#”ท่านชาย”..พาตะลุย!!!..@ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์“เที่ยว-กิน- นอน-จังหวัดพะเยา-แอ่วพะเยา Amazing ยิ่งกว่าเดิม” วันที่ 25-26 มค.65

#"ท่านชาย"..พาตะลุย!!!..@ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์“เที่ยว-กิน- นอน-จังหวัดพะเยา-แอ่วพะเยา Amazing ยิ่งกว่าเดิม” วันที่ 25-26 มค.65

0
190
#
"ท่านชาย"พาตะลุย แอ่วเหนือ-เมืองพะเยา
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
"นางพัฒน์ชญา จิตราพันธ์ทวี" นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวพะเยาจัดกิจกรรมท่องเที่ยวภายในจังหวัดพะเยา เพื่อสร้างโอกาสแก่ผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ร้านค้า และชุมชนให้เกิดรายได้ โดย มีหัวข้อ “เที่ยว กิน นอน จังหวัดพะเยา แอ่วพะเยา Amazing ยิ่งกว่าเดิม”  เชิญสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ 17 จังหวัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพลิกพื้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด โดยมีความคาดหวังว่าการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ครั้งนี้ ให้เกิดการหมุนเวียนทางด้านเศรษฐกิจ เพิ่มเม็ดเงินในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายในจังหวัดพะเยาให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งเป็นขวัญและกำลังใจต่อผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชนให้ได้รับรายได้มากขึ้นจากการประสบถึงปัญหาวิกฤติการณ์ โควิท-19 ที่ผ่านมา 
รวมทั้งยังมีความคาดหวังให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ภายในจังหวัด โดยกิจกรรม ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จะมีการจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2566 ณ จังหวัดพะเยา  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจว่าด้วยการท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยาสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาส่งเสริมให้มีผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยว โรงแรมและการบริการทางด้านการท่องเที่ยว จากสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ 17 จังหวัด เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมในจังหวัดพะเยาในวันดังกล่าว
สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวพะเยา ขอเรียนเชิญสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ ทั้งท่านแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมและตอบรับ ในกิจกรรม “เที่ยว กิน นอน จังหวัดพะเยา แอ่วพะเยา Amazing ยิ่งกว่าเดิม”ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ ในวันที่ 25-26 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
facebook  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวพะเยา โทรศัพท์ 062-926-1668
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image-7.png
ดอย วรรณวนัช จิตราพันธ์ทวี • โรงแรมพะเยาเกทเวย์ • พอแล้วดี The Creator

“คุณวรรณวนัช จิตราพันธ์ทวี (ดอย)” เจ้าของ..โรงแรมพะเยาเกทเวย์

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวพะเยา แอ่วพะเยาอเมซิ่งแต๊แต๊จ้าวพระธาตุจอมทอง,วัดศรีโคมคำ,ไหว้พระกลางน้ำ,ล่องเรือแม่น้ำอิง,อนุสาวรีย์สามกษัตริย์,บ่อสิบสอง, ชมดอกบัวแดงบานสะพรั่งกว่า100ไร่,พระพุทธรูปแกะสลัก,เวียงลอ,เชียงคำ,ปางปุเลอะ, อากาศดี๊ดี ชีวิตปังปัง

เสันทางท่องเที่ยว..จังหวัดพะเยา – โรงแรมเกทเวย์ – เส้นทาง A , เส้นทาง B , เส้นทาง C

 

OPTION  A:   ล่องเรือแม่น้ำอิง – ขันโตกของว่าง – อนุสาวรีย์สามกษัตริย์

ล่องเรือด้วยวิถีชาวบ้าน ชมวัฒนธรรมความเป็นมาผ่านลุ่มแม่น้ำอิง

   พายเรือคายัค ล่องแม่น้ำอิงให้เลือกใช้บริการ

รับประทานลาบปลาท้องถิ่นขึ้นชื่อ

รับประทานลาบปลาท้องถิ่นขึ้นชื่อ

สักการะ สามกษัตริย์ รูปจำลอง พญางำเมือง พญามังราย พญาร่วง ณ หอคำ โบราณสถาน สบร่องขุย

OPTION  B:   ซิตี้ทัวร์ วัดพระธาตุจอมทอง – วัดศรีโคมคำ – ร้าน

เที่ยวชม วัดพระธาตุจอมทอง วัดพระธาตุจอมทอง อยู่ใน ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ถือว่าเป็นปููชนียสถานคู่เมือง

วัดศรีโคมคำ วัดศรีโคมคำ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ

รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์

OPTION  A: ล่องเรือชมดอกบัวแดง

ชมความสวยงามของทุ่งบัวแดงกว่า 100 ไร่ บริเวณหาดอิงกว๊าน กว๊านพะเยา เดินทางสู่ ปางปูเลาะ แต่เดิมมีชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านปู่ล่อ” โดยตั้งตามชื่อของพ่อค้าชาวจีน คือ นายปู่ล่อ ต่อมาชื่อหมู่บ้านได้ถูกเรียกเพี้ยน จนมาเป็น “บ้านปางปูเลาะ”  เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติของป่าไม้ และขุนเขาล้อมรอบ

หนองเล็งทราย หนองน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอแม่ใจ

OPTION  B : ชมพระอาทิตย์ขึ้น บ่อสิบสอง

ป่าบ่อสิบสอง ดั้งเดิมนั้นเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าเฮือง ป่าตึง และป่าแงะ มีต้นไม้ใหญ่เต็มผืนป่า เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ามากมาย เป็นป่าศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ

ออกเดินทางสู่   วัดห้วยผาเกี๋ยงหรือวัดผาธรรมนิมิตเดิมมีชื่อว่า สำนักวิปัสสนาผาธรรมนิมิต 

จากนั้นจึงนำทุกท่าน เดินทางสู่ วัดศรีชุม วิหารพระเจ้าทันใจ ก่อสร้างเป็นศิลปะล้านนาแบบประยุกต์ ด้านนอกเป็นศิลปะ

ปูนปั้นศิลปะเชียงแสนทำด้วยมือ หรือ Handmade  ทาด้วยสีขาวทั้งหลังเด่นสง่าตั้งอยู่บนฐานยกสูงรองรับจากพื้นดินกว่า 6 เมตร เด่นสง่าสวยงามตระการตา และภายในแกะสลักด้วยไม้สักทองทั้งหลัง

เดินทางสู่ เมืองโบราณเวียงบัว  เป็นแหล่งโบราณคดี ค้นพบเตาเผาโบราณ ซึ่งมีอายุกว่า ๗๐๐ ปี ซึ่งเป็นเตาเผาโบราณที่เก่าแก่ที่สุดในล้านนา

OPTION  C : เวียงลอ

เดินทางสู่สวนหม่อน มัลเบอร์รี นอกจากพืชผักเมืองหนาว หรือผักปลอดสารพิษจะเป็นเทรนด์ที่ผู้คนนิยมหันมาลงทุนทำธุรกิจด้านนี้แล้ว ยังเริ่มมีการนำผลไม้เมืองหนาวมาทดลองปลูกกันมากขึ้น มัลเบอร์รี หรือลูกหม่อน ก็เป็นหนึ่งในผลไม้ที่นิยมปลูกมากขึ้นในทั่วทุกภาคและยังเป็นผลไม้ที่นิยมในกลุ่มคนรักสุขภาพ สำหรับสวนหม่อน มัลเบอร์รี เลอ กองแลนับว่าเป็นสวนเพียงแห่งเดียวในอำเภอดอกคำใต้สายน้ำ จากเดิมที่ไหลอ้อมเมืองไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง แต่แม่น้ำกลับเปลี่ยนกระแสไหลเข้าผ่านกลางเมือง ทำให้เมืองลอถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

โดยสถานที่ท่องเที่ยวคือโบราณสถานเวียงลอ อยู่ห่างอำเภอจุนตามทางหลวงหมายเลข 1021 ถึงบ้านห้วยงิ้ว ประมาณ 17 กิโลเมตร มีทางแยกเป็นทางเดินถึงบ้านน้ำจุนอีกประมาณ 12 กิโลเมตร นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าคงเป็นเมืองในสมัยพ่อขุนงำเมือง เพราะปรากฎซากกำแพงเมืองเก่า วัดร้างอยู่มากมาย พระธาตุและวัดเก่าแก่คือ วัดศรีปิงเมือง

และใกล้เวียงลอนี้ยังเป็นจุดที่ลำน้ำจุนไหลลงแม่น้ำอิงด้วย จึงเรียกบริเวณนี้ว่า “สบอิง”

OPTION  D: เชียงคำ

นำทุกท่านเดินทางมุ่งสู่ อำเภอเชียงคำ โดยสถานที่แรกที่จะไปคือบ้านสิงห์ธรรม และสิงห์ธรรมคาเฟ่ มีบ้านไม้สักหลังใหญ่ ให้ชมมีน้ำตกมีปลาคราฟตัวใหญ่อากาศดี ส่วนตัวบ้านมีลอดอุโมงค์เข้าไปดูตื่นตาตื่นใจมาก ตัวบ้านเป็นไม้ทั้งหลังและมีการแกะสลักไม้ทั้งบานประตูหน้าต่าง จากนั้นจึงนำทุกท่าน เดินทางไปยัง วัดนันตาราม อ.เชียงคำ จ.พะเยา วัดไทใหญ่อันเงียบสงบ ไม่ปรากฎหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใด ความโดดเด่นของวัดนันตาราม คือ ศิลปะแบบไทใหญ่ วิหารสร้างด้วยไม้สักทั้งหลังตกแต่งลวดลายฉลุไม้งดงาม ภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์ของเก่า เช่น ธนบัตรสมัยก่อน ข้าวของเครื่องใช้โบราณ ภาพวาดเกี่ยวกับการเทศน์มหาชาติ ฯลฯ พร้อมบรรยากาศที่มีกลิ่นอายคล้ายวัดในประเทศเมียนมาอีกหนึ่งอันซีนในวัดนันตารามอยู่ภายในวิหารไม้สถาปัตยกรรมแบบชาวไทใหญ่อันงดงาม ซึ่งมีพระประธานสีทองอร่ามเรืองปางมารวิชัยที่มีผู้ศรัทธาเดินทางมากราบไหว้อยู่ไม่ขาดสาย จากนั้นจึงนำทุกท่านเที่ยวชม ศูนย์การเรียนรู้โกโก้พันล้าน เชียงคำ

เที่ยวชมสวนผสมผสานโกโก้ และทำ workshop โดยมีกิจกีมน่าสนใจอีกมากมาย พร้อมรับประทานอาหารกลางวันจากนั้นจึงเป็นอันจบ ทริป 2 วัน 1 คืน เก็บภาพความประทับใจ

***สามารถเลือกโปรแกรมทัวร์เพื่อท่องเที่ยว ภายในจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียงต่อ จากบริษัทที่ได้รับมอบหมายดูแล ผ่านทางสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวพะเยา***

ท่านสามารถเลือกซื้อทริปท่องเที่ยว จังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียงต่อได้จากห้างหุ้นส่วนจำกัดจิวรีทริป และ น้ำกว๊านอินเตอร์ทราเวลติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้จากอาจารย์จิ๋ว 092-9798749 , คุณประเสริฐ 091-0679211 , คุณเน 088-2673094 , คุณน้ำ 099-2352365

#######

#หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย”#ข่าวทั่วไทย-ไกลทั่วโลก#

เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประชาชน ผดุงความธรรมในสังค

#เปิดอ่านทาง WEBSITE: https://www.thailandworldnews.com

หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย##นายสิทธิชัย ไชยกิจ (ชัย บางสะแก) เจ้าของ-บรรณาธิการ #

#ติดต่อกองบรรณาธิการ #……#ประสงค์ ส่งข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ร้องขอความเป็นธรรม”เครือข่ายบุติธรรม”

ส่งเรื่องต่างๆมาที่อีเมล : THAILANDWORLDNEWS@GMAIL.COM

ผดุงความธรรมในสังคม

    เพื่อความเป็นธรรมในสังคม

#######

728x90

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.