“กลุ่มธุระกิจ – เกษตร ไทย”เปิดประตูการค้า “ไทย-เวียตนาม” พบความสำเร็จ “ห้างบิ๊กซีไทย”….ผงาด!!! แอร์เอเซีย”สบช่อง….เปิดบินตรง “ชม.-ฮน.”

0
ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ มีแนวโน้มฟืนคืนชีพ หากการเจรจาการค้าต่างประเทศประสบพบความสำเร็จ กลุ่มเกษตรกรไทยยกขบวนกลุ่มเษตรบินลัดฟ้าสู่"ฮานอย"เมืองหลวงของประเทศ"เวียตนาม" เปิดเจรจาการค้า ระหว่าง "เกษตรไทยกับเกษตรกรประเทศเวียตนาม "ซึ่งทางการเวียตนามได้ใหัความสนใจต่อคณะเกษตรกรไทยในชุดนี้อย่างมาก "สื่อเวียตนาม"ก็ให้ความสนใจ หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจ"นครหลวงฮานอย" หนังสือพิมฑ์"นครหลวงฮานอย" ตีพิมพ์ประโคมข่าวความสำเร็จการเจรจาการค้าคณะบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจ(Báo Kinh tế & Đô thị) ซึ่งเป็นเป็นสื่อยักษ์ใหญ่ของเวียตนามได้ให้การต้อนรับคณะเกษตรไทยอย่างดียิ่ง  ผู้อำนวยการใหญ่ ร่วมกับกองบรรณาธิการได้เข้าร่วมประชุม ปรึกษาหารือวางแนวทางที่จะนำสินค้าไปไปวางขายที่ประเทศเวียตนาม และหากสินค้าเวียตนามที่ต้องการมาวางขายที่ประเทศไทย กลุ่มเกษตรกรไทย ก็พร้อมให้ความร่วมมือ ในการค้าต่างตอบแทนซึ่งกันและกัน       โดยทั้งนี้ นอกจากการที่ สื่อของเวียตนาม จะให้ความสนใจแล้ว  "ประธานสหกรณ์...

สืบสานงาน” รัชกาลที่ ๙ “…”เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร กอ.รมน.” จัดฝึกอบรมหลักสูตร “อบรมยุวชนอาสาป้องกันชาติแห่งแรกในประเทศไทย”

0
เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร กอ.รมน. สำรวจพื้นที่จัดฝึก"อบรมยุวชนอาสาป้องกันชาติแห่งแรกในประเทศไทย" 14 มิถุนายน 2561 "น.ส.ธัญธรณ์ บัวงาม" เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (พคบ.กอ.รมน.) สำรวจพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง จ.เพชรบุรี เพื่อสืบสานงานของ"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙" ในการดูแลและอุปถัมภ์ไทยอาสาป้องกันชาติบ้านหุบกะพง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เมื่อปีพ.ศ. 2522 โดยได้รับเกียรติจาก นายเชิญ ภู่แก้ว ประธานไทยอาสาป้องกันชาติบ้านหุบกะพง ให้การต้อนรับและประชุมแนวทางการดำเนินงาน ด้วยเวลาที่ผ่านมายาวนานกว่า 40 ปี ทำให้ทส.ปช.ชราภาพไปตามกาลเวลา ดังนั้นจึงได้มีแนวความคิดในการสืบสานและอนุรักษ์ไว้โดยการปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนในชุมชนที่เป็นลูกหลานของไทยอาสาป้องกันชาติ ให้รักชาติ รักแผ่นดิน...

น้ำตา”ชาวนา” ไหลหลั่งพื้นนา “กลุ่มอิทธิพล”กร้าว กั้นรั้ว ปิดป้ายห้ามเข้า เข้าติดคุก ใช้รถแบ็คโฮ ขุดดินทำลาย นาที่ลงทุน ไถ หว่าน พังพินาศ แถมปิดน้ำ...

0
         กลุ่มครอบครัว"ชาวนา" กว่าสิบครอบครัว ของสองจังหวัด ทั้ง"จังหวัดนครปฐม" และ"จังหวัดราชบุรี " หลั่งน้ำตาเข้าร้องทุกข์ได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส  ถูกกลุ่มผู้มีอิทธิพลทำตัวอยู่เหนือกฎหมาย เข้าทำรั้วปิดกัน ขัดขวางการทำนา เย้ย!! รัฐบาลฯ คสช."   กลุ่มครอบครัวชาวนากว่าสิบครอบครัว เข้าร้องทุกข์ต่อ "เครือข่ายยุติธรรม" และกองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์รายวัน"ข่าวประเทศไทย" ว่าได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส ด้วยที่ทำนา ที่ทำกินของทุกครอบครัว ที่เคยเช่าที่นา บนเนื้อที่รวมกันจำนวนหลายร้อยไร่จากนายทุน ทำนากันมานานกว่า 17 ปี จู่ๆ...

“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”..”จังหวัดเชียงใหม่”เชิญร่วมกิจกรรม

0
  "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" "จังหวัดเชียงใหม่"เชิญร่วมกิจกรรม ที่ทรงค้นคิดฝนหลวงในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งแก่ราษฎร ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 เฉลิมพระเกียรติ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร" ในฐานะทรงเป็น พระบิดาแห่งฝนหลวง และกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ที่ทรงก่อให้เกิดเทคโนโลยีฝนหลวงในการบรรเทาความทุกข์ยากแก่พสกนิกรให้รอดพ้นความเดือดร้อนและความเสียหายจากสภาวะภัยแล้ง โดยทรงมีพระราชดำริเริ่มโครงการฝนหลวงขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 วันพระบิดาแห่งฝนหลวงจึงเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และปวงชนชาวไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 07.00...

จับตา-ติดตาม “สสว.” ใช้งบ การจัดโครงการณ์ต่างในการสนับสนุน ภาคการเกษตร-วิสาหกิจ ได้ผลคุ้มค่าภาษี-โปร่งใสแค่ใหน???

0
ถึง!!!เวลาหรือยัง ให้ภาครัฐฯที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือดำเนินการด้าน วิสาหกิจ อย่าต่างคนต่างทำ เปิดช่องให้ผู้ที่ไม่มีศักยภาพมาถลุงงบ -ภาษี ประชาชน กลุ่มเกษตร -โอท็อป-วิสาหกิจชุมชน ร้องเครือข่าย"ยุติธรรม" หน่วยงานที่รับงบ ด้านนี้ ได้ใช้เงินสนับสนุน จาก รัฐบาลเกือบทุกสมัย ที่มุ่งสนับนสุนภาคเกษตร-โอทอป-วิสาหกิจ ให้มีการพัฒนาเพื่อช่วยเหลือตนเองให้สามารถ ผลิต-จำหน่ายสินค้าจากภาคเกษตร แปรรูปอาหาร-สมุนไพรแปรรูป อุปโภค-บริโภค นับป็นเวลากว่าสิบๆปีมาแล้ว ที่ทุกรัฐบาลฯได้ทุ่มงบประมาณ สู่หน่วย งานหลัก คือ สสว.ชื่่อเต็มว่า "สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม" ซึ่งแต่ละปีรัฐฯ" ได้ให้งบประมาณกับหน่วยงานี้สูงในแต่ละปี และ...

“องอาจ” ตามจี้ ตร.ตามล่าอดีตเลขาฯ “บุญทรง – ภูมิ” หนีคดี…เน้น!!!!!เขื่อว่าคนสำคัญคดี”จีทูจี-จำนำข้าว”

0
แถลงข่าว....จี้ตามล่า......ซัด สตช.ไม่เร่งล่าเลย เชื่ออดีตเลขาฯ "บุญทรง - ภูมิ" ตัวละครสำคัญ ชี้คำพิพากษาคดีจีทูจีจำนำข้าวชี้ชัดรัฐมนตรี ข้าราชการ พ่อค้า ร่วมมือเอื้อประโยชน์ พบมี 2 คนหนีตั้งแต่เริ่มพิจารณาคดี "นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ "รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงคำพิพากษากลางของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณีระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ(จีทูจี)โดยมิชอบ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อเร็วๆ นี้ว่า เมื่อพิจารณาเนื้อหาสาระอย่างละเอียดจะพบความเชื่อมโยงของจำเลยผู้กระทำผิด ทั้งรัฐมนตรี ข้าราชการระดับสูง และพ่อค้านักธุรกิจ อย่างชัดเจนว่าร่วมมือเอื้อประโยชน์ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบมีการปฏิบัติหน้าที่ และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อทุจริตหลายขั้นตอน ถึงแม้ศาลจะมีคำพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดให้จำคุกคนละหลายสิบปี แต่จำเลยก็ยังมีสิทธิอุทธรณ์ได้ อย่างไรก็ดีคดีทุจริตระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐนี้ มีจำเลยทั้งหมด...

เทศ…”โสม” กับ ไทย…”กระชาย” ใครเจ๋ง!!!!!!! อยากรู้………ต้องอ่าน?????

0
ทุบเปรี้ยง....สรุป!!! ไทย..."กระชาย" ดีกว่าเทศ...."โสม"  ไม่ว่าโสมชนิดไหนมีคุณสมบัติพิเศษ กระชายดีกว่าโสม ไม่ว่าโสมชนิดไหนมีคุณสมบัติพิเศษคือสารทั้งหลายในโสมทั้งสารดีและสารร้าย มันไม่สามารถถูกขับออกจากร่างกายได้ รับประทานแล้วจะหมุนเวียนอยู่ในร่างกาย คือยาบางตัวรับประทานเข้าไป ขับถ่ายล้างออกไปได้ หรือบางทีกินหัวไชโป๊ว กินอะไรไปก็ล้างออกหมด แต่โสมล้างเท่าไหร่ไม่ออก พอกินไปนานๆ มันจะหมุนเวียนอยู่ในร่างกายเรา ทำให้เลือดเหนียว เลือดเหนอะ แล้วจะเดินตัวแข็ง แขนแข็ง ขาแข็ง ยืดขาลำบาก นั่งนานๆ ไม่ได้ นั่งนานจะลุกลำบาก นั่นเป็นผลจากการกินโสม ในประเทศไทยเรามีสมุนไพรไทยตัวหนึ่งเหมือนโสมทุกอย่างในด้านดี คุณประโยชน์ด้านดีเหมือนโสมทุกอย่าง เสียอย่างเดียวมันไม่มีสารพิษแบบโสม ราคาเลยถูกกว่าเยอะ ตัวนั้นคือกระชาย แล้วกระชายที่ดีที่สุดต้องเป็นกระชายเหลือง (กระชายเหลืองคือกระชายที่ใช้ปรุงเครื่องแกงต่างๆ) คุณสมบัติของกระชายที่มีตัวยาสูงสุดคือ กระชายเหลือง...

“ราชมงคลธัญบุรี” ร่วม “สสว.” จัดอบรมเชิงปฏิบัติการคลัสเตอร์สมุนไพร ต้นน้ำ กลางปลายน้ำ-ธุรกิจสมุนไพร ณ. รร.โลตัสฯเชียงใหม่วันที่2-3 กย.60 นี้

0
"มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี "ได้รับมอบหมายจาก "สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)" ให้รับผิดชอบดำเนินกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ภายใต้โครงการสนับสนุน เครือข่าย SME ปี ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่าง ผู้ประกอบการในธุรกิจสมุนไพร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ และเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มี ศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเชิญท่านหรือผู้แทน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒-๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว ...

“โขมย” ตัวโต แหกห้อง โจ๋งครึ่ม…กินเกลี้ยง “ทุเรียน” ใครกล้าจับ!!!! (ชมคลิป)

0
 กล้องวงจรปิดจับภาพชัด นาทีช้างป่าบุกทำลายห้องเก็บทุเรียนของสหกรณ์การเกษตรห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พบเป็นช้างป่าเพศผู้ตัวใหญ่ มีงายาว น้ำหนักตัวหลายตัน เดินเข้ามาด้านหลังสำนักงานสหกรณ์ ก่อนใช้งวงและส่วนหัวดันผนังกั้นห้องของสำนักงานสหกรณ์การเกษตรห้วยสัตว์ใหญ่ จนพังทลายลงมาทั้งแถบ  ภายในห้องมีทุเรียนป่าละอูของสมาชิกสหกรณ์ในโครงการพระราชดำริป่าเด็ง-ป่าละอู เก็บไว้รอจำหน่ายจำนวนมาก             "นายประสิทธิ์ กาญจนวณิชย์"          ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรห้วยสัตว์ใหญ่ เผยว่า สำนักงานสหกรณ์การเกษตรห้วยสัตว์ใหญ่ ถูกช้างป่าพังผนังกั้นห้องหลายครั้งเพื่อหวังจะกินทุเรียนที่เก็บไว้ ครั้งสุดท้ายคือเมื่อช่วงต้นเดือนส.ค.ที่ผ่านมานี่เอง และล่าสุดเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้...