นักธุระกิจสาวชื่อดังใน”จังหวัดนครปฐม ” ร้อง”เครือข่ายยุติธรรม” ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการทำประกันชีวิต กับ”บริษัทประกันชีวิต”ชื่อดังระดับประเทศไทย #หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย” #ข่าวทั่วไทย-ไกลทั่วโลก#

อยากให้ดูกรณีนี้เป็นกรณีศึกษาให้เห็นเป็นตัวอย่าง มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงในการทำประกันชีวิต เราทำประกันชีวิต

0
304
ผู้ทำประกันชีวิตร้องขอความเป็นธรรม
ผู้ทำประกันชีวิตร้องขอความเป็นธรรม

#หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย”

#ข่าวทั่วไทย-ไกลทั่วโลก#หนังสือพิมพ์รายวัน"ข่าวประเทศไทย"

เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประชาชนผดุงความธรรมในสังคม

  #เปิดอ่านทาง WEBSITE:

HTTPS://WWW.THAILANDWORLDNEWS.COM

หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย#

#นายสิทธิชัย ไชยกิจ (ชัย บางสะแก)เจ้าของ-บรรณาธิการ #

#ติดต่อกองบรรณาธิการ ##ประสงค์ ส่งข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ร้องขอความเป็นธรรม”เครือข่ายบุติธรรม”

ส่งที่อีเมล : THAILANDWORLDNEWS@GMAIL.COM

********************************
เครือข่ายยุติธรรม เพื่อความเป็นธรรมในสังคม

นักธุระกิจสาวชื่อดังใน”จังหวัดนครปฐม “รุดเข้าพบ นายสิทธิชัย ไชยกิจ (ชัย บางสะแก) ประธาน”เครือข่ายยุติธรรม” และเจ้าของ-บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์รายวัน “ข่าวประเทศไทย”

  โดยแจ้งพร้อมนำเอกสาร “กรรมธรรมณ์” ทำประกันชีวิต กับ บริษัทประกันชีวิต ดังระดับประเทศ  มาแสดงให้ดูว่า ได้ทำประกันชีวิต กับบริษัทประกันชีวิตชื่อดังระดับประเทศแห่งนี้ โดยสัญญาประกัน 20ปี ส่งประกันปีละ 30,000 บาทต่อปี โดยได้ส่งประกันมาแล้วเป็นเวลา 15 ปี โดยต่อมาทางบริษัทดังกล่าว ได้มีหนังสือแจ้งผู้ทำประกัน มาว่าจะหยุดส่งหรือส่งต่อ ถัาหยุดส่งก็ให้รอไปอีก5 ปี จึงจะครบสัญญาถึงจะได้เงินคืน หรือจะส่งต่อ ซึ่งทางผู้ทำประกันฯได้เลือกว่าจะส่งต่อจนครบประกัน20ปี โดยได้ส่งประกันติดต่อกันมา ได้อีก3ปีคือปี16/17/18

  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

และระหว่างทำประกัน-ส่งประกันติดต่อกันมา 18 ปี ไม่เคยเกิดเหตุใดๆให้บริษัทประกัน ต้องชดใช้ค่าเสียใดๆเลย แต่เมื่อ ประมาณช่างกลางเดือน พย.ปี19 ที่ผ่านมานี้ ผู้ทำประกัน ได้เกิดอุปัทว์เหตุตกบันไดลงมาถึงกับแขนหัก โดยทางผู้ทำประกันได้จ่าย เงินค่ารักษาด้วยตนเองไปกว่า 14,000 บาทแล้ว ผลคือทางบริษัทฯ ไม่ยอมรับผิดชอบต่อเงินก้อนนี้ที่ได้สำรองจ่ายไปก่อน และทางโรงพยาบาล ได้ประเมินค่าใช้จ่าย การรักษากว่าจะหายเบื้องต้น ไม่ต่ำกว่า 50,000 บาทเป็นขั้นต่ำ และทางบริษัท บอกปัด ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาต่อการเกิดอุปัทว์เหตุในครั้งนี้แต่อย่างใด โดยอ้างว่า ที่ส่งต่อมา 5 ปีหลัง ไม่มีประกันอุปัทว์เหตุแต่ประการใด เพราะทางบริษัทตัดข้อประกันการเกิดอุปัทวเหตุออก ตั้งแต่ปีที่ 16 เป็นต้นมาแล้ว มาเป็นการประกันสุขภาพแทน แต่ไม่แจ้งให้ผู้ทำประกันได้ทราบมาก่อนแต่ประการใด มาทราบแต่เมือเกิดเหตุนี้เอง เป็นการกระทำโดยพละการของทางบริษัทฯประกันโดยลำพัง ด้วยการเกิดเหตุครั้งนี้ทางบริษัทฯจ่ายให้ได้เพียง 3,000บาทเท่านั้น โดยทางผู้ทำประกันยังหลงผิดว่ายังคุ้มครองเหมือนเดิมทุกประการในการเอาประกันที่ทำกันมาแต่เริ่มต้น โดยตัวแทนประกันของทางบริษัท บอกว่าเป็นความผิดพลาดของเขาเองที่ตัดเอาตัวคุ้มครองอุปัทว์เหตุออก จึงเป็นข้ออ้างที่ขัดจากความเป็นจริง และค่าประกันส่งเท่าเดิมมาตลอดปีละ30,000 บาท หากตัดประกันอุปัทวเหตุที่จะต้องแจ้งผู้ทำประกันก่อนว่าจะยินยอมให้ตัดออกหรือไม่ จึงเป็นการกระทำที่ส่อไปในทางที่ไม่ถูกต้อง ผู้เอาประกัน แขนหักบาดเจ็บสาหัส ใช้การรักษาไม่ต่ำกว่า 3เดือนจนกว่าจะได้เอาเฝือกที่แขนออก แม้เอาเฝือกออกแล้วก็ยังไมาสามารถใช้แขนทำงานได้ตามปกติดังเดิมอย่างแต่ก่อน ทำให้ต้องเสียทั้งเงินค่ารักษาตัวเอง และค่าเสียเวลาที่ทำงานไม่ได้นับเป็นเวลาหลายเดือน จึงต้องนำเรื่องมาร้องเรียนเพื่อควาเป็นธรรม และเรื่องออกสู่สาธาณะชน ในลักษณะบริษัทกระทำในลักษณะที่ไม่ถูกค้องเช่นนี้ดังกล่าว ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คปภ คือ"

  “สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

(คปภ.)”

   และทางผู้ทำประกันฯ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า

“อยากให้ดูกรณีนี้เป็นกรณีศึกษาให้เห็นเป็นตัวอย่าง มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงในการทำประกันชีวิต เราทำประกันชีวิต ถ้าไม่มีประกันอุปัทวเหตุแล้วจะทำประกันไป ทำใม???”

  โดยจากการทาง”เครือข่ายยุตติธรรม”ได้ตรวจสอบเอกสารได้พบว่า มีตามข้อร้องเรียนและเป็นไปตามที่ผู้ร้องเรียน จึงมีมติรับเรื่องไว้ดำเนินการ โดยจะส่งเรื่องไปที่หน่วยงานภาครัฐฯ ที่มีหน้าที่กำกับดูแลสองหน่วยงาน คือ “

“สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
 (คปภ.)”

และ “สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)” ดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวว่าต่อไป และจะติดตามเรื่องจนกว่าจะถึงที่สุด ผลเป็นอย่างไรจะแจ้งข่าวอีกครั้ง

728x90

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.