กรมประมง อบรม “เทคนิคการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้นเพื่อการส่งออกตลาดอาเซียน”

0
663

ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ตามที่กรมประมง โดยกองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ได้จัดฝึกอบรม “เทคนิคการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้นเพื่อการส่งออกตลาดอาเซียน” ให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการแปรรูป จำนวน 84 คน โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 : วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2559 และ รุ่นที่ 2 : วันที่ 1-3 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ จังหวัดสมุทรปราการ

สำหรับการอบรมดังกล่าวเกษตรกรและผู้ประกอบการ ต่างได้เรียนรู้ทั้งในหลักทฤษฎีและลงมือปฏิบัติจริง ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่ การจัดการหลังการจับสัตว์น้ำ เทคนิคการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น เครื่องขอดเกล็ดปลา การแล่ปลาให้มีคุณภาพ การบรรจุหีบห่อ และแนวทางในการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำที่จะผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อยกระดับให้สินค้าสามารถเข้าไปสู่การแข่งขันในตลาดอาเซียน รวมถึงการไปดูกระบวนการแปรรูปผลิตปลานิลแช่เยือกแข็งในโรงงานด้วย ซึ่งหลังจากอบรมเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ได้รวมกลุ่มและแสดงความประสงค์ที่จะนำไปต่อยอดพัฒนาการแปรรูปผลผลิตให้มีมูลค่าสูงขึ้นกว่าขายเป็นปลาปากบ่อ

ด้าน นางสาวสมลักษณ์ จันทร์ตรี เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า หลังไปเข้าอบรมกับกรมประมง ได้เทคนิคการแปรรูปปลานิล นำมาทำเป็นเมนูปลาส้มไร้ก้าง รสชาติดี อร่อย ซึ่งกลุ่มของพวกตนก็คิดจะนำไปทำขายกัน เชื่อว่ารายได้จะดีกว่าที่เดิมเคยจับขายกันแบบเป็นปลาสด ชนิดที่เรียกว่าชั่งกิโลจากปากบ่อเลย ซึ่งได้ราคาน้อยไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิต อีกทั้งราคาก็ไม่แน่นอนด้วย ซึ่งตนก็หวังว่าเมื่อแปรรูปเป็นอาหารแล้วราคาน่าจะดีขึ้น และหากผลิตภัณฑ์ติดตลาดก็จะพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่จะสามารถส่งออกได้

นอกจากนี้ นายกรกช ไทรแก้ว เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อำเภอเชียงใหญ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อีกหนึ่งในผู้ที่เข้าอบรม ได้เปิดเผยว่า กลุ่มของพวกตนสนใจ “เครื่องขอดเกล็ดปลา” ซึ่งเป็นนวัตรกรรมของกรมประมง ที่สามารถลดต้นทุน ลดแรง ลดเวลา ซึ่งตนจะนำแบบแปลนไปดัดแปลงให้เข้ากับการใช้งานของกลุ่ม ก็เชื่อว่าจะสามารถช่วยให้กระบวนการผลิตสัตว์น้ำเร็วขึ้น ประหยัดต้นทุนได้มากไม่ต้องจ้างแรงงานคน นำไปทำเชิงพาณิชย์ได้

รองอธิบดีกรมประมง กล่าวในตอนท้ายว่า กรมประมง มีความประสงค์ให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งและอำนาจต่อรองทางการค้า และหากรวมกลุ่มกันแล้ว ต้องการให้กรมประมงเข้าไปส่งเสริมความรู้ข้อมูลวิชาการตลอดสายการผลิต เรียกได้ว่าตั้งแต่เพาะเลี้ยง แปรรูป จำหน่าย ก็สามารถแจ้งความประสงค์มาได้ที่กรมประมง เพราะเรามีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ เปิดไว้รองรับสำหรับการอบรมเกษตรกรโดยเฉพาะ ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง โทร.0-2940-6130-45 ต่อ 80 หรือ 0-2561-1143

728x90

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.