#”สมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทย”พร้อมคณะทำบุญบริจาค ณ. “โรงพยาบาลทหารผ่านศึก”ถนนวิภาวดีรังสิต

บริจาคชุดช่วยหายใจพร้อมหม้อน้ำ Nasel Cannula จำนวน 12 ชุด พร้อมผลิตภรรณ.. อโทมี่..100 ชุด เป็นจำนวนเงิน 46.850 บาท ณ.โรงพยาบาลทหารผ่านศึกถนนวิภาวดีรังสิต เป็นอนุโมทนาบุญ

0
77
#
#"สมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทย"พร้อมคณะทำบุญบริจาค

บริจาคชุดช่วยหายใจพร้อมหม้อน้ำ Nasel Cannula จำนวน 12 ชุด พร้อมผลิตภัณฑ์ และอโทมี่..100 ชุด

“สมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทย”ร่วมทำบุญบริจาคโดยการนำ.. อ.ณัฐวัฒน์ ปิยะศิริภัณฑ์ (นายกสมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทย) ร่วมกับ อ.สุดใจ เสร็จสวัสดิ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์พร้อมนายธีรวัฒน์ เสร็จสวัสดิ์ และนายณัฐกิตติ์ พรหมปาน บุตรชาย ท่านไชยเดช พรหมปาน ทั้ง2คน ยังมีอ.รัฐวุฒิ ด่านทอง เลขาธิการสมาคม อ.เฉลิมศักดิ์ สุดทิศ


ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ได้บริจาคชุดช่วยหายใจพร้อมหม้อน้ำ Nasel Cannula จำนวน 12 ชุด พร้อมผลิตภรรณ.. อโทมี่..100 ชุด เป็นจำนวนเงิน 46.850 บาท ณ.โรงพยาบาลทหารผ่านศึกถนนวิภาวดีรังสิต เป็นอนุโมทนาบุญ

ข่าว/ภาพ โดย anuwat บก. ข่าว/สังคม/ความงาม/สตรี

##########

#หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย”#ข่าวทั่วไทย-ไกลทั่วโลก#

เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประชาชน ผดุงความธรรมในสังค

#เปิดอ่านทาง WEBSITE: https://www.thailandworldnews.com

หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย##นายสิทธิชัย ไชยกิจ (ชัย บางสะแก) เจ้าของ-บรรณาธิการ #

#ติดต่อกองบรรณาธิการ #……#ประสงค์ ส่งข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ร้องขอความเป็นธรรม”เครือข่ายบุติธรรม”

ส่งเรื่องต่างๆมาที่อีเมล : THAILANDWORLDNEWS@GMAIL.COM

เครือข่ายยุติธรรม

    เพื่อความเป็นธรรมในสังคม

#########

728x90

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.