#ข่าวกระบวนการยุติธรรม: #”พลตำรวจตรี ดร.วิบูลย์ ผกามาศ” นายกสมาคมนักกฏหมายไทย และประธานมูลนิธินิติศาสตร์ มสธประชุมคณะกรรมการบริหารฯแนวทางกฎหมายกัญชง-กัญชา ตลอดทั้งการจัดกิจกรรมอื่นๆ

#ข่าวกระบวนการยุติธรรม: #"พลตำรวจตรี ดร.วิบูลย์ ผกามาศ" นายกสมาคมนักกฏหมายไทย และประธานมูลนิธินิติศาสตร์ มสธประชุมคณะกรรมการบริหารฯแนวทางกฎหมายกัญชง-กัญชา ตลอดทั้งการจัดกิจกรรมอื่นๆ

0
98
#ประชุม
#ประชุม"สมาคมนักกฎหมายไทย"

วันที่ 8 ต.ค.65 เวลา 09.00 น.

“สมาคมนักกฏหมายไทย” ประชุมโดย พลตำรวจตรี ดร.วิบูลย์ ผกามาศ นายกสมาคมนักกฏหมายไทย และประธานมูลนิธินิติศาสตร์ มสธ ประชุมเพื่อฟังแถลงการสรุปรายงานความก้าวหน้าของอนุกรรมการคณะทำงานแถลงสรุปความคืบหน้าพิจารณาการศึกษาแนวทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชง-กัญชาที่จะตราออกเป็นกฎหมายต่อไป

ทั้งการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งเพื่อการกุศล ใน 8 ต.ค.65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

ต่อมาเวลา 11.00 น.ทำบุญเลี้ยงพระเพลและร่วมกิจกรรมฟังธรรมฝึกจิตภาวนา จาก “พระอาจารย์ธัม์มทีโป”และ”พระอาจารย์สุรพจน์ สัท์ธาธิโก” จากศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง จ.พังงา และเจริญอายุครบ 75 ปี พลตำรวจตรี ดร.วิบูลย์ ผกามาศ นายกสมาคมนักกฏหมายไทย และประธานมูลนิธินิติศาสตร์ มสธ.

“พระอาจารย์ธัม์มทีโป”และ”พระอาจารย์สุรพจน์ สัท์ธาธิโก”

งานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิด..เจริญอายุครบ 75 ปี “พลตำรวจตรี ดร.วิบูลย์ ผกามาศ” นายกสมาคมนักกฏหมายไทย และประธานมูลนิธินิติศาสตร์ มสธ.

ความก้าวหน้าของอนุกรรมการคณะทำงานแถลงสรุปความคืบหน้าพิจารณาการศึกษาแนวทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชง-กัญชาที่จะตราออกเป็นกฎหมายต่อไป

ยอมรับหลักการของวัตถุประสงค์ขององค์กรทั้งสอง
-​ ทางสมาคม​จะขอรับไปดำเนินการพิจารณาศึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ​กัญชา-กัญชงในปัจจุบันและฉบับที่ถูกถอนร่างออกไปจากสภาผู้แทนราษฎร​ว่า​จะมีผลอย่างไร​ต่อ​ประชาชน, สังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย
โดยตั้งเป็น​คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษา​ โดยจะสรุป
เป็นรายงาน​เสนอต่อไป
มีข้อดี​ ข้อเสีย
และมีข้อเสนอแนะ​ต่อหน่วย
งานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่สนใจ

นอกจากนี้ วันที่ 20 ตค. 65 ยังได้เชิญ”นายวิฑูร เนติวิวัฒน์ “นายกสมาคมกัญชงไทย “

มาให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับ​กัญชากัญ​ชง​ที่ท่านเป็นกรรมการร่างอยู่ในวุฒิ​สภามาร่วมงาน เพื่อกำหนดแนวทางวิธีการเผยแพร่​สู่​สาธารณะ​ต่อไป

#######

#หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย”#ข่าวทั่วไทย-ไกลทั่วโลก#

เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประชาชน ผดุงความธรรมในสังค

#เปิดอ่านทาง WEBSITE: https://www.thailandworldnews.com

หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย##นายสิทธิชัย ไชยกิจ (ชัย บางสะแก) เจ้าของ-บรรณาธิการ #

#ติดต่อกองบรรณาธิการ #……#ประสงค์ ส่งข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ร้องขอความเป็นธรรม”เครือข่ายบุติธรรม”

ส่งเรื่องต่างๆมาที่อีเมล : THAILANDWORLDNEWS@GMAIL.COM

 ข้าวเหนียวมะม่วง"มิลลิ"ฟีเวอร์  ข้าวเหนียวมะม่วง-มะม่วง ขายดี ส่งผล"ร้านยำแซ่บใจ-Cafe & Beauty” คนแน่นขนัด!!

    เพื่อความเป็นธรรมในสังคม

#######

728x90

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.