#สิทธิใหม่..”บัตรทอง” อัปเดต รักษาทุกที่ ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว ไม่ถูกเรียกเก็บเงิน!!

#สิทธิใหม่.."บัตรทอง" อัปเดต รักษาทุกที่ ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว ไม่ต้องถูกเรียกเก็บเงิน ดีเดย์ใช้ 1 ม.ค.2565

0
381
#สิทธิใหม่..
#สิทธิใหม่.."บัตรทอง" อัปเดต รักษาทุกที่ ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว

เช็คเงื่อนไขใหม่สิทธิ “บัตรทอง” 30 บาทรักษาทุกที่ ไม่ใช้ใบส่งตัว

ไม่ต้องถูกเรียกเก็บเงิน ดีเดย์ใช้ 1 ม.ค.2565

อัปเดตการใช้สิทธิ “บัตรทอง” สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช.แจ้งอัปเดตการเพิ่มสิทธิประโยชน์การรักษาสำหรับผู้ถือ “บัตรทอง” ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป สปสช.ยกระดับบริการ โครงการสิทธิ “บัตรทอง” หากเจ็บป่วย และมีความจำเป็น สามารถไปรับบริการจากสถานบริการปฐมภูมิที่ใดก็ได้ โดยไม่ถูกปฏิเสธ หรือถูกเรียกเก็บเงิน หรือต้องกลับไปรับใบส่งตัว เพื่อลดข้อจำกัดการเข้ารับบริการของประชาชน โดยเฉพาะเมื่อมีเหตุจำเป็น ไม่สามารถไปรับบริการที่หน่วยบริการที่ลงทะเบียนไว้ได้ เช่น เดินทางไปนอกพื้นที่ หรือพักอาศัยอยู่ในเขตติดต่อจังหวัดอื่น

เช็ค! 4 สิทธิ “บัตรทอง” ยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ เริ่ม 1 ม.ค.

บริการใหม่ เริ่ม 1 มกราคม 2565

ประชาชนยังคงเข้ารักษาที่หน่วยบริการประจำ (สถานพยาบาล) ที่ลงทะเบียนไว้
แต่กรณีมีความจำเป็นหรือเหตุสมควรสามารถเข้ารักษาที่หน่วยบริการปฐมภูมิอื่นๆ ได้ โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว ไม่ถูกเรียกเก็บเงิน

สิทธิบัตรทอง 30 บาท ของเดิม

ประชาชนมีหน่วยบริการประจำ (สถานพยาบาล) ที่ลงทะเบียนไว้
หากประชาชนไปรักษาที่หน่วยบริการ (สถานพยาบาล) ที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ จะถูกเรียกเก็บเงิน หรือต้องกลับไปรับใบส่งตัว

"บัตรทอง" อัปเดตใหม่ รักษาทุกที่ ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว ไม่ถูกเรียกเก็บเงิน

“ประชาชนสิทธิบัตรทอง 30 บาท หรือสิทธิ สปสช. หากเกิดภาวะเจ็บป่วย จำเป็นต้องรับการรักษา เช่น ยาหมด ทำแผลต่อเนื่อง เจ็บ ไข้ ไอ ปวด เป็นต้น สามารถเข้ารับบริการผู้ป่วยนอกได้ที่หน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องกลับไปรับใบส่งตัวจากหน่วยบริการที่ลงทะเบียนไว้”

การใช้สิทธิ

ติดต่อที่หน่วยบริการปฐมภูมิที่เข้ารับการรักษา
แจ้งความจำนงใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพก่อนรับบริการ
แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี แสดงสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)

ข้อมูลเพิ่มเติม โทรสายด่วน สปสช. 1330 ตลอด 24 ชั่วโมง

“ผู้ใช้สิทธิบัตรทองอุ่นใจ เจ็บป่วยจำเป็นต้องรักษาเมื่อไหร่ เข้ารับบริการผู้ป่วยนอกได้ที่หน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ ทั่วประเทศ”

SALE HERE - 📣 #เช็กด่วน! . . #สิทธิใหม่บัตรทอง 🤟สปสช. พัฒนา 4  ระบบบริการให้คล่องตัวยิ่งขึ้น สะดวกต่อผู้ป่วยที่ถือบัตรทอง 🩺  ให้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ! 1. ประชาชนเจ็บป่วยไปรับบริการกับหมอประจำครอบครัว ⭐  ในหน่วยบริการปฐมภูมิ ทุกที่ในระบบบัตรทอง ตามนโยบาย ...

หมายเหตุ บริการปฐมภูมิ คือ บริการสุขภาพด่านแรกของระบบบริการสาธารณสุข ซึ่งมีบทบาทในการดูแลสุขภาพประชาชนในท้องถิ่น โดยเน้นการป้องกันไม่ให้ป่วย หากเจ็บป่วยจะได้รับการดูแลรักษาเบื้องต้น (และครอบคลุมในกรณีที่จำเป็นจะต้องส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่รักษาโรคซับซ้อนมากขึ้น) ทั้งนี้รวมถึงบริการฟื้นฟูสุขภาพด้วยตัวอย่างหน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น สถานีอนามัย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.), หน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาล, ศูนย์สุขภาพชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุข รวมถึง คลินิกชุมชนอบอุ่น เป็นต้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1330 ตลอด 24 ชม.

หรือเพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. @nhso โดยสแกนคืวอาร์โค๋ต ด้านล่างนี้

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเพิ่มเพื่อน LINE
โปรดสแกนคิวอาร์โค้ดนี้ด้วยตัวสแกนโค้ดในแอป LINE

QR Code

##########

#หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย”#ข่าวทั่วไทย-ไกลทั่วโลก#

เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประชาชน ผดุงความธรรมในสังค

#เปิดอ่านทาง WEBSITE: https://www.thailandworldnews.com

หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย##นายสิทธิชัย ไชยกิจ (ชัย บางสะแก) เจ้าของ-บรรณาธิการ #

#ติดต่อกองบรรณาธิการ #……#ประสงค์ ส่งข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ร้องขอความเป็นธรรม”เครือข่ายบุติธรรม”

ส่งเรื่องต่างๆมาที่อีเมล : THAILANDWORLDNEWS@GMAIL.COM

เครือข่ายยุติธรรม

    เพื่อความเป็นธรรมในสังคม

#########

728x90

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.