“ผบ.ตร.” สั่งเคร่งครัด “โม่งตำรวจ” ต้องถอดหน้าก่อนคุยกับ”ประชาชน” แถม!! เน้น ต้องแต่งกายเรียบร้อย-พูดเพราะ

วิทยุด่วนที่สุดถึงผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยกำชับตำรวจสายปราบปราม และจราจร แต่งเครื่องแบบให้เรียบร้อย แสดงตนให้ชัดเจน ใช้วาจาสุภาพ ห้ามปกปิดใบหน้า

0
900
ผบ.ตร.สั่งถอดโม่ง
พฤติกรรมตำรวจปิดบังใบหน้า

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

วิทยุด่วนที่สุดถึงผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยกำชับตำรวจสายปราบปราม และจราจร

แต่งเครื่องแบบให้เรียบร้อย แสดงตนให้ชัดเจน

ใช้วาจาสุภาพ ห้ามปกปิดใบหน้า

โดยต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

“พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา” ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ออกวิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ถึงผู้บัญชาการและผู้บังคับการทุกหน่วย ใจความว่า จากวิทยุสั่งการกำชับเรื่องการแก้ไขปัญหาจราจรและการบริหารจัดการจราจรในภาพรวมของตำรวจ

จากเหตุเมื่อวันที่ 15 ส.ค.61

เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในช่วงที่ผ่านมาพบว่ามีการนำภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ไปเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ในทางที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติหน้าที่ในภาพรวมของตำรวจ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจทุกสายงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส

จึงให้ปฏิบัติดังนี้

กำชับผู้ปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะสายงานป้องกันปราบปราม และจราจรทุกนาย ต้องแต่งเครื่องแบบให้เรียบร้อยขณะปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีที่ต้องสื่อสารกับประชาชน ไม่ว่าทั้งการให้บริการ ช่วยเหลือ การตรวจค้น และหรือจับกุมบังคับใช้กฎหมาย จะต้องใช้กิริยาวาจาที่สุภาพเหมาะสม แสดงตนโดยเปิดเผย ห้ามปกปิดใบหน้า สวมหมวกผ้า หรือไหมพรมคุมศีรษะ หรือหมวกโม่ง

สำหรับเจ้าหน้าที่สายตรวจ และจราจรสามารถสวมผ้า หรือหน้ากากกันฝุ่นขณะปฏิบัติหน้าที่เพื่อความปลอดภัยจากมลพิษทางอากาศได้

แต่เมื่อต้องสื่อสารกับประชาชนให้แสดงตนโดยเปิดเผย โดยผู้บังคับบัญชาต้องกวดขันพฤติกรรมอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และกรณีตรวจพบการกระทำผิดหรือพฤติกรรมไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยเฉพาะมีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ทำให้เกิดความเสียหาย

ให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบบกพร่องให้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ แต่หากข้อมูลคลาดเคลื่อนไม่ตรงข้อเท็จจริง ให้รายงานโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการ กองบังคับการ เพื่อชี้แจงต่อไป

คำสั่ง ผบ.ตร.ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

728x90

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.