“ทุนการศึกษาสมเด็จย่า’90” สนับสนุนทุนการศึกษาวิทยาลัยกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีมอบรางวัลฯและทุนการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจำปี 2563

0
246
“ทุนการศึกษาสมเด็จย่า’90”
“ทุนการศึกษาสมเด็จย่า’90”
หนังสือพิมพ์รายวัน"ข่าวประเทศไทย"

คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รองประธานมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีได้ร่วมเป็นเกียรติมอบทุน “ทุนการศึกษาสมเด็จย่า’90”

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ มอบ1.jpg


รองประธานมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี
ได้ร่วมเป็นเกียรติมอบทุน “ทุนการศึกษาสมเด็จย่า’90”
ให้กับนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ที่ศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
ในงานพิธีมอบรางวัลฯและทุนการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจำปี
2563 จำนวนทั้งสิ้น 40 ทุนๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 400,000 บาท ณ
ห้องประชุมรวมใจภักดิ์ ชั้น 7 อาคารกองการศึกษา ชั้น 7
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ บี.กริม
ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากกว่า 142 ปี
เรียกได้ว่าอยู่คู่การเติบโตมากับประเทศไทย
ผู้บริหารแต่ละรุ่นต่างมีความสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณมาโดยตลอด
และเพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณ

“บี.กริม” ได้ให้ความสำคัญกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ศาสนา และการศึกษา
มาอย่างต่อเนื่อง

โดยทาง”มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี”

ได้ริเริ่มมอบทุนการศึก ษาให้กับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกในปี 2562
เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนพยาบาลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
และเพื่อสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ในด้านการพยาบาลและการสงเคราะห์ผู้เจ็บป่วย 
และเพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติสืบต่อไป

######

#หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย”#ข่าวทั่วไทย#ไกลทั่วโลก

เพื่อ #ชาติ #ศาสน์ #กษัตริย์ #ประชาชน #ผดุงความธรรมในสังค

#เปิดอ่านทาง WEBSITE: https://www.thailandworldnews.com

หนังสือพิมพ์รายวัน"ข่าวประเทศไทย"

หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย##นายสิทธิชัย ไชยกิจ #(ชัย บางสะแก) #เจ้าของ#บรรณาธิการ

#ติดต่อกองบรรณาธิการ ……#ประสงค์ #ส่งข่าวสาร#ประชาสัมพันธ์#ร้องขอความเป็นธรรม#”เครือข่ายบุติธรรม”

ส่งเรื่องต่างๆมาที่ #อีเมล : THAILANDWORLDNEWS@GMAIL.COM

เครือข่ายยุติธรรม

    เพื่อความเป็นธรรมในสังคม

*******

728x90

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.