3 เมษายน 2564 “สมาคมนักกฎหมายไทย” นัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี

3 เมษายน 2564 "สมาคมนักกฎหมายไทย" นัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี

0
1321
"พล.ต.ต.วิบูลย์ ผกามาศ" นายกสมาคมฯนัดประชุมสามัญ"สมาคมนักกฎหมายไทย"
หนังสือพิมพ์รายวัน"ข่าวประเทศไทย"

“พลตำรวจตรี วิบูลย์ ผกามาศ” นายกสมาคมนักกฎหมายไทย

มีหนังสือแจ้งการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

ระบุว่าเพื่อให้เป็นการปฎิบัติตามข้อบังคับของสมาคม ข้อ28 กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ต้องมีสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด และการประชุมสามัญประจำปี2564 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม2564 ที่ผ่านมา มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่ภึงกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด ที่ประชุมจึงงดการประชุม โดยเรียกประชุมใหญ่อีกครั้งเป็นครั้งที่2 ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 นี้ เวลา 9.30 น.

จึงแจ้งเรียนเชิญ กรรมการบริหาร/ที่ปรึกษา/กิตติมกศักดิ์ ตลอดทั้งสมาชิกของสมาคมนักกฏหมาย โปรดร่วมประชุม ตามวัน/เวลา/สถานที่เดิม หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อ โทรศัพท์ 02-6196468

##########

#หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย”#ข่าวทั่วไทย-ไกลทั่วโลก#

เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประชาชน ผดุงความธรรมในสังค

#เปิดอ่านทาง WEBSITE: https://www.thailandworldnews.com

หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย##นายสิทธิชัย ไชยกิจ (ชัย บางสะแก) เจ้าของ-บรรณาธิการ #

หนังสือพิมพ์รายวัน"ข่าวประเทศไทย"

#ติดต่อกองบรรณาธิการ #……#ประสงค์ ส่งข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ร้องขอความเป็นธรรม”เครือข่ายบุติธรรม”

ส่งเรื่องต่างๆมาที่อีเมล : THAILANDWORLDNEWS@GMAIL.COM

เครือข่ายยุติธรรม

    เพื่อความเป็นธรรมในสังคม

##########

728x90

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.