#” มูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนฯ”ทรงแต่งตั้ง “ดร.ณรงค์ ศรีเกรียงทอง” เป็นประธานกลุ่มงานสมาพันธ์เครือข่ายช่างผมและเสริม ความงามนานาชาติทั่วประเทศ

#" มูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนฯ"ทรงแต่งตั้ง "ดร.ณรงค์ ศรีเกรียงทอง" เป็นประธานกลุ่มงานสมาพันธ์เครือข่ายช่างผมและเสริม ความงามนานาชาติทั่วประเทศ

0
550
หนังสือพิมพ์รายวัน"ข่าวประเทศไทย"

“อาจารย์ศิริพจน์ ตุ่มศิริ พร้อม
ด้วยอาจารย์จูน แก้วรุ่งเรืองร้าน
Poj HAIR woRLD อิมพีเรียลสำโรง ร่วมแสดงความยินดีกับ
ดร.ณรงค์ ศรีเกรียงทอง ในโอกาสได้รับแต่งตั้งจากมูลนิธิ
ร่มเกล้าเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ เลือกดร.png
ดร.ณรงค์ ศรีเกรียงทอง


ทรงแต่งตั้ง ดร.ณรงค์ ศรีเกรียงทอง เป็นประธานกลุ่มงานสมาพันธ์เครือข่ายช่างผมและเสริม
ความงามนานาชาติทั่วประเทศ
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมช่วยเหลือ
สังคมเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐

######

#หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย”#ข่าวทั่วไทย #ไกลทั่วโลก

เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประชาชน ผดุงความธรรมในสังค

#เปิดอ่านทาง WEBSITE: https://www.thailandworldnews.com

#หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย #นายสิทธิชัย ไชยกิจ (ชัย บางสะแก) เจ้าของ-บรรณาธิการ

หนังสือพิมพ์รายวัน"ข่าวประเทศไทย"

#ติดต่อกองบรรณาธิการ ……#ประสงค์….ส่งข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์/ร้องขอความเป็นธรรม …#”เครือข่ายบุติธรรม”

ส่งเรื่องต่างๆมาที่อีเมล : thailandworldnews@gmail,com

เครือข่ายยุติธรรม

    เพื่อความเป็นธรรมในสังคม

*******

728x90

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.