#”คณะกรรมการสมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทย”เข้ารับรางวัลเกียรติยศ”ผู้นำองค์กรดีเด่น”จาก#”ประธานมูลนิธิต้นบุญ”

#"คณะกรรมการสมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทย"เข้ารับรางวัลเกียรติยศ"ผู้นำองค์กรดีเด่น"จาก#"ประธานมูลนิธิต้นบุญ"

0
1387
"มูลนิธิต้นบุญ" แจกรางวัลเกียรติยศ"ผู้นำองค์กรดีเด่น
หนังสือพิมพ์รายวัน"ข่าวประเทศไทย"

ที่”มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร”จัดงาน “ประกาศรางวัลเกียรติคุณ”

โดย “ดร.ต้นบุญ วิสาขา” ประธานมูลนิธิต้นบุญ และประธานอำนวยการหนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์

ทั้งนี้ “นายอนุวัฒน์ มานะมณีวงศ์” ร่วมขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทยนำทีมโดยอาจารย์ณัฐวัฒน์ ปิยะศิริภัณฑ์นายกสมาคมฯในโอกาส
เข้ารับรางวัลเกียรติยศ”ผู้นำองค์กรดีเด่น”จากท่านสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ประธานมอบรางวัล ณ.อาคารพุทธวิชชาลัย

##########

#หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย”#ข่าวทั่วไทย-ไกลทั่วโลก#

เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประชาชน ผดุงความธรรมในสังค

#เปิดอ่านทาง WEBSITE: https://www.thailandworldnews.com

หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย##นายสิทธิชัย ไชยกิจ (ชัย บางสะแก) เจ้าของ-บรรณาธิการ #

หนังสือพิมพ์รายวัน"ข่าวประเทศไทย"

#ติดต่อกองบรรณาธิการ #……#ประสงค์ ส่งข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ร้องขอความเป็นธรรม”เครือข่ายบุติธรรม”

ส่งเรื่องต่างๆมาที่อีเมล : THAILANDWORLDNEWS@GMAIL.COM

เครือข่ายยุติธรรม

    เพื่อความเป็นธรรมในสังคม

##########

728x90

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.