นายสิทธิชัย ไชยกิจ (ชัย บางสะแก) ประธานกลุ่มSTC.GROUP” ( SITTHICHAI. GROUP) เปิดรับผู้ร่วมงาน กลุ่มต่างๆ ด้านสื่อ/ด้านการตลาดสินค้าและอื่นๆ

นายสิทธิชัย ไชยกิจ (ชัย บางสะแก) ประธานกลุ่มSTC.GROUP" ( SITTHICHAI. GROUP) เปิดรับผู้ร่วมงาน กลุ่มต่างๆ ด้านสื่อ/ด้านการตลาดสินค้าและอื่นๆ

0
2768
เครือข่าย STC. กรุ็ป
เครือข่าย STC. กรุ็ป
หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทสไทย” ข่าวทั่วไทย-ไกลทั่วโลก

1.ด้านสื่อ….ผู้ร่วมงานด้านสื่อมวลชนทุกแขนง

1.1ผู้สื่อข่าว/โปรแกรมเม่อร์/สื่อไลฟ์สด ทั่วประเทศ-ทั่วโลก สามรถปฎิบัติหน้าที่ได้ ทั้งในและต่างประเทศ

2.ด้านธุระกิจการค้า

2.1หน่วยประชาสัมพันธ์สินค้า (ไม่จำกัด เพศวัย อายุ) (คุณสมบัติ ไม่มีภาระ/สามารถเดินทางปฎิบัติหน้าที่ได้ทั้งในและต่างประเทศ)

2.2ไลฟ์สดขายสินค้าบนออนไลน์ (ไม่จำกัดคุณสมบัติ)

2.3แอดมิน ลูกค้าสัมพันธ์ ด้านต่างๆ (ไม่จำกัดคุณสมบัติ)

3.ด้านอุตสาหกรรมบันเทิง

3.1.ต้องการผู้ที่สนใจและมีความสามารถในด้านการแสดง/ร้องเพลง และศิลปะแขนงอื่น

3.2.ผู้ที่มีคณะศิลปิน การแสดงแขนงต่างๆ ที่จะเข้าร่วมในเครือข่ายฯ

3.3.ต้องบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในแขนงการแสดงความบันเทิง เช่น ผุ้ประกาศข่าว/ พิธีกร/และอื่นที่เกั่ยวข้องกับงานด้านนี้

3.4.บุคคลากรด้านการผลิตสื่อแขนงต่างๆ วิทยุ/ทีวี/ภาพยนตร์

กลุ่ม4. ด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการและอื่นๆ

4..1บุคคลากรที่มีความชำนาญงานด้าน การบริหาร/บริการ โรงแรม/รีสอร์ท

4.2ผู้รับเหมาก่อสร้าง สถาปนิก ออกแบบโรงแรม/รีสอร์ท และสถาปัตย์ภูมิทัศน์

5.บุคคลทั่วๆไปที่สามารถร่วมงานกับ “STC. GROUP “

” เอส ซื ที กรุ็ป” เป็นกลุ่มสาธารณะประโยชน์ และ กลุ่มธุระกิจในเครือเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมลงทุนและร่วมงานกับ   “เอส ที ซี กรุ็ป STC. GROUP ( SITTHICHAI. GROUP)” มุ่งสู่”บริษัท (มหาชน)”

นายสิทธิชัย ไชยกิจ ( ชัย บางสะแก) ประธานบริษัทฯ แนะนำ “STC. GROUP ( SITTHICHAI. GROUP)กลุ่มธุระกิจ ในเครือ”บริษัท เอส ที .ซี. กรุ็ป” มุ่งสู่”บริษัท (มหาชน)”

“SCT. GROUP ” แบ่ง 2กลุ่ม

1.กลุ่มสาธารณะประโยชน์ ไม่แสวงหารายได้

2.กลุ่มธุระกิจ ครอบคลุมการใช้ชีวิตจำเป็นประจำวัน และอื่นๆของประชากรทั้งโลก

“STC. กรุ็ป” แบ่งกลุ่ม ออกเป็นสองกลุ่มใหญ่

กลุ่ม1. เป็นกลุ่มเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะชน ที่ไม่แสวงหารายได้ คือ

  1. “มูลนิธิฯ” จัดตั้งมูลนิธิ ดำเนินงานด้านการกุศลต่างๆ เสริมสร้างศิลปะ-วัฒนธรรม เพื่อแสดงถึงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆ
  2. “เครือข่ายยุติธรรม” เพื่อความเป็นธรรมในสังคม   เป็นเครือข่าย ที่ช่วยเหลือประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่ไม่ได้รับความยุติธรรมทั้งปวง เพื่อผดุงความยุติธรรมในสังคม เป้าหมาย คือมีบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านความยุติธรรมในแขนงต่างๆ ทั้งเปิดโอกาสให้ท่านทรงคุณวุฒิในแขนงต่างๆเข้าร่วมเป็นจิตอาสา
เครือข่ายยุติธรรม

 เพื่อความเป็นธรรมในสังคม

  1. หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย”#ข่าวทั่วไทย-ไกลทั่วโลกเพือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และประชาชน เพื่อความเป็นธรรมในสังคม นำเสนอข่าวสาร อย่างตรงไปตรงมา ไม่ยอมสยบต่ออิทธิพลใดๆ ทั้งสิ้น และสาระประโยชน์ต่อสารธารณะชน เปิดอ่านทางwebsite:https://www.thailandworldnews.com  ผู้ร่วมงานด้านวิชาชีพสื่อ ในทุกๆแขนง และเปิดให้ประชาชนทุกท่านร่วมเป็นผู้สื่อข่าวภาคประชาชน ทั่วไทยและทั่วโลก
หนังสือพิมพ์รายวัน"ข่าวประเทศไทย"

เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประชาชนผดุงความธรรมในสังคม  #เปิดอ่านทาง WEBSITE:HTTPS://WWW.THAILANDWORLDNEWS.COM หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย##ข่าวทั่วไทย-ไกลทั่วโลก #นายสิทธิชัย ไชยกิจ (ชัย บางสะแก)เจ้าของ-บรรณาธิการ # #ติดต่อกองบรรณาธิการ -ประสงค์ ส่งข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์-ร้องขอความเป็นธรรม”เครือข่ายบุติธรรม””ส่งที่อีเมล : THAILANDWORLDNEWS@GMAIL.COM

กลุ่ม2.ด้านธุระกิจการค้า เช่น

การผลิต-จำหน่าย สินค้าอุปโภคและบริโภค

ผลิตและจำหน่าย  ผลิตภัณฑ์ ด้านสุขภาพ ครบวงจร ผลิตจำหน่าย กาแฟสมุนไพรสุขภาพ สบู่สมุนไพร ยาสีฟันสมุนไพร เครืองสำอางค์บำรุงผิว อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

า

ผลิต-จำหน่ายสินค้า ค้วยวัตถุดิบสมุนไพรธรรมชาติ ที่มีคุณประโยชน์ต่อการใช้สอยและบริโภคที่มีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำทุกๆวัน   สินค้าที่เป็นของกินของใช้ประจำวันที่ราคาไม่แพง ใช้เป็นประจำ  เช่น ผงซักฟอก สบู่ ผ้าอนามัย ยาสีฟัน  ฯลฯ ช่องทางจัดจำหน่ายทั้งห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ร้านค้า  ทั่วประเทศไทย และต่างประเทศ

สาว, ผู้หญิง, ร้าน, ของที่ระลึก, ชั้นวางของ, การทำงาน

กลุ่ม3. อุตสาหกรรมสื่อการบันเทิง

  • เป็นศูนย์กลางศิลปะการแสดงทุกๆๆแขนงทั่วประเทศไทย
  • ค่ายเพลง ผลิตงานเพลงทุกๆแนว
  • ค่ายลคร และภาพยนตร์ จัดแสดงลครเวทีสด ถ่ายทำลคร และจัดสร้างภาพยนตร์ สร้างสถานที่การแสดงการบันเทิง

กลุ่ม4. ด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการและอื่นๆ

  • ด้านอสังหาริมทรัพย์ เป็นการประกอบการด้านอสังหาฯได้แก่ การพัฒนาที่ดินในรูปแบบต่างๆ

ขยายสู่กลุ่มธุระกิจอื่นๆ

#หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย”#ข่าวทั่วไทย-ไกลทั่วโลก#

เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประชาชน ผดุงความธรรมในสังค

#เปิดอ่านทาง WEBSITE: https://www.thailandworldnews.com

หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย##นายสิทธิชัย ไชยกิจ (ชัย บางสะแก) เจ้าของ-บรรณาธิการ #

#ติดต่อกองบรรณาธิการ #……#ประสงค์ ส่งข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ร้องขอความเป็นธรรม”เครือข่ายบุติธรรม”

ส่งเรื่องต่างๆมาที่อีเมล : THAILANDWORLDNEWS@GMAIL.COM

ผดุงความธรรมในสังคม

    เพื่อความเป็นธรรมในสังคม

#######

728x90

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.