เปิด#เนินสองเต้า ‘ซาปาเมืองไทย’ #สัมผัสธรรมชาติ #พักโฮมสเตย์ ชม#นาขั้นบรรได#ดื่มด่ำดอกไม้นานาพรรณ ที่#ภูทับสี่ #เมืองพิษโลก

จัดแบบ# New normal #พักโฮมสเตย์ #ชมดอกไม้นานาพรรณ #ชมความสวยงามของนาขั้นบันไดที่#เนินสองเต้า ท่ามกลาง#สภาพอากาศ 15-18 องศาเซลเซียส

0
657
#หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย”#ข่าวทั่วไทย#ไกลทั่วโลก
เปิด#เนินสองเต้า 'ซาปาเมืองไทย' #สัมผัสธรรมชาติ
หนังสือพิมพ์รายวัน"ข่าวประเทศไทย"
cr. ขอบคุณ (คลิป)จาก Phitsanulok Hotnews
เปิดท่องเที่ยว 'ซาปาเมืองไทย'ที่ภูทับสี่

#สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

เปิดแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม#” ภูทับสี่ #เนินสองเต้า ขนานนามว่า#”ซาปาเมืองไทย” อยู่ที่ บ้านน้ำจวง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

โดยจัดแบบ# New normal #พักโฮมสเตย์ #ชมดอกไม้นานาพรรณ #ชมความสวยงามของนาขั้นบันไดที่#เนินสองเต้า ท่ามกลาง#สภาพอากาศ 15-18 องศาเซลเซียส

ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวในชุมชนโดยชุมชน อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยังยืน โดยเฉพาะชมนาขั้นบันได ในช่วงปลาบฝนต้นหนาว

สำหรับชุมชนบ้านน้ำจวง หรือ ซาปาเมืองไทย เป็นชุมชนที่มีธรรมชาติสวยงาม มีทั้งน้ำตก ภูเขา ป่าไม้และดอกไม้นานาพรรณ อากาศร่มเย็นเป็นชุมชนของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ซึ่งมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชนเผ่าทีทยังคงอนุรักษ์เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชน ที่สืบสาน รักษา ต่อยอด พัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินาขั้นบันไดในรัชกาลที่ 9 สู่การท่องเที่ยวในชุมชนบ้านน้ำจวงอย่างยั่งยืน

ทั้ง 2 หมู่บ้าน ได้ร่วมกันปลูกข้าวโค้ง หรือ ข้าวหอมมะลิม้ง และข้าวเจ้าเขา ทั้งสองพันธุ์เป็นข้าวเจ้าพันธุ์พื้นเมืองที่ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งบ้านน้ำจวงจะปลูกไว้อุปโภคบริโภคกันทุกปี ในแปลงนาที่เตรียมไว้ บนเนิน 2 เต้า ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวนาขั้นบันไดบ้านน้ำจวง กว่า 500 ไร่ ที่สวยงาม เพื่อเตรียมรับนักท่องเที่ยวได้มาชมวิถีชีวิตของชนเขาเผ่ามั้งในการทำนาแบบขั้นบันได ที่เนินสองเต้า ที่สวยงามยิ่งนัก

“ทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก” ได้ร่วมกับ “มหาวิทยาลัยนเรศวร” และ”หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34″ เข้าสนับสนุนสร้างความรู้และเตรียมพัฒนาการท่องเที่ยวของบ้านน้ำจวงอย่างยั่งยืน โดยให้ชาวบ้านรู้รับนักท่องเที่ยวตามวิถีท่องเที่ยวแบบ #New Normal

“นายมนิตย์ สีฆสัมบันน์” นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก

พร้อมกับหลายหน่วยงานจะได้เข้ามาส่งเสริมให้ชาวบ้านบ้านน้ำจวง หันมาทำนาแบบขั้นบันได้มากขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งปลูกข้าวม้ง อีกทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั้งยืน รวมทั้งการปลูกดอกไม้นานาพรรณให้เกิดความสวยงาม

ระยะทางมาจากตัวเมืองพิษณุโลกประมาณ 140 กิโลเมตร เส้นทางสะดวก มีโฮมสเตย์รองรับนักท่องเที่ยวกว่า 100 หลัง ซึ่งนักท่องเที่ยวสนใจมาชมความสวยงามของธรรมชาติที่บ้านน้ำจวง

ติดต่อรายละเอียดที่ หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย” โทร 084-6467871 หรือทาง อีเมล (EMAIL)

######

#หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย”#ข่าวทั่วไทย#ไกลทั่วโลก

เพื่อ #ชาติ #ศาสน์ #กษัตริย์ #ประชาชน #ผดุงความธรรมในสังค

#เปิดอ่านทาง WEBSITE: https://www.thailandworldnews.com

หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย##นายสิทธิชัย ไชยกิจ #(ชัย บางสะแก) #เจ้าของ#บรรณาธิการ

#ติดต่อกองบรรณาธิการ ……#ประสงค์ #ส่งข่าวสาร#ประชาสัมพันธ์#ร้องขอความเป็นธรรม#”เครือข่ายบุติธรรม”

ส่งเรื่องต่างๆมาที่ #อีเมล : THAILANDWORLDNEWS@GMAIL.COM

เครือข่ายยุติธรรม

    เพื่อความเป็นธรรมในสังคม

*******

728x90

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.