“ท่านนายกฯ-รมต.พาณิชย์”ยังอยู่ดี..กินดี..นอนหลับสบายดีใหม? ท่ามกลางความเดือดร้อนของ…ประชาชนทั้งประเทศ” ที่ต้องผจญกับอาหารบริโภค หมู-ไก่-ไข่ พืชผัก/ธัญญาหาร ต่างพาเหรดขึ้นราคาอย่างไม่หยุดยั้ง!!

ประชาชนทั้งประเทศ" ที่ต้องผจญกับอาหารบริโภค หมู-ไก่-ไข่ พิชผัก/ธัญญาหาร ต่างพาเหรดขึ้นราคาอย่างไม่หยุดยั้ง!!

0
2016

ค่าครองชีพคนไทยเพิ่มขึ้น จากที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ จากราคาอาหาร วัตถุดิบหลักที่ทำจาก “เนื้อหมู-ไก่-ไข่” ทยอยขึ้นราคาต่อเนื่องทุกรายการ

สำรวจราคาสินค้า หมู ไก่ ไข่ ราคาเพิ่มขึ้นแล้วเท่าไร

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ %E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%9B-728x485.jpg

“นายกฯ”….ยังสบายดี อยู่ใหม? …ประชาชนรุมถาม!!!

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์” ยังสบายดี อยู่ใหม? …ประชาชนรุมถาม!!!

ราคาสถานการณ์ราคาเนื้อหมู ไก่ ไข่ไก่ ปรับตัวสูงขึ้น ราคาสถานการณ์ราคาเนื้อหมู ไก่ ไข่ไก่ ปรับตัวสูงขึ้น

ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค มีราคาสูงขึ้นหลายชนิดอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ จะส่งผลให้ราคาสินค้าชนิดใด สูงขึ้นตามมาอีกหรือไม่

เปรียบเทียบราคาหมู ไก่ และไข่ไก่ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ วันที่ 11 ธันวาคม 2565 ประชาชนคนไทยต้องแบกภาระในการจ่ายสินค้าโภคภัณฑ์อาหารในราคาที่สูงขึ้นเท่าใด

บ้านเมือง - ทางเลือกคนบริโภคหมูราคาถูกเนื้อหมูแม่พันธุ์ ราคาถูกกว่าเนื้อหมูอ่อน  กิโลกรัมละ10-30บาท

เปรียบเทียบราคาเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ วันที่(11 ม.ค.)

เปรียบเทียบราคาหมู
31 ธันวาคม 2564 11 มกราคม 2565 หมายเหตุ
ขาหมู : 91.50 บาท/กก.

ขาหมู : 106.50 บาท/กก. ราคาขึ้น 15 บาท/กก.
ซี่โครงหมู : 182.50 บาท/กก. ซี่โครงหมู : 204.50 บาท/กก. ราคาขึ้น 22 บาท/กก.
ตับหมู : 110 บาท/กก. ตับหมู : 137.50 บาท/กก. ราคาขึ้น 27.50 บาท/กก.
เนื้อก้อน : 230 บาท/กก. เนื้อก้อน : 230 บาท/กก. ราคาคงเดิม
เนื้อแดง : 165 บาท/กก. เนื้อแดง : 190 บาท/กก. ราคาขึ้น 25 บาท/กก.
เนื้อไหล่ : 160 บาท/กก. เนื้อไหล่ : 195 บาท/กก. ราคาขึ้น 35 บาท/กก.
สะโพกหมู : 160 บาท/กก. สะโพกหมู : 195 บาท/กก. ราคาขึ้น 35 บาท/กก.
สันนอก :182.50 บาท/กก. สันนอก : 202.50 บาท/กก. ราคาขึ้น 20 บาท/กก.
สันใน : 170 บาท/กก. สันใน : 200 บาท/กก. ราคาขึ้น 30 บาท/กก.
สามชั้น : 220 บาท/กก. สามชั้น : 260 บาท/กก. ราคาขึ้น 40 บาท/กก.
ไส้ตันหมู : 180 บาท/กก. ไส้ตันหมู :180 บาท/กก. ราคาคงเดิม
ไส้ใหญ่หมู : 50 บาท/กก. ไส้ใหญ่หมู : 50 บาท/กก. ราคาคงเดิม
ไส้อ่อนหมู : 170 บาท/กก. ไส้อ่อนหมู : 170 บาท/กก. ราคาคงเดิม
หมูบด : 145 บาท/กก. หมูบด : 145 บาท/กก. ราคาคงเดิม

“เนื้อไก่”เอาด้วย ขึ้นราคา!!!


เช่นเดียวกับราคาเนื้อไก่ที่มีการปรับขึ้น เนื่องจากการปรับราคาสิ้นค้าอุปโภคบริโภคที่มากขึ้น โดยเฉพาะราคาเนื้อไก่ ที่ทยอยปรับตัวในขณะนี้

The Livestock - >> ไก่กระทง (Broilers) หมายถึง ไก่ที่เลี้ยงเอาไว้เพื่อบริโภค เนื้อเป็นหลักและมีอายุการเลี้ยงสั้น ปัจจุบันไก่กระทงได้ถูกปรับปรุงพันธุ์ให้มีการเจริญเติบโตเร็ว  ให้เนื้อมาก อายุการเลี้ยงสั้นลง คือ สามารถนามาบริโภคได้ตั้งแต่อายุ 28-60  วัน ...

เปรียบเทียบราคาไก่ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ วันที่ (11 ม.ค.) ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดนัดเกษตรไพรซ์ พบว่า มีการปรับราคาขึ้นใน 6 จาก 14 ในประเภทไก่ สูงสุดเป็นประเภท อกไก่ ปีกบนไก่ และเครื่องในไก่ เพิ่มในราคา 5 บาท/กก.

31 ธันวาคม 2564 11 มกราคม 2564 หมายเหตุ
ไก่บ้าน : 120 บาท/กก. ไก่บ้าน : 122.50 บาท/กก. ราคาขึ้น 2.50 บาท/กก.
ไก่ทั้งตัว : 80 บาท/กก. ไก่ทั้งตัว : 80 บาท/กก. ราคาคงเดิม
ไก่ผ่าซีก : 80 บาท/กก. ไก่ผ่าซีก : 80 บาท/กก. ราคาคงเดิม
อกไก่ : 75 บาท/กก. อกไก่ : 80 บาท/กก. ราคาขึ้น 5 บาท/กก.
ซี่โครงไก่ : 24 บาท/กก. ซี่โครงไก่ : 26.50 บาท/กก. ราคาขึ้น 2.50 บาท/กก.
ปีกบนไก่ : 72.50บาท/กก. ปีกบนไก่ : 77.50 บาท/กก. ราคาขึ้น 5 บาท/กก.
ปีกกลางไก่ : 135 บาท/กก. ปีกกลางไก่ : 135 บาท/กก. ราคาคงเดิม
ปีกไก่เต็ม : 80 บาท/กก. ปีกไก่เต็ม : 80 บาท/กก. ราคาคงเดิม
น่องไก่ : 65 บาท/กก. น่องไก่ : 65 บาท/กก. ราคาคงเดิม
สะโพกไก่ : 65 บาท/กก. สะโพกไก่ : 65 บาท/กก. ราคาคงเดิม
เครื่องในไก่ : 65 บาท/กก. เครื่องในไก่ : 70 บาท/กก. ราคาขึ้น 5 บาท/กก.
ตีนไก่ : 80 บาท/กก. ตีนไก่ : 82.50 บาท/กก. ราคาขึ้น 2.50 บาท/กก.
เนื้อไก่บด : 60 บาท/กก. เนื้อไก่บด : 60 บาท/กก. ราคาคงเดิม
ไก่มีชีวิตหน้าฟาร์ม : – บาท/กก. ไก่มีชีวิตหน้าฟาร์ม : – บาท/กก. ราคาคงเดิม

“ไข่”ขึ้นราคาฟองละ 3 บาท/แผงละ 6 บาท

วิธีเลี้ยงไก่ไข่ ด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่ มือใหม่ก็เลี้ยงได้

เปรียบเทียบราคาไข่ไก่ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ วันนี้ (11 ม.ค.) ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดนัดเกษตรไพรซ์ พบว่า มีการปรับราคาไข่ไก่ขึ้นใน 7 จาก 8 ในประเภทไข่ไก่ สูงสุดเป็นประเภท ไข่ไก่ต้ม จาก 3.25 บาท/ฟอง เป็น 3.50 บาท/ฟอง เพิ่มในราคา 0.25 บาท/ฟอง

ไข่ไก่รอไม่ไหว ขอขึ้นราคา 10 ม.ค. แผงละ 6 บาท ตัดหน้าก่อนประกันราคา..ไข่ไก่แพง
เปรียบเทียบราคาไข่ไก่

31 ธันวาคม 2564 11 มกราคม 2564 หมายเหตุ
ไข่ไก่เบอร์ 0 : 4.00 บาท/ฟอง ไข่ไก่เบอร์ 0 : 4.20 บาท/ฟอง ปรับราคาขึ้น 0.20 บาท/ฟอง
ไข่ไก่เบอร์ 1 : 3.67 บาท/ฟอง ไข่ไก่เบอร์ 1 : 3.86 บาท/ฟอง ปรับราคาขึ้น 0.19 บาท/ฟอง
ไข่ไก่เบอร์ 2 : 3.33 บาท/ฟอง ไข่ไก่เบอร์ 2 : 3.50 บาท/ฟอง ปรับราคาขึ้น 0.20 บาท/ฟอง
ไข่ไก่เบอร์ 3 : 3.17บาท/ฟอง ไข่ไก่เบอร์ 3 : 3.36 บาท/ฟอง ปรับราคาขึ้น 0.17 บาท/ฟอง
ไข่ไก่เบอร์ 4 : 2.83 บาท/ฟอง ไข่ไก่เบอร์ 4 : 3.00 บาท/ฟอง ปรับราคาขึ้น 0.17 บาท/ฟอง
ไข่ไก่เบอร์ 5 : 2.50 บาท/ฟอง ไข่ไก่เบอร์ 5 : 2.70 บาท/ฟอง ปรับราคาขึ้น 0.20 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ต้ม : 3.25 บาท/ฟอง ไข่ไก่ต้ม : 3.50 บาท/ฟอง ปรับราคาขึ้น 0.25 บาท/ฟอง
ไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม -บาท/ฟอง ไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม : – บาท/ฟอง ราคาคงเดิม

##########

#หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย”#ข่าวทั่วไทย-ไกลทั่วโลก#

เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประชาชน ผดุงความธรรมในสังค

#เปิดอ่านทาง WEBSITE: https://www.thailandworldnews.com

#หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย##นายสิทธิชัย ไชยกิจ (ชัย บางสะแก) #เจ้าของ-#บรรณาธิการ

หนังสือพิมพ์รายวัน"ข่าวประเทศไทย"

#ติดต่อกองบรรณาธิการ #..#ประสงค์ ส่งข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ร้องขอความเป็นธรรม”เครือข่ายบุติธรรม”

ส่งเรื่องต่างๆมาที่อีเมล : THAILANDWORLDNEWS@GMAIL.COM

เครือข่ายยุติธรรม

    เพื่อความเป็นธรรมในสังคม

##########

728x90

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.