ผู้ใด?..ที่ไม่รับความเป็น”ธรรม-ยุติธรรม”ต่างๆในทุกเรื่อง-ในทุกๆกรณี ทั้งจาก ผู้มีอิทธิพล-ข้าราชการ-นักการเมืองหรือบุคคลต่างๆ แจ้ง”เครือข่ายยุตติธรรม”- หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย” #ข่าวทั่วไทย-ไกลทั่วโลก#

หากท่านใดๆไม่ได้รับความยุติธรรม-ความเป็นธรรมในทุกๆด้าน-ทุกๆเรื่อง โปรดแจ้งรายละเอียด- แจ้งส่ง ทางอีเมล (EMAIL) THAILANDWORLDNEWS@GMAIL.COM (หรือพิมพ์ภาษาอังกฤษ ตัวเล็ก)

0
228

#หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย”#ข่าวทั่วไทย-ไกลทั่วโลก#หนังสือพิมพ์รายวัน"ข่าวประเทศไทย"เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประชาชน ผดุงความธรรมในสังคม

#เปิดอ่านทาง WEB:WWW.THAILANDWORLDNEWS.COM#

หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย#

#นายสิทธิชัย ไชยกิจ (ชัย บางสะแก) เจ้าของ-บรรณาธิการ #

#ติดต่อกองบรรณาธิการ ##ประสงค์ ส่งข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ร้องเรียนขอความเป็นธรรม”เครือข่ายบุติธรรม”

ส่งที่อีเมล : THAILANDWORLDNEWS@GMAIL.COMเครือข่ายยุติธรรม เพื่อความเป็นธรรมในสังคม

********************************

เครือข่าย”ยุติธรรม””

หนังสือ

พิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย”

ผู้ใดที่ไม่ได้รับความเป็น”ธรรม-ยุติธรรม”

เครือข่าย"ยุติธรรม"หนังสือพิมพ์รายวัน"ช่าวประเทศไทย
เครือข่าย”ยุติธรรม”หนังสือพิมพ์รายวัน”ช่าวประเทศไทย

เครือข่าย”ยุติธรรม” เป็นองค์กร และ หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย”

จัดตั้งขึ้น เพื่อสร้างความ

“เป็นธรรมในสังคม”

โดยการร่วมกันในหลายๆองค์กร พร้อมบุคคลากร -บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ-ผู้เชี่ยวชาญในด้านแขนงต่างๆ โดยตั้งบนหลักการ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือในทุกๆด้าน ทั้งจาก ประชาชน ทุกๆระดับ-ทุกอาชีพ ทั้งบุคคลากรเอกชน-ข้าราชการ ทุกๆระดับชั้น ตลอดทั้ง องค์กรต่างๆ ทั้งส่วนบุคคล และหน่วยงานราชการ ที่ไม่ได้รับความเป็น”ธรรม”ในทุกๆเรื่องให้ได้รับความเป็น”ธรรม”ในทุกๆเรื่องทั้งจากผู้มีอิทธิพล -บุคคลต่างๆ-ข้าราชการ หรือนักการเมือง

    หากท่านใดๆไม่ได้รับความยุติธรรม-ความเป็นธรรมในทุกๆด้าน-ทุกๆเรื่อง โปรดแจ้งรายละเอียด-ข้อเรื่องร้องเรียน เพื่อการดำเนินให้ความช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง

แจ้งส่ง ทางอีเมล (EMAIL)

THAILANDWORLDNEWS@GMAIL.COM

(หรือพิมพ์ภาษาอังกฤษ ตัวเล็ก)

728x90

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.