วันเสาร์ 4 ธันวาคม 2021
หน้าแรก แท็ก ราชกิจจานุเบกษา

แท็ก: ราชกิจจานุเบกษา

#ราชกิจจาฯประกาศ สธ. ผู้ป่วยโควิด-แพ้วัคซีน เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินไม่เสียค่าใช้จ่าย!!

“โปรดเกล้าฯ”แต่งตั้ง’ผู้พิพากษาประจำศาล’ จำนวน 197 ราย

0
"โปรดเกล้าฯ"แต่งตั้ง'ผู้พิพากษาประจำศาล' จำนวน 197 ราย
"ราชกิจจาฯ" ถอดยศ-คืนเครื่องราชฯ

“ราชกิจจาฯ” ถอดยศ-คืนเครื่องราชฯ “10 นายตำรวจ” ฐานมีความผิดร้ายแรง

0
"ราชกิจจาฯ" ถอดยศ-คืนเครื่องราชฯ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯพระราชทานยศ ‘ข้าราชการในพระองค์’

0
 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระราชทานยศให้ข้าราชการในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานยศให้ข้าราชการในพระองค์ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหาร งานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา...

ประกาศราชกิจจาฯ เรียกคืนเครื่องราช “ดิสธร วัชโรทัย”

0
 ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 10 พ.ย. เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นายดิสธร วัชโรทัย ทั้งหมดหลังสำนักพระราชวังลงโทษไล่ออกจากราชการฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ ฉบับทะเบียนฐานันดร ฯ เล่ม ๑๓๔ ตอน ๖๐ ข เรื่องพระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นายดิสธร วัชโรทัย โดยมีรายละเอียดดังนี้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่ง นายดิสธร วัชโรทัย ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน ตำแหน่งประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ ๑๐ สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง...

ข่าวล่าสุด