กระหึ่มโลก!!!! งานวิ่ง #เชียงใหม่ไนท์มาราธอน 2019# 30 มีนาฯ 62  #จังหวัดเชียงใหม่##หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย” #ข่าวทั่วไทย-ข่าวทั่วโลก#

จัดงานวิื่ง เชียงใหม่ มาราธอน 2019 นานาชาติ ประโยชน์เพื่อสุขภาพ และบริจาคการกุศล การโปรโมทประะเทศไทย และจังหวัดเชียงใหม่

0
1948
งานวิ่งเชียงใหม่
งานวิ่งเชียงใหม่ไนท์ มาราธอน 2019 นานาชาติ

#หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย”

#ข่าวทั่วไทย-ข่าวทั่วโลก#

หนังสือพิมพ์รายวัน"ข่าวประเทศไทย"

#หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย” เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตรย์ ประชาชน เพื่อผดุงความธรรมในสังคม#

#เปิดอ่านทาง web:…#https://www.thailandworldnews.com#

หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย#

#นายสิทธิชัย ไชยกิจ (ชัย บางสะแก) เจ้าของ-บรรณาธิการ #

#ติดต่อกองบรรณาธิการ ##ประสงค์ ส่งข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ส่งที่อีเมล : THAILANDWORLDNEWS@GMAIL.COM#

************************************************

กระหึ่มโลก!!!!

30 มีนาฯ 62  #จังหวัดเชียงใหม่#

งานวิ่งเชียงใหม่
#เชียงใหม่ไนท์ มาราธอน 2019#

งานวิ่ง #เชียงใหม่ไนท์มาราธอน 2019# นานาชาติ

งานวิ่งเชียงใหม่
ไนท์มาราธอน 2019

โดยมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ #ประเทศไทย# และ #จังหวัดเชีบงใหม่#  ทั้งด้าน การกีฬา การท่องเที่ยว ตลอดทั้ง ในงานจัดงาน นอกจากการ กีฬา เพื่อสุขภาพ ยังจะมุ่งเน้น ศิลปวัฒนธรรมของชาวเชียงใหม่ และดินแดนทางภาคเหนือ ซึ่งมีความอ่อนช้อย และสวยงามแบบล้านนา ให้ดังกระหึ่มไป ทั่วโลก จะส่งผลเพิ่มศักยภาพ ในด้านการท่องเที่ยวของนานาชาติ ทั่วทั้งโลก

งานวิ่งเชียงใหม่
นักวิ่งนานาชาติ

     ซึ่งขณะนี้ ต่างชาติหลายชาติ เริ่มทยอย สมัครเข้าร่วมวิ่งร่วมงานนี้ จำนวนหนึ่ง ซึ่ง ตามจำนวนสมัครอยู่ใน ระหว่าง 5,000 -7,000 นักวิ่ง ซึ่งทางผู้จัดงาน จะไม่เพิ่ม จำนวน นักวิ่งเพิ่มมากขึ้นกว่านี้ โดยการประเมินคร่าวๆ จะมีท้ังนักวิ่งต่างชาติ มาร่วมกว่า 5,000 นักวิ่ง จะมีผู้ติดตาม ไม่ต่ำกว่า 10,000 คน รวมทั้งนักวิ่งไทย ประมาณ 1,000 กว่า รวมผู้ติดตาม ก็ไม่ต่ำกว่า 10,000  และ ในงานจะมีงานด้านการแสดง ศิลปและวัฒน จะมีผู้ได้รับเชิญ และผู้ที่สนในด้านการกีฬา ทั้ง ชาวไทยทั่วประเทศ และชาวเชียงใหม่ จึงประเมินว่าผู้ที่เข้ามาร่วมนี้ เกินกว่า 50,000 คน และมีผู้รับข่าวสาร การประชาสัมพันธ์อีกมากจำนวนหลายล้านคน เกินจะประเมินออกมาเป็นตัวเลขได้ จึงนับได้ว่า การจัดงานนี้จะบรรลุเป้าหมาย ตามจุดประสงค์ของการจัดงานวิ่ง#เชียงใหม่ไนท์มาราธอน 2019#(CHAINGMAI NIGHT MARATHON 2019)#
  ล่าสุด วันที่31 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น.

“พล.อ.เจน คีรีทวีป” ประธานกรรมการที่ปรึกษา

งานวิ่งเชียงใหม่
“พล.อ.เจน คีรีทวีป” ประธานกรรมการที่ปรึกษา

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ จัดการแข่งขันวิ่ง#เชียงใหม่ไนท์มาราธอน 2019# โดยได้เชิญหน่วยงานส่วนราชการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยจะจัดวิ่งในวันที่ 30 มีนาคม 2562 ทั้งประเภททั่วไป และแบ่งกลุ่มอายุ จัดวิ่งกลางคืน เริ่มสตาร์ท สามทุ่ม

   รายได้ส่วนหนึ่ง มอบสมทบจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ให้ รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนกิจการของโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน เชียงใหม่ ร่วมสมทบมูลนิธินิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย และเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนทั่วไปหันมาออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อส่งเสริมด้านเศรษฐกิจของชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วไป โดยใช้เส้นทางวิ่งไปตามจุดสำคัญ และภาพประดับไฟที่สวยงามของจัง หวัดเชียงใหม่ นักวิ่งที่สนใจ สอบถามรายละเอียดได้ที่ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โลโก้ร้านสามเสนวิลล่าสามแสนวิลล่า ริมปิง

บริษัทบีคอนแมคจำกัด TEL.02-8996920 MOBILE. 091-7576999

หรือที่ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่

งานวิ่งเชียงใหม่
“นายกิตติภณ พงศ์พิทยา” ประธานจัดงาน

      ด้านรางวัลในการแข่งขัน ประเภท มาราธอนชาย และ หญิง ทั่วไป ที่ 1 เงินรางวัล 15 ,000 บาท อันดับ 2 เงิน 10,000 บาท อันดับ 3 เงิน 5,000 บาท ประเภท ฮาล์ฟมารา ธอน ชาย และ หญิง รางวัลเท่ากัน อันดับ 1 เงิน 10,000 บาท อันดับ 2 เงิน 7,500 อันดับ 3 เงิน 5,000 บาท มินิมาราธอน ชายและหญิง อันดับ 1 เงิน 7,500 บาท อันดับ 2 เงิน 5,000 บาท อันดับ 3 เงิน 2,500 บาท

งานวิ่งเชียงใหม่
ประชุมคณะกรรมการจัดงาน

ส่วนหนึ่งของชื่อภาษาอังกฤษบนป้ายศูนย์ประชุมฯ ที่ดันมีคนตาดีไปสังเกตเห็นว่าสะกดคำผิดสถานที่ประชุม

       รางวัลในประเภทแบ่งอายุทุกรุ่น ประเภทมินิมาราธอน ชาย และหญิง ที่ 1 เงิน 4,500 บาท ที่ 2 เงิน 3,500 บาท ที่ 3 เงิน 3,000 บาท ที่ 4 เงิน 2,000 บาท ที่ 5 เงิน 1,000 บาท ประเภทฮาล์ฟมาราธอน ชาย-หญิง ที่ 1 เงิน 3,500 บาท ที่ 2 เงิน 2,500 บาท ที่ 3 เงิน 2,000 บาท ที่ 4 เงิน 1,500 ที่ 5 เงิน 1,000 บาท มินิมาราธอน ชาย -หญิง ที่ 1 2,500 ที่ 2 เงิน 2,000 ที่ 3 เงิน 1,500 บาท ที่ 4 เงิน 1,000 บาท ที่ 5 เงิน 500 บาท

728x90

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.