“ผบ.ตร.” สั่งเคร่งครัด “โม่งตำรวจ” ต้องถอดหน้าก่อนคุยกับ”ประชาชน” แถม!! เน้น ต้องแต่งกายเรียบร้อย-พูดเพราะ

วิทยุด่วนที่สุดถึงผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยกำชับตำรวจสายปราบปราม และจราจร แต่งเครื่องแบบให้เรียบร้อย แสดงตนให้ชัดเจน ใช้วาจาสุภาพ ห้ามปกปิดใบหน้า

0
359
ผบ.ตร.สั่งถอดโม่ง
พฤติกรรมตำรวจปิดบังใบหน้า
300x250

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

วิทยุด่วนที่สุดถึงผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยกำชับตำรวจสายปราบปราม และจราจร

แต่งเครื่องแบบให้เรียบร้อย แสดงตนให้ชัดเจน

ใช้วาจาสุภาพ ห้ามปกปิดใบหน้า

โดยต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

“พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา” ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ออกวิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ถึงผู้บัญชาการและผู้บังคับการทุกหน่วย ใจความว่า จากวิทยุสั่งการกำชับเรื่องการแก้ไขปัญหาจราจรและการบริหารจัดการจราจรในภาพรวมของตำรวจ

จากเหตุเมื่อวันที่ 15 ส.ค.61

เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในช่วงที่ผ่านมาพบว่ามีการนำภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ไปเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ในทางที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติหน้าที่ในภาพรวมของตำรวจ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจทุกสายงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส

จึงให้ปฏิบัติดังนี้

กำชับผู้ปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะสายงานป้องกันปราบปราม และจราจรทุกนาย ต้องแต่งเครื่องแบบให้เรียบร้อยขณะปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีที่ต้องสื่อสารกับประชาชน ไม่ว่าทั้งการให้บริการ ช่วยเหลือ การตรวจค้น และหรือจับกุมบังคับใช้กฎหมาย จะต้องใช้กิริยาวาจาที่สุภาพเหมาะสม แสดงตนโดยเปิดเผย ห้ามปกปิดใบหน้า สวมหมวกผ้า หรือไหมพรมคุมศีรษะ หรือหมวกโม่ง

สำหรับเจ้าหน้าที่สายตรวจ และจราจรสามารถสวมผ้า หรือหน้ากากกันฝุ่นขณะปฏิบัติหน้าที่เพื่อความปลอดภัยจากมลพิษทางอากาศได้

แต่เมื่อต้องสื่อสารกับประชาชนให้แสดงตนโดยเปิดเผย โดยผู้บังคับบัญชาต้องกวดขันพฤติกรรมอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และกรณีตรวจพบการกระทำผิดหรือพฤติกรรมไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยเฉพาะมีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ทำให้เกิดความเสียหาย

ให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบบกพร่องให้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ แต่หากข้อมูลคลาดเคลื่อนไม่ตรงข้อเท็จจริง ให้รายงานโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการ กองบังคับการ เพื่อชี้แจงต่อไป

คำสั่ง ผบ.ตร.ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

728x90

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.