ข่าว….วันสถาปนาหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนครบ 75 ปี..พล.ท.วสุ เจียมสุข ผบ.นรด. รับมอบบอร์ด”วีรกรรมยุวชนทหาร” จาก ผกก.ท.ญ.ธัญธรณ์ บัวงาม

ข่าว....วันสถาปนาหน่วยบัญชาการครบรอบ 75 ปี..พล.ท.วสุ เจียมสุข ผบ.นรด. รับมอบบอร์ด"วีรกรรมยุวชนทหาร" จาก ผกก.ท.ญ.ธัญธรณ์ บัวงาม

0
559
วันสถาปนาหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนครบ 75 ปี
วันสถาปนาหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนครบ 75 ปี
วีรกรรมยุวชนทหาร
เพลงหนังสือพิมพ์รายวัน “ข่าวประเทศไทย”

เนื่องในวันสถาปนาหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนครบ 75 ปี
พล.ท.วสุ เจียมสุข ผบ.นรด. รับมอบบอร์ด”วีรกรรมยุวชนทหาร” จาก ผกก.ท.ญ.ธัญธรณ์ บัวงาม

วีรกรรมยุวชนทหาร
วีรกรรมยุวชนทหาร

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 น….ณ กองยุทธการและการข่าว

พลโท วสุ เจียมสุข ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน รับมอบบอร์ดนิทรรศการ “วีรกรรมยุวชนทหาร” จาก ผกก.ท.่ญ.ธัญธรณ์ บัวงาม

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image-2-1024x890.png

สมาชิกสมาคมกำลังสำรองรักษาดินแดนไทย รุ่น 31 ซึ่งเป็นทายาทยุวชนทหาร จ.อุบลราชธานี ได้จัดบอร์ดนี้ทำขึ้นเพื่อรำลึกถึงเกียรติประวัติของยุวชนทหาร

ซึ่งได้รับฉายาว่า “พลเรือนกระดูกเหล็ก ใจแกร่งเป็นเพชร” และเป็นต้นกำเนิดสู่การพัฒนาเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนในปัจจุบัน

ทั้งนี้ เพื่อปลูกฝังและสืบทอดอุดมการณ์ รักชาติ รักแผ่นดิน หวงแหน และเสียสละ สู่อนุชนรุ่นหลังสืบต่อไป

#######

#หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย”#ข่าวทั่วไทย-ไกลทั่วโลก#

เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประชาชน ผดุงความธรรมในสังค

#เปิดอ่านทาง WEBSITE: https://www.thailandworldnews.com

หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย##นายสิทธิชัย ไชยกิจ (ชัย บางสะแก) เจ้าของ-บรรณาธิการ #

#ติดต่อกองบรรณาธิการ #……#ประสงค์ ส่งข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ร้องขอความเป็นธรรม”เครือข่ายบุติธรรม”

ส่งเรื่องต่างๆมาที่อีเมล : THAILANDWORLDNEWS@GMAIL.COM

ผดุงความธรรมในสังคม

    เพื่อความเป็นธรรมในสังคม

#######

728x90

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.