“ร.10″ ทรงมีพระราชสาส์น ถึง”ประธานาธิบดี ฟิลิปปินส์ -ปากีสถาน”

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม       ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น

0
247
ร.10
พระราชสาส์น
300x250

ร.10 ทรงมีพระราชสาส์น ถึงประธานาธิบดี ฟิลิปปินส์ -ปากีสถานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

      ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กรณีพายุไต้ฝุ่นมังคุด ได้พัดเข้าสู่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยศูนย์กลางพายุไต้ฝุ่นได้พัดขึ้นฝั่งบริเวณเมืองบาเจา (Baggao) จังหวัดคากายัน (Cagayan) ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะลูซอน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 ความว่า

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กรุงมะนิลา

ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวเหตุการณ์พายุไต้ฝุ่นมังคุดทางตอนเหนือของเกาะลูซอน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจํา
นวนมาก ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมายังท่านและประชาชนชาวฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติครั้งนี้

วันเดียวกัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง

       นายอาริฟ-อูร-เราะฮ์มาน อัลวี (Dr. Arif-ur-Rehman Alvi) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน คนที่ 13 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561 มีใจความว่า

ฯพณฯ นายอาริฟ-อูร-เราะฮ์มาน อัลวี ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน กรุงอิสลามาบัด

ในโอกาสที่ท่านเข้าดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ข้าพเจ้าขอส่งคําอํานวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประสบความสําเร็จ และความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวปากีสถาน

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า สัมพันธไมตรีและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในกิจการด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง จะกระชับแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

728x90

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.