“ม.จ.จุลเจิม ยุคล-ท่านใหม่”ลั่นจะ#ปราบโควิด-19#ได้ ต้องปราบ#คอร์รัปชั่น#ใน3หน่วยงาน#กระทรวงสาธารณสุข#

"ม.จ.จุลเจิม ยุคล-ท่านใหม่''ลั่นจะ#ปราบโควิด-19#ได้ ต้องปราบ#คอร์รัปชั่น#ใน3หน่วยงาน#กระทรวงสาธารณสุข#

0
513
ท่านใหม่
ท่านใหม่
หนังสือพิมพ์รายวัน"ข่าวประเทศไทย"

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563

“ม.จ.จุลเจิม ยุคล” หรือ “ท่านใหม่ “

ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “ถ้าจะปราบ โควิด -19 ได้ ต้องปราบคอร์รัปชั่น ใน 3 หน่วยงานใน กระทรวงสาธารณสุข ให้ได้ก่อน”

'ท่านใหม่'ลั่นจะปราบโควิด-19ได้ ต้องปราบคอร์รัปชั่นใน3หน่วยงานสธ.

*******************************

#หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย”#ข่าวทั่วไทย-ไกลทั่วโลก#

เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประชาชน ผดุงความธรรมในสังค

#เปิดอ่านทาง WEBSITE: https://www.thailandworldnews.com

หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย##นายสิทธิชัย ไชยกิจ (ชัย บางสะแก) เจ้าของ-บรรณาธิการ #

หนังสือพิมพ์รายวัน"ข่าวประเทศไทย"

#ติดต่อกองบรรณาธิการ #……#ประสงค์ ส่งข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ร้องขอความเป็นธรรม”เครือข่ายบุติธรรม”

ส่งเรื่องต่างๆมาที่อีเมล : THAILANDWORLDNEWS@GMAIL.COM

เครือข่ายยุติธรรม

    เพื่อความเป็นธรรมในสังคม

*******************************

728x90

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.