#ขยายงานสื่อ!!!… #หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย” #ข่าวทั่วไทย #ไกลทั่วโลก….#เปิดรับ.. ศูนย์ข่าวทั่วประเทศ/ศูนย์ข่าวทั่วโลก #ผู้สื่อข่าว#แอดมิน#นักพัฒนา WEBSITEและตำแหน่งอื่นๆ!!!

สนใจเข้าร่วมงาน!!!.. เพื่อการพิจารณาเบื้องต้นส่งประวัติโดยย่อ เช่น เพศ/ชื่อ/ที่อยู่/อายุ/วุฒิการศึกษา/อาชีพ/ประสบการที่ผ่านมา/มีความถนัดเป็นพิเศษอะไรบ้าง-มีแรงจูงใจเช่นใด?ที่สนใจเข้าร่วมงานนี้ และอื่นๆ โดยส่ง (หัวข้อ สนใจร่วมงาน)มาที่ EMAI-(อีเมล): thailandworldnews@gmail.com

0
4899

#เปิดคลิปฟังเสียง #หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย”

ไลน์เเพลงข่าวประเทศไทย

ด้วยทาง……#หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย” #ข่าวทั่วไทย #ไกลทั่วโลก

ขยายงานด้านสื่อทุกด้านแบบครบสื่อ ก้าวล้ำทันยุคดิจิทัล

โดยขยายงานด้านสื่อต่างๆ-เปิดรับผู้ร่วมงานที่มีอุดมการความเป็นสื่อ ตาม”ฐานันดร4

ตามตำแหน่งดังนี้!!!!!!!

1.#เปิดศูนย์ข่าวทั่วประเทศ ทั้งระดับจังหวัด/และอำเภอ และผู้สื่อข่าวประจำศูนย์

2.#เปิดศูนย์ข่าวต่างประเทศทั่วโลก และ#ผู้สื่อข่าวประจำศูนย์ต่างประเทศ

3.#ผู้สื่อข่าวพิเศษ ที่สามารถส่งข่าว/ภาพเหตุการณ์ต่างๆที่ได้ประสบพบมา หรือล่วงรู้มา ต้องการนำออกเผยแพร่ต่อสาธรณะชน สามารถ ส่งข่าว/ภาพ คลิปและอื่น ทุกๆด้าน

4.ผู้สื่อข่าวประจำ ซึ่งจะมีผู้สื่อข่่าวด้านต่างๆ เช่นการเมือง/อาญชญากรรม/เศรษฐกิจ/ต่างประเทศ/สังคม/ความงาม-บันเทิง/กีฬา/เกษตร/ไอที และด้านอื่นๆ

5.ผู้ประกาศข่าวทางด้่านสื่อออนไลน์/ทีวีออนไลน์ และด้านการเขียนสคิป/ถ่ายทำข่าว/ทำคลิปและสื่อออนไลน์ในด้านอื่นๆ

6.#แอดมิน#นักพัฒนา WEBSITE และตำแหน่ง ด้านไอที/ดิจิทัลอื่นๆหลายตำแหน่ง บนโลdออนไลน์ยุคดิจิทัล

สนใจเข้าร่วมงาน!!!.. เพื่อการพิจารณาเบื้องต้นส่งประวัติโดยย่อ เช่น เพศ/ชื่อ/ที่อยู่/อายุ/วุฒิการศึกษา/อาชีพ/ประสบการที่ผ่านมา/มีความถนัดเป็นพิเศษอะไรบ้าง-มีแรงจูงใจเช่นใด?ที่สนใจเข้าร่วมงานนี้ และอื่นๆ

โดยส่ง (หัวข้อ สนใจร่วมงาน)มาที่ EMAIL-(อีเมล): thailandworldnews@gmail.com

##########

#หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย”#ข่าวทั่วไทย-ไกลทั่วโลก#

เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประชาชน ผดุงความธรรมในสังค

#เปิดอ่านทาง WEBSITE: https://www.thailandworldnews.com

หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย##นายสิทธิชัย ไชยกิจ (ชัย บางสะแก) เจ้าของ-บรรณาธิการ #

#ติดต่อกองบรรณาธิการ #……#ประสงค์ ส่งข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ร้องขอความเป็นธรรม”เครือข่ายบุติธรรม”

ส่งเรื่องต่างๆมาที่อีเมล : THAILANDWORLDNEWS@GMAIL.COM

เครือข่ายยุติธรรม

    เพื่อความเป็นธรรมในสังคม

#########

728x90

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.