#”หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย”#

#ข่าวทั่วไทย-ไกลทั่วโลก#หนังสือพิมพ์รายวัน"ข่าวประเทศไทย"

เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประชาชน ผดุงความธรรมในสังคม

#เปิดอ่านทาง WEBSITE:#

HTTPS://WWW.THAILANDWORLDNEWS.COM

#หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย#

#นายสิทธิชัย ไชยกิจ (ชัย บางสะแก) เจ้าของ-บรรณาธิการ #

#ติดต่อกองบรรณาธิการ ##ประสงค์ ส่งข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ร้องเรียนขอความเป็นธรรม”เครือข่ายบุติธรรม”

ส่งที่อีเมล : THAILANDWORLDNEWS@GMAIL.COMเครือข่ายยุติธรรม  เพื่อความเป็นธรรมในสังคม

****************************

บ่ายวันนี้ ช่วงเวลาพักผ่อน
ติดตามชม รายการ น่าสนใจ
….. จำปี สีลมพาเที่ยวทั่วโลก
ทาง สถานีโทรทัศน์ TNN 2
ในเวลา 14:30-15:00
ช่วงแรก..เที่ยวในประเทศ
กับ ททท. ภาคกลาง
ช่วงที่ 2.. ข่าวสังคม พบกับ
สุรวัช อัครวรมาศ

อุปนายก สมาคม ATTAช่วงที่ 4..ข่าวท้ายรายการ พบกับ
สรรเพชร ศุภบวรเสถียร

สมาคมโรงแรมไทยตะวันออกทางมือถือไปที่ True ID TV
พิมพ์ TNN 2 อยู่ไหนๆก็ดูได้

ข่าวสังคม จำปี สีลม ..gossip

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.