หนังสือพิมพ์รายวัน “ข่าวประเทศไทย”#ข่าวทั่วไทย-ไกลทั่วโลก# กำลังขยายงานต้องการผู้ร่วมงานหลายตำแหน่ง ทั้งประจำประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลก

ผู้สนใจเข้าร่วมงาน ส่งประวัติ- ส่งมาที่อีเมล์ …. THAILANDWORLDNEWS@GMAILCOM (หรือภาษาอังกฤษตัวเล็ก)

0
476
หนังสือพิมพ์รายวัน
หนังสือพิมพ์รายวัน"ข่าวประเทศไทย"#ข่าวทั่วไทย-ไกลทั่วโลก#

หนังสือพิมพ์รายวัน

“ข่าวประเทศไทย”

#ข่าวทั่วไทย-ไกลทั่วโลก# 
#นายสิทธิชัย ไชยกิจ (ชัย บางสะแก) เจ้าของ-บรรณาธิการ #         

กำลังขยายงานต้องการผู้ร่วมงานหลายตำแหน่ง ทั้งประจำประเทศไทยและต่างประเทศ

ทั่วโลก!!!!!

เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประชาชน ผดุงความธรรมในสังคม
หนังสือพิมพ์รายวัน “ข่าวประเทศไทย”
#ข่าวทั่วไทย-ไกลทั่วโลก#
           
กำลังขยายงานด้านต่างๆ
         ต้องการผู้ร่วมงานหลายตำแหน่ง
    1.ศูนย์ข่าวทุกจังหวัด ทั่วประเทศ

    2.ศูนย์ข่าวประจำต่างประเทศทั่วโลก

มีคุณสมบัติดังนี้

                    1/2.1ต้องมีสถานที่เหมาะสมต่อการเปิดเป็นศูนย์ข่าวฯ มีอุปกรณ์ทางลิเล็คโทรนิคพร้อม เช่น คอมพ์พิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต มือถือสมาร์ทโฟน และ ฯลฯ

                    1/2.2บุคคลประจำศูนย์ ต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพ์พิวเตอร์ระดับพื้นฐานได้ เข้าใจโปรแกรมการใช้งานเช่่น word offic และหากมีความรู้ด้าน website และมีความรู้-ความสามารถ ทางพัฒนา”web…..หนังสือพิมพ์” จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้เข้าร่วมงานเปิดศูนย์ ต้องแจ้งประวัติผู้ขอเปิดสูนย์ เหตุผลในการขอเปิดสูนย์ ส่งภาพสถานที่พร้อมแผนที่และอุปกรณ์ที่จะใช้ภายในศูนย์ จุดประสงคืการเปิดศูนย์ฯ ทั้งสิ่งตอบแทนที่ศูนย์ฯต้องการ

     3.ผู้สื่อข่าวประจำตำบล และประจำจังหวัด ทั่วประเทศ

     4.ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ..ประจำทุกประเทศทั่วโลก

ทั้งประจำ-อิสระ-ฝึกงาน 

(ข้อ3/4 ไม่ระบุคุณสมบัติ เพียงแค่มีใจรักงานด้านสื่อ และเป็นพลเมืองดี)

  5.ผู้สื่อข่าวดิจิตอล ภาพ-ข่าวเหตุการณ์ต่างๆ หรือเหตุการณืสดๆ ทั่วทุกมุมโลก(คลิป)

ทั้งประจำและอิสระ โดยทุกๆท่านสามารถ ส่งภาพข่าวหรือคลิปในทุกๆเหตุการณ์ที่ท่านประสพ พบเหตุต่างๆ

หรือภาพข่าวในงานหรือพิธีๆต่าง

เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในงานนั้นๆ

     6.ผู้สื่อข่าว หรือ ผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยว ชอบ ดื่มกิน หรือนิยมชื่นชอบในการเดินทางไปในที่-สถานที่ต่างๆที่แปลกๆใหม่ ทั่วทุกมุมโลก  ส่งเรื่อง -ภาพ-คลิป  เรื่อง กิน ดื่ม-เที่ยว เรื่อง สถานที่ สิ่งพบเห็น ต่างๆในขณะเกิดเหตุ  ถ่ายทอดสด หรือการผจญภัย และเรื่องอื่นๆที่อยากให้สังคมโลกได้รับรู้สิ่งๆที่เกิดข้นในโลกใบนี้

(ส่งข่าว-ภาพ-คลิป)

ทั้งประจำและอิสระ

7.ผู้ประกาศข่าว-รายงานข่าว

(ไม่กำหนดคุณสมบัติ และเพศ-วัย ขึ้นอยู่กับความสามารถ)

8.นักคิด-นักเขียนคอลัมน์-นักวิจารณ์

ตามแนวคิดอิสระ

   9.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ -โฆษณามึดวามเข้าใจในงานด้านนี้ หรือจบด้าน นิเทศฯหรือสื่อใหม่ หรือด้านโฆษณา-ประชาสัมพันธ์  ทั้งประจำ-อิสระ-ฝึกงาน 

   10.admin (web) ดูแลและ พัฒนา (web ) หนังสือพิมพ์

มีความรู้ความสามารถ ด้านwebsite  ทั้งด้านกราฟฟิค ดีไซด์ และอื่นๆ

ทั้งประจำ-ฝึกงาน

      คุณสมบัติเบื้องต้น ของผู้ประสงค์เข้าร่วมงาน

1.ไม่จำกัด ด้านความรู้-การศึกษาอายุ-เพศ

เปิดรับทุกเพศและทุกวัย

2.ต้องมีใจรักงานด้านการทำข่าว ซื่อสัตย์-สุจริต ทั้งตนเองและสังคม

3.มีอุดมการณ์ในตนเองและในการทำงานข่าว โดยไม่มุ่งหวังแสวงหาผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนใดๆในการปฎิบัติหน้าที่ข่าว(สื่อมวลชน)

4.เป็นผู้มองโลกในแง่ดี มีใจเป็นธรรมและเป็นกลางในฐานะสื่อฯ ไม่เอนเอียงในการนำเสนอข่าว ต้องนำเสนอทุกๆๆด้าน

5.เป็นผู้มีจิตสาธารณะ  ชอบช่วยเหลือสังคม

6. มีความพร้อม ทั้งจิตใจ-ร่างกาย มีความคิดสร้างสรรค์ มีความอดทนรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา มีความละเอียดรอบคอบ มีวินัยในการทำงาน และมีอุปกรณ์เครื่องมือพร้อมในการปฏิบัติงาน

ผู้สนใจเข้าร่วมงาน ส่งประวัติ-รูปถ่ายปัจจุบัน ถ่ายไม่เกิน3เดือนที่ผ่านมา พร้อมเขียนเล่าถึงประสพการณ์-จุดประสงค์และความต้องการหรืออื่นๆ

ส่งมาที่อีเมล์ ….

thailandworldnews@gmail.com

(หรือภาษาอังกฤษตัวเล็ก)

728x90

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.