(ดูวิธีทำอย่างไร )..วันนี้!!(20 เมย. 63) เริ่มลงทะเบียน”ทบทวนสิทธิ์เราไม่ทิ้ง” ขอยื่นอุทธรณ์รับเงินเยียวยา 5,000

"กระทรวงการคลัง"เปิดให้คนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วในวันนี้

0
461
ลงทะเบียน
ลงทะเบียน"ทบทวนสิทธิ์เราไม่ทิ้ง"

เปิดวิธีลงทะเบียน ทบทวนสิทธิ์เราไม่ทิ้งกัน ขอยื่นอุทธรณ์รับเงินเยียวยา 5,000 ผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com กรอกไม่กี่ข้อ กดยืนยันได้เพียงครั้งเดียว

กระทรวงการคลัง (ประเทศไทย) - วิกิพีเดีย

รัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ นอกระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส “โควิด-19” (COVID-19) จะได้รับเงินสนับสนุนจากมาตรการเยียวยา รายละ 5,000 บาทต่อเดือน โดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้น

โดยวันที่ 20 เม.ย. 2563 “นายลวรณ แสงสนิท” ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แจ้งว่า วันที่ 20-21 เม.ย.2563 เตรียมโอนเงินให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์อีก 900,000 คน

และเปิดให้คนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วในวันนี้ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. โดยจะเปิดให้ขอทบทวนสิทธิ์ในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน เท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 โปรดเตรียมหลักฐานการประกอบอาชีพของท่านให้พร้อมในกรณีที่เจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อตรวจสอบอาชีพของท่าน

สำหรับวิธีลงทะเบียน ทบทวนสิทธิ์ มีดังนี้

  1. เข้าเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com หรือ (คลิกที่นี้)
  2. เลือกคลิกแถบสีม่วง เขียนข้อความว่า “ยื่นทบทวนสิทธิ์” (เฉพาะผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ แต่ต้องการยื่นทบทวนสิทธิ์เท่านั้น) หรือ (คลิกที่นี่)
  3. กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน และ วันเดือนปีเกิด
  1. ขึ้นข้อความ “ความยินยอมในการยื่นทบทวนสิทธิ์ อ่านแล้วติ๊กเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ ข้าพเจ้าอนุญาตให้กระทรวงการคลัง เก็บ รวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐ หรือผู้จัดทำระบบให้กระทรวงการคลังเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาทบทวนสิทธิ” แล้วกด “ยืนยันและดำเนินการต่อ”
  2. ขณะที่กดติ๊กข้อความ จะขึ้นข้อความอีกว่า “ท่านสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น โปรดตรวจสอบข้อมูลที่ท่านกรอกก่อนยื่นทบทวนสิทธิ์” แล้วกด “ตกลง”
  3. เข้าสู่หน้ากรอกข้อมูลอาชีพ โดยเลือก อาชีพของท่าน และกรอกชื่อสถานประกอบการของท่าน จากนั้น ให้เลือกสถานที่ที่เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อได้ แล้วกรอกข้อมูลที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ แล้วกด “ยืนยันและดำเนินการต่อ”

4. ขึ้นข้อความ “ความยินยอมในการยื่นทบทวนสิทธิ์ อ่านแล้วติ๊กเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ ข้าพเจ้าอนุญาตให้กระทรวงการคลัง เก็บ รวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐ หรือผู้จัดทำระบบให้กระทรวงการคลังเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาทบทวนสิทธิ” แล้วกด “ยืนยันและดำเนินการต่อ”

5. ขณะที่กดติ๊กข้อความ จะขึ้นข้อความอีกว่า “ท่านสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น โปรดตรวจสอบข้อมูลที่ท่านกรอกก่อนยื่นทบทวนสิทธิ์” แล้วกด “ตกลง”

6. เข้าสู่หน้ากรอกข้อมูลอาชีพ โดยเลือก อาชีพของท่าน และกรอกชื่อสถานประกอบการของท่าน จากนั้น ให้เลือกสถานที่ที่เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อได้ แล้วกรอกข้อมูลที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ แล้วกด “ยืนยันและดำเนินการต่อ”

7. ระบบจะส่งเลขรหัส OTP ให้ผู้สมัครทางโทรศัพท์จำนวน 6 ตัว โดยให้นำเลขรหัส OTP กรอกลงช่องข้อมูลดังกล่าว แล้วกด “ยืนยัน”

8. เมื่อเสร็จเรียบร้อย จะขึ้นข้อความว่า ‘ยื่นทบทวนสิทธิ์สำเร็จ โปรดเตรียมหลักฐานการประกอบอาชีพของท่านให้พร้อมในกรณีที่เจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อตรวจสอบอาชีพของท่าน”.

**********

#หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย”#ข่าวทั่วไทย-ไกลทั่วโลก#

เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประชาชน ผดุงความธรรมในสังค

#เปิดอ่านทาง WEBSITE: https://www.thailandworldnews.com

หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย##นายสิทธิชัย ไชยกิจ (ชัย บางสะแก) เจ้าของ-บรรณาธิการ #

หนังสือพิมพ์รายวัน"ข่าวประเทศไทย"

#ติดต่อกองบรรณาธิการ #……#ประสงค์ ส่งข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ร้องขอความเป็นธรรม”เครือข่ายบุติธรรม”

ส่งเรื่องต่างๆมาที่อีเมล : THAILANDWORLDNEWS@GMAIL.COM

เครือข่ายยุติธรรม

    เพื่อความเป็นธรรมในสังคม

********************

728x90

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.