ด่วน!!!…#”กรุงไทย” ทนเสียงต้านไม่ไหว…#ยกเลิกระบบเผยข้อมูลบนแอปฯ “เป๋าตัง” ให้อัตโนมัติ #แต่เตือนอย่าวางใจ!! ให้ตรวจสอบกับธนาคารให้แน่ชัด!!!

#"กรุงไทย" ทนเสียงต้านไม่ไหว...#ยกเลิกระบบเผยข้อมูลบนแอปฯ "เป๋าตัง" ให้อัตโนมัติ #แต่เตือนอย่าวางใจ!! ให้ตรวจสอบกับธนาคารให้แน่ชัด!!!

0
2726
"ธนาคารกรุงไทย" แจ้งยกเลิกระบบ "ยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว"

#วันที่ 8 มิ.ย. 2564 ธนาคารกรุงไทย แจ้งด่วน!!

'กรุงไทย'ยกเลิกระบบยินยอมเปิดเผยข้อมูล บนแอปฯ'เป๋าตัง'อัตโนมัติแล้ว

“ธนาคารกรุงไทย” แจ้งยกเลิกระบบ “ยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว” บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ให้ผู้ใช้งานทุกคนโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันความสับสน-ลดความกังวล

ด้วยการที่ธนาคารได้อัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังเวอร์ชันล่าสุด โดยกำหนดให้ผู้ใช้งาน “เลือก” ให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้ในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ และบริการของธนาคาร กลุ่มธุรกิจการเงินและพันธมิตร นำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ พัฒนา ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานแอปฯเป๋าตัง และเพื่อใช้ในการตรวจสอบยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมโครงการภาครัฐนั้น พบว่า ผู้ใช้งานแอปฯเป๋าตังมีความกังวลเกี่ยวกับระบบและรูปแบบการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล

ทั้งนี้ เพื่อความสบายใจของผู้ใช้งาน และความโปร่งใส ดังนั้นธนาคารจึงได้ยกเลิกระบบการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลทั้ง 3 ส่วนออกจากแอปฯเป๋าตัง สำหรับผู้ใช้งานที่ได้กดให้ความยินยอมไปแล้ว ระบบจะทำการยกเลิกให้โดยอัตโนมัติ ตั้งแต่คืนวันที่ 7 มิ.ย.ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ธนาคารจะเร่งพัฒนาปรับปรุงระบบและรูปแบบการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าร่วมโครงการภาครัฐ เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ตามเกณฑ์ของโครงการภาครัฐจริงหรือไม่ เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ และทุจริตในโครงการภาครัฐ ควบคู่กับการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานตามวัตถุประสงค์ การเชื่อมโยงที่จำเป็นของแต่ละโครงการ โดยธนาคารยึดหลักความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง พร้อมปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) แม้ว่าจะมีการเลื่อนการบังคับใช้กฎหมายออกไปก็ตาม และเคารพในสิทธิส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด.

##########

#หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย”#ข่าวทั่วไทย-ไกลทั่วโลก#

เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประชาชน ผดุงความธรรมในสังค

#เปิดอ่านทาง WEBSITE: https://www.thailandworldnews.com

หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย##นายสิทธิชัย ไชยกิจ (ชัย บางสะแก) เจ้าของ-บรรณาธิการ #

หนังสือพิมพ์รายวัน"ข่าวประเทศไทย"

#ติดต่อกองบรรณาธิการ #……#ประสงค์ ส่งข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ร้องขอความเป็นธรรม”เครือข่ายบุติธรรม”

ส่งเรื่องต่างๆมาที่อีเมล : THAILANDWORLDNEWS@GMAIL.COM

เครือข่ายยุติธรรม

    เพื่อความเป็นธรรมในสังคม

##########

728x90

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.