ก้าวต่อไปไม่หยุดยั้ง!!!..# ข่าวทั่วไทย ไกลทั่วโลก#หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย” 30 มีค. 62 เปิดศูนย์ข่าวภาคเหนือตอนบน ที่”จังหวัดเชียงใหม่”

หนังสือพิมพ์รายวัน"ข่าวประเทศไทย" ได้ขยายเครือข่ายข่าวสาร ผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมแจ้ง #"เครือข่ายุติธรรม"#

0
327
หนังสือพิมพ์รายวัน
นสพ."ข่าวประเทศไทย"-"เครือข่ายยุติธรรม"
300x250

หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย” ได้ขยายเครือข่ายข่าวสาร เพื่อท่านผู้อ่านให้ได้รับข่าวสาร นานาสาระ ได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้องของข่าวสาร โดยเปิด”ศูนย์ข่าวภาคเหนือตอนบน” จะทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 30 มีนาคม 2562 ที่จังหวัดเชียงใหม่

     และภายในปีกลางปี 2562 จะทยอยเปิดศูนย์ข่าวให้ครบทุกภาคของประเทศ และจะเปิดศูนย์ข่าวไปยังประเทศต่างๆให้ครอบคลุมประเทศต่างๆทั้งหมดภายในปี 2562 นี้

     และในโอกาสนี้เปิดรับสมัครจึงเปิดรับสมัคร ผู้สื่อข่าว นักคิด-นักเขียน ทั้งประจำ-ผู้สื่อข่าวอิสระ ส่งภาพ-ส่งคลิป ดังรายละเอียดการรับสมัครด้านล่างนี้

หนังสือพิมพ์รายวัน"ข่าวประเทศไทย"

     อีกทั้ง “เครือข่ายยุติธรรม” จะรับเรื่องและดำเนินการช่วยเหลือต่อทุกๆท่านผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งปวงในทุกๆกรณี

ผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมแจ้ง

#”เครือข่ายยุติธรรม”#

เครือข่ายยุติธรรม

#หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย”

#ข่าวทั่วไทย-ไกลทั่วโลก#หนังสือพิมพ์รายวัน"ข่าวประเทศไทย"

เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประชาชน ผดุงความธรรมในสังคม

#เปิดอ่านทาง WEBSITE:#

HTTPS://WWW.THAILANDWORLDNEWS.COM

หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย#

#นายสิทธิชัย ไชยกิจ (ชัย บางสะแก) เจ้าของ-บรรณาธิการ #

#ติดต่อกองบรรณาธิการ ##ประสงค์ ส่งข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ร้องเรียนขอความเป็นธรรม”เครือข่ายบุติธรรม”

ส่งที่อีเมล : THAILANDWORLDNEWS@GMAIL.COM

ผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมแจ้ง”เครือข่ายยุติธรรม”เครือข่ายยุติธรรม  เพื่อความเป็นธรรมในสังคม

***********************************

728x90

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.