านราย

728x90

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.