“ฟัง3ด้าน3มุม”…(มุม1) 2 สามีภรรยาสละชั้นเฟิร์สคลาสพูดถึงการบินไทย TG971 ดีเลย์ (มุม2)”ดีดี – การบินไทย”แถลงขอโทษผู้โดยสาร (มุม3)…อีกมุม! นักบินโพสต์ข้อเท็จจริงสิทธิที่นั่งชั้นธุรกิจ

"ดีดี - การบินไทย"แถลงขอโทษผู้โดยสาร TG971 รับเป็นเรื่องร้ายแรง-ชี้ปฏิบัติงานไม่เป็นมืออาชีพ

0
602

 

หนังสือพิมพ์รายวัน"ข่าวประเทศไทย"
หนังสือพิมพ์ เพื่อ ชาติ ศาสน พระมหากษัตริย์ ประชาชน ผดุงซึ่งความเป็นจริง เนื้อหา สาระข่าว

บินไทย TG971 ดีเลย์ 2 ชั่วโมงครึ่ง

เหตุนักบินไม่ยอมเทกออฟเพราะที่นั่งพวกเดียวกันเองไม่ลงตัว

จนผู้โดยสารต้องยอมย้ายที่ให้ฟังอีกด้าน! 2 สามีภรรยาสละชั้นเฟิร์สคลาสพูดถึงการบินไทย TG971 ดีเลย์ ฟังอีกด้าน! 2 สามีภรรยาสละชั้นเฟิร์สคลาสพูดถึงการบินไทย TG971 ดีเลย์
Share:
ฟัง 2 สามีภรรยาผู้โดยสารที่สละที่นั่งชั้นเฟิร์สคลาสเที่ยวบินที่ TG971 เส้นทาง ซูริก – กรุงเทพฯ ให้เพื่อนนักบิน หลังกัปตันไม่ยอมนำเครื่องขึ้น ส่งผลให้ผู้โดยสารต้องรอนาน

ผู้โดยสารสละที่นั่งให้กลุ่มนักบินเปิดเผยผ่านสื่อออนไลน์

Yuwa ………….อยู่กับ พรร…………….
14 ตุลาคม เวลา 10:47 น. ·
เห็นพี่ผิวพูดเรื่องการบินล่าช้าเลยขอระบายอารมณ์บ้าง วันก่อนเดินทางกลับบ้านเที่ยวบิน TG971 (ZRH – BKK) มีกําหนดการบินออกจาก นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เวลา 13.30 CEST แต่ได้รับการประกาศ จากภาคพื้นดินว่ามีการล่าช้ากว่า กําหนดและไม่มีกําหนดการบินที่ชัดเจน จนกระทั่งเวลา 15.00 CEST มีเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินประกาศเชิญเราและสามีมาคุย จึงได้ทราบถึงปัญหา ของความล่าช้าของเที่ยวบินนี้ เนื่องจากเที่ยวบินนี้ได้รับแจ้งว่ามีคณะนักบินที่ต้องการจะโดยสาร เครื่องบินเที่ยวบินนี้กลับประเทศไทยด้วย จํานวน 4 คน และ นักบินต้องการที่นั่งในตําแหน่งที่เราและสามีได้ทําการจองมานานแล้วคือ 1K,2K จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินมาขอร้องให้เราเปลี่ยนที่นั่งไปนั่งที่อื่น เพราะไปขอผู้โดยสารท่านอื่นแล้วไม่มีใครยอมให้ และได้รับแจ้งว่าถ้าเราไม่ยอมเปลี่ยนที่ให้นักบินที่จะโดยสาร(Deadhead pilot)ไปด้วย นักบินประจําเครื่อง(On duty pilot) ก็จะไม่ยอมบิน เราจึงจําเป็นต้องตัดสินใจในขณะนั้นโดยยอมที่จะทําการเปลี่ยนที่นั่งที่จองไว้ตั้งแต่เริ่มต้นที่ซื้อตั๋ว เนื่องจากเราทราบถึงปัญหาแล้วว่าถ้าไม่ยอมให้ที่นั่งก็จะเกิดความล่าช้าต่อไปเรื่อยๆ อีกทั้งเห็นใจผู้โดยสารท่านอื่นที่ได้รับความเดือดร้อน ในเที่ยวบินนี้เช่นเดียวกับเรา
จากเหตุการณ์นี้เรารู้สึกประหลาดใจต่อการกระทําของกลุ่มนักบิน ทั้งผู้ขอโดยสาร(Deadhead pilot) และผู้ทําการบิน ( On duty pilot) ซึ่งควรเป็นผู้ให้บริการแต่กลับยึดถือการบริการตนเองและพวกพ้องก่อนโดยไม่คํานึงถึงจิตใจของผู้โดยสารประหนึ่งเอาผู้โดยสารเป็นตัวประกันเพื่อแลกกับความต้องการของตนเอง ทั้งที่ที่นั่งชั้นธุรกิจก็ยังมีที่ว่างอยู่อีกหลายที่เพียงแต่ไม่ตรงตามความต้องการของตนเอง ซึ่งเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องภายในของการจัดการขององค์กรท่านไม่ควรนำปัญหาเหล่านี้มาสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้โดยสารที่ต้องเสียเวลาเสียสุขภาพจิต เวลาที่สูญเสียไปหลายชั่วโมงมีคุณค่ามากมายต่อหลายๆคนทำให้เรารับไม่ได้ต่อการการกระทำในครั้งนี้ เราทราบดีว่ามีระเบียบมากมายเพื่อเอื้อต่อนักบินทั้งนี้เพราะนักบินต้องรับผิดชอบชีวิตผู้โดยสารหลายชีวิต แต่มนุษย์ก็คือสิ่งมีชีวิตที่สามารถบิดเบี้ยวกฎเกณฑ์ต่างๆให้เอื้อประโยชน์ต่อตนเองมากที่สุด ไม่ว่าจะตั้งกฎเกณฑ์อะไรที่คิดว่าดีแต่ย่อมมีช่องว่างให้คนเห็นแก่ตัวนำมาสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองเสมอ เราก็ได้แต่หวังว่าคนประเภทนี้จะเป็นเพียงเศษเสี่ยวหนึ่งขององค์กร โดยคนส่วนใหญ่คงจะรักองค์กรและคำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก ระบายจากใจจริงๆทั้งที่ไม่เคยบ่นอะไรทางนี้เลย

เผยจดหมายร้องเรียนการบินไทย

เหตุเที่ยวบิน TG971 ซูริค-สุวรรณภูมิ วันที่ 11 ต.ค. ดีเลย์กว่า 2 ชั่วโมงครึ่ง เหตุนักบินไม่ยอมนำเครื่องขึ้น เพราะที่นั่งของนักบินที่จะโดยสาร (Deadhead pilot) ไม่ได้นั่งเฟิร์สคลาสตามต้องการ ปล่อยผู้โดยสารกว่า 300 คนนั่งรอ จนสุดท้ายผู้โดยสารสามี-ภรรยาคู่หนึ่ง ต้องยอมสละที่นั่งที่จองไว้ล่วงหน้าให้

วันนี้ (18 ต.ค.) ได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวเป็นจดหมายร้องเรียนของผู้โดยสารรายหนึ่งที่โดยสารบนเที่ยวบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี 971 วันที่ 11 ตุลาคม 2561 จากนครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มายังสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย เรื่อง ไม่ได้รับการบริการตามข้อตกลงของบัตรโดยสาร โดยมีเนื้อหาดังนี้

“ด้วยผมและภรรยา เป็นผู้โดยสารเที่ยวบิน TG971 (ZRH-BKK) วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ไม่ได้รับการบริการตามข้อตกลงของบัตรโดยสารชั้นธุรกิจ โดยมีเนื้อหาการร้องเรียนดังนี้ เที่ยวบิน TG971 (ZRH-BKK) มีกำหนดการบินออกจาก นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เวลา 13.30 CEST แต่ได้รับการประกาศจากภาคพื้นดิน ว่า มีการล่าช้ากว่ากำหนด และไม่มีกำหนดการบินที่ชัดเจน จนกระทั่งเวลา 15.00 CEST มีเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินเชิญผมและภรรยามาคุย จึงได้ทราบถึงปัญหาของความล่าช้าของเที่ยวบินนี้ เนื่องจากเที่ยวบินนี้ได้รับแจ้งว่ามีคณะนักบินที่ต้องการจะโดยสารเครื่องบินเที่ยวบินนี้กลับประเทศไทยด้วย จำนวน 4 คน และ นักบินต้องการที่นั่งในตำแหน่งที่ผมและภรรยาได้ทำการจองมา จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินมาขอร้องให้ผมและภรรยาเปลี่ยนที่นั่งไปนั่งที่อื่น เพราะไปขอผู้โดยสารท่านอื่นแล้วไม่มีใครยอมให้ และได้รับแจ้งว่าถ้าผมไม่ยอมเปลี่ยนที่ให้นักบินที่จะโดยสาร (Deadhead pilot) ไปด้วย นักบินประจำเครื่อง (On duty pilot) ก็จะไม่ยอมบิน ผมและภรรยาจึงจำเป็นต้องตัดสินใจในขณะนั้น โดยผมและภรรยายอมที่จะทำการเปลี่ยนที่นั่งที่จองไว้ตั้งแต่เริ่มต้นที่ซื้อตั๋ว เนื่องจากผมและภรรยาทราบถึงปัญหาแล้วว่าถ้าผมและภรรยามิยอมให้ที่นั่งก็จะเกิดความล่าช้าต่อไปเรื่อยๆ และเห็นใจผู้โดยสารท่านอื่นที่ได้รับความเดือดร้อนในเที่ยวบินนี้เช่นกัน

“จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ผมจึงจำเป็นต้องร้องเรียนที่ไม่ได้รับการบริการตามข้อตกลงที่ได้ทำการจองมา ท้ายสุดนี้ผมขอความกรุณาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับเรื่องร้องเรียนนี้ช่วยชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีการดำเนินการอย่างไร … ทั้งนี้ การร้องเรียนในครั้งนี้ ก็เพื่อแสดงการรักษาสิทธิ์ของผู้ใช้บริการการบินไทย อีกทั้งรู้สึกประหลาดใจต่อการกระทำของกลุ่มนักบิน ทั้งผู้ขอโดยสาร (Deadhead pilot) และ ผู้ทำการบิน (On duty pilot) ซึ่งควรเป็นผู้ให้บริการ แต่กลับยึดถือการบริการตนเองและพวกพ้องก่อนโดยไม่คำนึงถึงจิตใจของผู้โดยสารประหนึ่งเอาผู้โดยสารเป็นตัวประกัน เพื่อแลกกับความต้องการของตนเอง ทั้งที่ที่นั่งชั้นธุรกิจก็ยังมีที่ว่าง” ผู้โดยสารคนดังกล่าวระบุ

“สืบเนื่องจากกรณีเที่ยวบิน TG971/11OCT/ZRH-BKK เปลี่ยนแบบเครื่องบินเป็น B747-400 (HS-TGZ) Config. 49C 325Y ซึ่งตามตารางการบินใช้เครื่องบินแบบ B777-300ER Config. 42C 306Y เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแบบเครื่องบินระหว่าง B777 และ B747 ทำให้มี Passive Crew 2FC และ 2FP โดยสถานีฯ ได้อ้างอิงการเก็บที่นั่งตามคู่มือ Flight Crew Standard Blockage of Seats for Augmented Crew and Passive crew Summer 2018 ซึ่งกำหนดที่นั่ง 24AB/EF แต่ที่นั่งดังกล่าวถูกผู้โดยสารสำรองที่นั่งล่วงหน้าแล้ว จึงจัดที่นั่ง 16AB/JK ซึ่งเป็นที่นั่งใน C-class Upper deck แทน

“เนื่องจากการเปลี่ยนแบบเที่ยวบินครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแบบเที่ยวบินล่วงหน้า (อ้างถึง ASM YS 252 วันที่ 13 กันยายน 2561) ทำให้ระบบ reservation ปรากฏแผนผังที่นั่งใน First Class Zone (Row 1-3) สำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจ และผู้โดยสารได้จองที่นั่งล่วงหน้าไปแล้ว

“เที่ยวบิน TG971/11OCT มีผู้โดยสารสำรองที่นั่งจำนวน 39C 275Y โดยที่นั่งทั้งหมดใน First Class Zone (9 ที่นั่ง) ได้ถูกสำรองที่นั่งล่วงหน้าโดยผู้โดยสาร เมื่อนักบินและลูกเรือทั้งหมดมาถึงเครื่อง พนักงานภาคพื้นได้แจ้งหมายเลขที่นั่งสำหรับ Passive Crew คือ 16AB/JK (2FC/2FP) ปรากฏว่า P.I.C. ปฏิเสธและยืนยันให้ Passive FC ทั้ง 2 ท่านนั่งใน First Class Zone เท่านั้น พร้อมทั้งไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารขึ้นเครื่องจนกว่าทางสถานีฯ จะดำเนินการตามที่ร้องขอ ทำให้ทางสถานีฯ จำเป็นต้องร้องขอผู้โดยสารที่นั่งใน First Class Zone เป็นรายคนเพื่อขอย้ายที่นั่ง แต่ได้รับการปฏิเสธทั้งหมด จนกระทั่งเวลา 15.00 น. ซึ่งเลขเวลาจากตารางบินเดิม (STD 1330LT) ผู้โดยสาร XXXX ได้ตัดสินใจยินยอมย้ายที่นั่งไป 16AB ต่อมาได้ทราบว่าผู้โดยสารท่านดังกล่าวคือ XXXXX และภรรยา” จดหมายฉบับดังกล่าวระบุ และขอแนวทางพิจารณาแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวซ้ำอีก

“ดีดี – การบินไทย”แถลงขอโทษผู้โดยสาร TG971 รับเป็นเรื่องร้ายแรง-ชี้ปฏิบัติงานไม่เป็นมืออาชีพ

“นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม” กรรมการผู้อำนวยการใหญ่การบินไทย ออกแถลงการณ์ขอโทษผู้โดยสาร

การบินไทยขอโทษผู้โดยสารจากกรณีเที่ยวบินที่ ทีจี 971 ซูริค – กรุงเทพฯ และตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

จากกรณีที่มีผู้โดยสารร้องเรียนความล่าช้าของเที่ยวบินที่ ทีจี 971 เส้นทาง ซูริค – กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 และประเด็นดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ไปยังสื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวางนั้น

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตนในฐานะผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วและไม่ได้นิ่งนอนใจ เพราะเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องร้ายแรง และกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร จึงได้สั่งการให้เรียกผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มาสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการตามระเบียบของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งจะกำหนดมาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต

“ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ผมขอแสดงความเสียใจ และขออภัยต่อผู้โดยสารทุกท่านที่ทำให้ทุกท่านได้รับผลกระทบต่อการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นมืออาชีพ ทำให้เกิดความล่าช้า และขอโทษท่านผู้โดยสารที่ได้ผลกระทบโดยตรงจากการย้ายที่นั่ง ผมขอน้อมรับผิดต่อผู้โดยสารในเที่ยวบินดังกล่าวในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขณะนี้ ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดมาตรการ เพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกในอนาคต”

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติอีกมุม! นักบินโพสต์ข้อเท็จจริงสิทธิที่นั่งชั้นธุรกิจ

จากกรณี ผู้บริหารการบินไทย แถลงการณ์ขอโทษผู้โดยสาร กรณีเที่ยวบินที่ ทีจี 971 ซูริก – กรุงเทพฯ ดีเลย์ เนื่องจากนักบินไม่ยอมนำเครื่องขึ้น เพราะที่นั่งของนักบินที่จะโดยสารต้องการเดินทาง ไม่ได้นั่งชั้นเฟิร์สคลาสตามต้องการ ทำให้ผู้โดยสารปกติประมาณ 300 คนต้องรอ สุดท้ายมีผู้โดยสาร 2 คน สามี-ภรรยายอมสละที่นั่งชั้นธุรกิจให้นักบินที่ต้องการเดินทาง เครื่องจึงขึ้นบิน ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ความคืบหน้า พบผู้ใช้เฟซบุ๊กของกัปตันรายหนึ่ง ได้โพสต์ข้อความ แจงข้อสงสัยที่ว่า ทำไมกัปตันการบินไทย ถึงต้องเดินทางในชั้น First class

โดยระบุว่า สิทธินี้ เป็นสิทธิที่เค้าได้รับตามเงื่อนไขที่บริษัทตกลงว่าจ้างมาตั้งแต่ก่อนที่ตนจะเข้าทำงานเมื่อ 21 ปีที่แล้ว โดยภายหลัง ทางฝ่ายบริหารฯ ได้ตัดสิทธิ ในกรณีกัปตันเดินทางไปทำงานให้บริษัท โดยจะสำรองที่นั่งในชั้นธุรกิจแทน ยกเว้นในกรณีที่นั่งในชั้น First class ว่าง จึงจะได้ไปนั่ง ซึ่งทุกคนก็ยอมเสียสละเพื่อให้บริษัทฯ มีรายได้จากการขายตั๋วในชั้น First class

มาถึงวันนี้ เกิดกรณีที่แม้ไม่มีผู้โดยสาร First class กัปตันก็ไม่ได้ถูกสำรองที่นั่งให้ตามสิทธิที่มี ซ้ำร้ายต้องกลายเป็นจำเลยสังคม

และว่า ตนเตรียมหารือกับผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย ถึงที่มาของหนังสือที่นำมาเผยแพร่กัน ที่แม้จะไม่ได้ลงลายมือชื่อ แต่เนื้อหาก็ทำให้นักบินเสียชื่อเสียง สามารถเรียกร้องค่าเสียหายอะไรได้บ้าง

นอกจากนี้ ยังระบุด้วยว่า ข่าวดังกล่าว นักบินถูกกล่าวหา ถูกวิจารณ์ในทางเสียหาย โดยข้อมูลด้านเดียว และไม่มีโอกาสได้ชี้แจง ซึ่งข้อเท็จจริงต่างๆ น่าจะต้องรอผลสอบสวน เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ก่อนที่จะมีการตัดสิน หรือนำข้อมูลออกไปสู่สื่อ

728x90

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.