“ร.10″มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตูนิเซียถึงแก่อสัญกรรม #หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย” #ข่าวทั่วไทย-ไกลทั่วโลก#

ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจด้วยใจจริงมายังท่าน รวมทั้งประชาชนชาวตูนิเซีย และครอบครัวของท่านประธานาธิบดีในการสูญเสียอันยิ่งใหญ่นี้

0
434
พระราชสาส์น
พระราชสาส์น

ร.10มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตูนิเซียถึงแก่อสัญกรรม“ร.10″มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย “ประธานาธิบดี”แห่งสาธารณรัฐตูนิเซียถึงแก่อสัญกรรม

4 สิงหาคม 2562

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยัง นายโมฮัมเหม็ด เอ็นนาเซอร์ (Mr. Mohamed  Ennaceur) รักษาการประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตูนิเซีย กรณี นายบาญี กออิด อัสซิบซี (Mr. Beji Caid Essebsi) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตูนิเซีย ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562

ความว่า ฯพณฯ นายโมฮัมเหม็ด เอ็นนาเซอร์ รักษาการประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตูนิเซีย กรุงตูนิส ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า ท่านประธานาธิบดี บาญี กออิด อัสซิบซี แห่งสาธารณรัฐตูนิเซีย ถึงแก่อสัญกรรม การจากไปของท่านซึ่งเป็นผู้นำผู้อุทิศตนเพื่อความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ นับเป็นความสูญเสียอันไม่อาจทดแทนได้ ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจด้วยใจจริงมายังท่าน รวมทั้งประชาชนชาวตูนิเซีย และครอบครัวของท่านประธานาธิบดีในการสูญเสียอันยิ่งใหญ่นี้

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้า อยู่หัว

*******************************

#หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย”

#ข่าวทั่วไทย-ไกลทั่วโลก#หนังสือพิมพ์รายวัน"ข่าวประเทศไทย"

เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประชาชน ผดุงความธรรมในสังคม

#เปิดอ่านทาง WEBSITE:HTTPS://WWW.THAILANDWORLDNEWS.COM

หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย#

#นายสิทธิชัย ไชยกิจ (ชัย บางสะแก) เจ้าของ-บรรณาธิการ #

#ติดต่อกองบรรณาธิการ ##ประสงค์ ส่งข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ร้องเรียนขอความเป็นธรรม”เครือข่ายบุติธรรม”

ส่งที่อีเมล : THAILANDWORLDNEWS@GMAIL.COMเครือข่ายยุติธรรม                      เพื่อความเป็นธรรมในสังคม

******************************

728x90

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.