แนะ!!!เทคนิคง่ายๆลงทะเบียน..กู้เงินฉุกเฉิน”ธ.ก.ส.” แม้!!..ไม่เป็นลูกค้าก็กู้ได้

ธนาคารจะแจ้งการนัดหมายทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านที่แจ้งไว้

0
555
เท็คนิค กู้เงินฉุกเฉิน
เท็คนิค กู้เงินฉุกเฉิน"ธกส."
baac logo

เทคนิคลงทะเบียน ธ.ก.ส.สำหรับขอกู้เงิน”เงินกู้ฉุกเฉิน” แต่ไม่ได้เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. ทำได้ง่ายๆ เพียง 6 ขั้นตอน

“ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส.)

เปิดให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัส “โควิด-19” กู้เงินฉุกเฉิน วงเงินสูงสุด 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.10% ผ่อนชำระนาน 24 เดือน โดยเปิดลงทะเบียนผ่านช่องทางไลน์ BAAC Family เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 แต่ไม่ได้เป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. ก็สามารถลงทะเบียนได้เช่นกัน

โดยมีขั้นตอนการลงทะเบียน กรณีไม่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. ดังนี้

  1. ให้กรอกเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์มือถือตนเองก่อน

เนื่องจากท่านยังไม่เป็นลูกค้าเงินกู้กับธนาคาร ระบบจะให้กรอกข้อมูลบุคคลอื่นที่ติดต่อแทนได้ ดังนี้ หมายเลขบัตรประชาชนของสมาชิกในครอบครัวของท่านที่เป็นลูกค้าเงินกู้กับ ธ.ก.ส. หรือบุคคลอ้างอิงอื่นๆ โดยให้ระบุ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของบุคคลอ้างอิง

  1. บันทึกข้อมูลส่วนตัว

กรอกข้อมูลส่วนตัวของท่าน ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ (กรณีที่ท่านมีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. อยู่แล้ว ระบบจะบันทึกข้อมูลนี้ให้โดยอัตโนมัติ และข้ามไปบันทึกข้อมูลการประกอบอาชีพแทน)

  1. ระบุข้อมูลการประกอบอาชีพปัจุบัน
  2. บันทึกข้อมูลการขอสินเชื่อและงวดชำระ

เลือกวัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ
เลือกวงเงินขอสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
เลือกบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. เพื่อใช้รับเงินกู้ โดยระบบจะแสดงเลขบัญชีเงินฝากของท่านให้เลือก
เลือกความประสงค์ชำระหนี้ เป็นงวดรายเดือน/ราย 3 เดือน / ราย 6 เดือน
เลือกวิธีการส่งชำระหนี้ ชำระด้วยตนเอง หรือ หักผ่านบัญชีเงินฝากของ ธ.ก.ส. โดยอัตโนมัติ
เลือกแหล่งที่มาแห่งรายได้ที่สามารถนำมาชำระเงินกู้
ธนาคารจะส่งข้อมูลการลงทะเบียนให้สาขาที่ท่านสังกัดเป็นลูกค้าผู้กู้อยู่เพื่อทำการนัดหมาย (ไม่สามารถเลือกสาขาอื่นได้)

  1. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการลงทะเบียน

ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยัน
กดยืนยันการลงทะเบียน
ระบบจะส่งหมายเลขอ้างอิงการลงทะเบียนให้ท่านทาง SMS

  1. รอการนัดหมายจากธนาคาร

ธนาคารจะแจ้งการนัดหมายทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านที่แจ้งไว้ โดยจะเริ่มนัดหมายตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป.

#หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย”#ข่าวทั่วไทย-ไกลทั่วโลก#

เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประชาชน ผดุงความธรรมในสังค

#เปิดอ่านทาง WEBSITE: https://www.thailandworldnews.com

หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย##นายสิทธิชัย ไชยกิจ (ชัย บางสะแก)เจ้าของ-บรรณาธิการ #

หนังสือพิมพ์รายวัน"ข่าวประเทศไทย"

#ติดต่อกองบรรณาธิการ #……#ประสงค์ ส่งข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ร้องขอความเป็นธรรม”เครือข่ายบุติธรรม”

ส่งเรื่องต่างๆมาที่อีเมล : THAILANDWORLDNEWS@GMAIL.COM

เครือข่ายยุติธรรม

    เพื่อความเป็นธรรมในสังคม

********************

728x90

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.