#”กลุ่มชาวบ้าน -เกษตรกร-เจ้าของที่ดิน”# เข้าร้องทุกข์ ขอความเป็นธรรม ต่อมีกลุ่มคณะ”ผู้มีอิทธิพล เข้าปิดล้อมห้ามเข้าพื้นที่ดิน ทำการขุดดินหรือทราย อย่างไม่แน่ชัดว่าถูกกฎหมายหรือไม่ แถมยัง อ้างชื่อ บุคคลที่กำลังจะรอรับตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาล เป็นผู้อยู่เบื้องหลัง ทำให้เกิดความกลัวในทุกๆฝ่าย #หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย” #ข่าวทั่วไทย-ไกลทั่วโลก#

ประชาชน -ชาวบ้านสุดเอือม อ้างชื่อคนใหญ่คนโต คนที่กำลังรอเป็นรัฐมนตรี ปิดล้อมพื้นที่ดินนับพันไร่ เข้ามาทำการขุดดินหรายขาย ไม่เว้นแม้แต่ที่หลวง ที่ ประชาชน แม้แต่เจ้าของที่ดินเองยัง....ห้ามเข้า !!!!!!

0
653
รถขุดดินทราย
รถขุดดินทราย

 

#หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย”

#ข่าวทั่วไทย-ไกลทั่วโลก#

หนังสือพิมพ์รายวัน"ข่าวประเทศไทย"

เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประชาชน ผดุงความธรรมในสังคม

#เปิดอ่านทาง WEBSITE:#

HTTPS://WWW.THAILANDWORLDNEWS.COM

หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย#

#นายสิทธิชัย ไชยกิจ (ชัย บางสะแก) เจ้าของ-บรรณาธิการ #

#ติดต่อกองบรรณาธิการ ##ประสงค์ ส่งข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ร้องเรียนขอความเป็นธรรม”เครือข่ายบุติธรรม”

ส่งที่อีเมล : THAILANDWORLDNEWS@GMAIL.COMเครือข่ายยุติธรรมเพื่อความเป็นธรรมในสังคม

***********************************

ประชาชน -ชาวบ้านสุดเอือม อ้างชื่อคนใหญ่คนโต คนที่กำลังรอเป็นรัฐมนตรี ปิดล้อมพื้นที่ดินนับพันไร่ เข้ามาทำการขุดดินหรายขาย ไม่เว้นแม้แต่ที่หลวง ที่ ประชาชน

แม้แต่เจ้าของที่ดินเองยัง….ห้ามเข้า !!!!!!

รถขุดดินทราย
รถขุดดินทราย

 วันที่ 22 มิถานายน 62 ได้มีกลุ่มบุคคลรวมตัวกันเข้ามาร้องเรียนที่หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย” โดยขอให้ ทาง”เครือข่ายยุติธรรม” ร่วมประสานงาน ถึงเรื่องความเดือดร้อน ที่ได้มีคณะบุคคลกลุ่มหนึ่ง เข้ามาติดป้าย ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องใช้พื้นที่นี้ แม้แต่เจ้าของที่ดินในบริเวณนั้นเข้าออก โดยติดป้ายห้ามเข้าอย่างเด็ดขาด ถ้าเข้าจะถือว่าบุกรุกจะดำเนินการตามตามกฎหมายล้อมรอบพืนที่ดินนี้โดยทั่ว ซึ่งมีพื้นที่โดยประมาณพันกว่าไร่ สร้างความเดือร้อนให้กับผู้ที่ต้องใช้พื้นที่และเจ้าของที่ดินที่อยู่ภายใน ในบริเวณนั้นจำนวนมากมายหลายราย นับพื้นที่จำนวนกว่าร้อยไร่่

     และการเข้าไปปิดล้อมพื้นที่ดังกล่าวของคณะบุคคล นั้นได้เข้าไปกระทำการขุดดินหรือทราย นำออกไปขาย โดยไม่แน่ชัดว่า คณะบุคคลกลุ่มนี้ได้ดำเนินการในฐานะใด ในนามบริษัทใด มีกรรมสิทะิ์ในที่ดินนี้ทั้งหมด หรือบางส่วนเพียงใดหรือไม่ มีอำนาจในการดำเนินการ มีใบอนุญาตการให้ขุดดินหรือทราย ในเชิงพาณิชย์หรือไม่อย่างไร

    ต่อมาทาง ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังสถานที่นี้ และพบเห็นมีป้ายห้าเข้า -บุกรุก ดำเนินคดีตามกฎหมายติดล้อมรอบพื้นที่นี้ และเห็นมี เครื่องจักรกล และมีรถบรรทุก ดินหรือทราย เข้าออกบริเวณนี้จำนวนมาหลายคันรถบรรทุกใหญ่ ลักษณะรถบรรทุก ดินหรือทราย ได้สอบถามชาวบ้านบริเวณนั้น และ พบกับเจ้าของที่ดินบางราย ให้คำตอบว่า ไม่ทราบว่าบุคคลกลุ่มนี้เข้ามาติดป้ายห้ามเข้าและเข้ามาทำการขุดดินหรือทรายในบริเวณนี้ได้เช่นกัน ในนามใคร มีใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่ และได้มีบุคคลได้ไปพูด ลักษณะคล้ายข่มขู่ให้เกิดความกลัว กล่าวอ้างข่มขู่ว่ามี

#บุคคลที่กำลังจะรอเป็นรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลร่วมหนุนหลัง ทำให้ประชาชนและข้าราชการเกิดความหวาดกลัว#

   แต่ก็ยังเป็นเพียงแค่คำพูด ยังไม่มีหลักฐานยืนยันคำพูดของบุคคลที่ให้ข้อมูลต่อ ผู้สื่อข่าว ยังไม่มีหลักฐานที่จะยืนยันในข้อเท็จหรือจริงได้ในกรณีที่มาร้องเรียน แต่จากคำบอกขอกประชาชนในพื้นที่ ก็ยืนยันว่า การกระทำที่ไม่มีความแน่ชัด ชัดเจนนี้ แต่ผลกระทบของการกระทำของบุคคลดังกล่าวสร้างความเดือดร้อน กระทบความเป็นอยู่ในสิ่งแวดล้อมในทุกๆด้าน และยังตั้งข้อสังเกตุเพิ่มเติมว่า น่าจะมีการเข้าไปขุดดินหรือทรายในที่หลวง ในที่สาธารณะประโยชน์ เช่น ลำราง คูคลองในพื้นที่บริเวณนี้ ออกไปขาย เป็นการลักทรัพย์ของแผ่นดินหรือไม่ และผลกระทบที่ชัดเจนคือการที่บุคคลต่างๆได้ใช้ถนนเส้นทางเข้าออก สัญจร ขนของจากทำการเกษตรกรรมตามอาชีพเกษตร หาทรัพย์พยากรตามธรรมชาติ เช่นจับสัตว์มาเป็นอาหรและขายเพื่อการดำรงชีพ ในพื้นที่คูคลอง ลำราง สาธารณะต่างๆนี้อย่างมากมายจำนวนหลายครอบครัว

    ดังนั้น ทาง หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย”และ”เครือข่ายยุติธรรม” จึงได้รับเป็นเรื่อง ร้องเรียน และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป และเพื่อให้ความเป็นธรรมต่อทุกๆฝ่าย ทั้งฝ่ายร้อง-ฝ่ายถูกร้อง จึงจะดำเนินการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงว่าเป็นเช่นใด จะดำเนินการความคิบหน้า ให้ถูกต้อง ให้เป็นที่ประจักษ์ในความถูกต้องของทุกๆฝ่ายต่อไป

728x90

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.