นักธุระกิจสาวชื่อดังใน”จังหวัดนครปฐม ” ร้อง”เครือข่ายยุติธรรม” ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการทำประกันชีวิต กับ”บริษัทประกันชีวิต”ชื่อดังระดับประเทศไทย #หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย” #ข่าวทั่วไทย-ไกลทั่วโลก#

อยากให้ดูกรณีนี้เป็นกรณีศึกษาให้เห็นเป็นตัวอย่าง มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงในการทำประกันชีวิต เราทำประกันชีวิต

0
156
ผู้ทำประกันชีวิตร้องขอความเป็นธรรม
ผู้ทำประกันชีวิตร้องขอความเป็นธรรม
300x250

#หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย”

#ข่าวทั่วไทย-ไกลทั่วโลก#หนังสือพิมพ์รายวัน"ข่าวประเทศไทย"

เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประชาชนผดุงความธรรมในสังคม

  #เปิดอ่านทาง WEBSITE:

HTTPS://WWW.THAILANDWORLDNEWS.COM

หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย#

#นายสิทธิชัย ไชยกิจ (ชัย บางสะแก)เจ้าของ-บรรณาธิการ #

#ติดต่อกองบรรณาธิการ ##ประสงค์ ส่งข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ร้องขอความเป็นธรรม”เครือข่ายบุติธรรม”

ส่งที่อีเมล : THAILANDWORLDNEWS@GMAIL.COM

********************************
เครือข่ายยุติธรรม เพื่อความเป็นธรรมในสังคม

นักธุระกิจสาวชื่อดังใน”จังหวัดนครปฐม “รุดเข้าพบ นายสิทธิชัย ไชยกิจ (ชัย บางสะแก) ประธาน”เครือข่ายยุติธรรม” และเจ้าของ-บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์รายวัน “ข่าวประเทศไทย”

  โดยแจ้งพร้อมนำเอกสาร “กรรมธรรมณ์” ทำประกันชีวิต กับ บริษัทประกันชีวิต ดังระดับประเทศ  มาแสดงให้ดูว่า ได้ทำประกันชีวิต กับบริษัทประกันชีวิตชื่อดังระดับประเทศแห่งนี้ โดยสัญญาประกัน 20ปี ส่งประกันปีละ 30,000 บาทต่อปี โดยได้ส่งประกันมาแล้วเป็นเวลา 15 ปี โดยต่อมาทางบริษัทดังกล่าว ได้มีหนังสือแจ้งผู้ทำประกัน มาว่าจะหยุดส่งหรือส่งต่อ ถัาหยุดส่งก็ให้รอไปอีก5 ปี จึงจะครบสัญญาถึงจะได้เงินคืน หรือจะส่งต่อ ซึ่งทางผู้ทำประกันฯได้เลือกว่าจะส่งต่อจนครบประกัน20ปี โดยได้ส่งประกันติดต่อกันมา ได้อีก3ปีคือปี16/17/18

  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

และระหว่างทำประกัน-ส่งประกันติดต่อกันมา 18 ปี ไม่เคยเกิดเหตุใดๆให้บริษัทประกัน ต้องชดใช้ค่าเสียใดๆเลย แต่เมื่อ ประมาณช่างกลางเดือน พย.ปี19 ที่ผ่านมานี้ ผู้ทำประกัน ได้เกิดอุปัทว์เหตุตกบันไดลงมาถึงกับแขนหัก โดยทางผู้ทำประกันได้จ่าย เงินค่ารักษาด้วยตนเองไปกว่า 14,000 บาทแล้ว ผลคือทางบริษัทฯ ไม่ยอมรับผิดชอบต่อเงินก้อนนี้ที่ได้สำรองจ่ายไปก่อน และทางโรงพยาบาล ได้ประเมินค่าใช้จ่าย การรักษากว่าจะหายเบื้องต้น ไม่ต่ำกว่า 50,000 บาทเป็นขั้นต่ำ และทางบริษัท บอกปัด ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาต่อการเกิดอุปัทว์เหตุในครั้งนี้แต่อย่างใด โดยอ้างว่า ที่ส่งต่อมา 5 ปีหลัง ไม่มีประกันอุปัทว์เหตุแต่ประการใด เพราะทางบริษัทตัดข้อประกันการเกิดอุปัทวเหตุออก ตั้งแต่ปีที่ 16 เป็นต้นมาแล้ว มาเป็นการประกันสุขภาพแทน แต่ไม่แจ้งให้ผู้ทำประกันได้ทราบมาก่อนแต่ประการใด มาทราบแต่เมือเกิดเหตุนี้เอง เป็นการกระทำโดยพละการของทางบริษัทฯประกันโดยลำพัง ด้วยการเกิดเหตุครั้งนี้ทางบริษัทฯจ่ายให้ได้เพียง 3,000บาทเท่านั้น โดยทางผู้ทำประกันยังหลงผิดว่ายังคุ้มครองเหมือนเดิมทุกประการในการเอาประกันที่ทำกันมาแต่เริ่มต้น โดยตัวแทนประกันของทางบริษัท บอกว่าเป็นความผิดพลาดของเขาเองที่ตัดเอาตัวคุ้มครองอุปัทว์เหตุออก จึงเป็นข้ออ้างที่ขัดจากความเป็นจริง และค่าประกันส่งเท่าเดิมมาตลอดปีละ30,000 บาท หากตัดประกันอุปัทวเหตุที่จะต้องแจ้งผู้ทำประกันก่อนว่าจะยินยอมให้ตัดออกหรือไม่ จึงเป็นการกระทำที่ส่อไปในทางที่ไม่ถูกต้อง ผู้เอาประกัน แขนหักบาดเจ็บสาหัส ใช้การรักษาไม่ต่ำกว่า 3เดือนจนกว่าจะได้เอาเฝือกที่แขนออก แม้เอาเฝือกออกแล้วก็ยังไมาสามารถใช้แขนทำงานได้ตามปกติดังเดิมอย่างแต่ก่อน ทำให้ต้องเสียทั้งเงินค่ารักษาตัวเอง และค่าเสียเวลาที่ทำงานไม่ได้นับเป็นเวลาหลายเดือน จึงต้องนำเรื่องมาร้องเรียนเพื่อควาเป็นธรรม และเรื่องออกสู่สาธาณะชน ในลักษณะบริษัทกระทำในลักษณะที่ไม่ถูกค้องเช่นนี้ดังกล่าว ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คปภ คือ"

  “สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

(คปภ.)”

   และทางผู้ทำประกันฯ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า

“อยากให้ดูกรณีนี้เป็นกรณีศึกษาให้เห็นเป็นตัวอย่าง มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงในการทำประกันชีวิต เราทำประกันชีวิต ถ้าไม่มีประกันอุปัทวเหตุแล้วจะทำประกันไป ทำใม???”

  โดยจากการทาง”เครือข่ายยุตติธรรม”ได้ตรวจสอบเอกสารได้พบว่า มีตามข้อร้องเรียนและเป็นไปตามที่ผู้ร้องเรียน จึงมีมติรับเรื่องไว้ดำเนินการ โดยจะส่งเรื่องไปที่หน่วยงานภาครัฐฯ ที่มีหน้าที่กำกับดูแลสองหน่วยงาน คือ “

“สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
 (คปภ.)”

และ “สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)” ดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวว่าต่อไป และจะติดตามเรื่องจนกว่าจะถึงที่สุด ผลเป็นอย่างไรจะแจ้งข่าวอีกครั้ง

728x90

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.