“ข่าวสังคม-ร้องทุกข์”..นสพ.รายวัน”ข่าวประเทศไทย” และ “เครือข่ายยุติธรรม” ได้รับเรื่องร้องเรียนความเสียหาย-ความเดือดร้อน กรณีที่น้ำประปา หมู่บ้าน “สวีทโฮมปาร์ค” บางกรวย-ไทรน้อย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ความเดือดร้อนกรณี น้ำประปาไหลอ่อน -ไม่ไหล มาเนิ่นนาน!!! แจ้งด่วนถึง….. “รมต.มหาดไทย-ประธาน-ผู้ว่าการ การประปานครหลวง” ให้แก้ไข-ชดใช้ค่าเสียหาย!!!

0
413
ร้องเรียนน้ำประปา ภายในหมู่บ้าน
ร้องเรียนน้ำประปา ภายในหมู่บ้าน "สวีทโฮมปาร์ค" ไม่ไหล

หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย” และ “เครือข่ายยุติธรรม” ได้รับเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อน ในกรณีที่น้ำประปา ภายในหมู่บ้าน “สวีทโฮมปาร์ค” บางกรวย-ไทรน้อย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ได้รับความเดือดร้อน เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อน จนถึงขั้นไม่ไหลมาเป็นเวลานานแล้ว

หนังสือพิมพ์รายวัน"ข่าวประเทศไทย"

หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย” และ “เครือข่ายยุติธรรม” ได้รับเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อน ในกรณีที่น้ำประปา ภายในหมู่บ้าน “สวีทโฮมปาร์ค” บางกรวย-ไทรน้อย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ได้รับความเดือดร้อน เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อน จนถึงกับไม่ไหลมาเป็นเวลานานแล้ว ได้ไปแจ้ง ต่อการประปานครหลวง (นนทบุรี -บางบัวทอง) ก็ไม่ได้รับการตอบรับและการแก้ไข แต่ประการใด จะมีเพียงบางครั้ง มีเจ้าหน้าที่การประปามาใช้เครื่องวัดความดันน้ำ มาทำการวัด ซึ่งคำตอบ จากเจ้าหน้าที่การประปา ก็คือแรงดันน้ำต่ำ ซึ่งที่จริงก็ไม่จำเป็นต้องมาวัดแรงดันน้ำ เหตุเกิดจากน้ำไม่ไหลน้ำไม่พอส่งมาน้ำไม่ไหล จึงเกิดแรงดันน้ำต่ำ

กปน. ยืนยันน้ำประปาปลอดภัย เหตุเพลิงไหม้โรงงานกิ่งแก้ว  ตรวจสอบแนวท่อไม่มีความเสียหาย ไม่กระทบคุณภาพ – THE STANDARD

ต้นเหตุหลักๆคือไม่มีการผลิตน้ำประปาได้มากพอจากโรงงานผลิตน้ำประปาที่ส่งแรงดันให้เกิดแรงดันน้ำสูงมากพอที่ทำให้น้ำไหลเพื่อการใช้น้ำในชีวิตประจำวันได้ตามปกติ การที่เจ้าหน้าที่ออกมาทำการวัดแรงดันน้ำนั้น เป็นเพียงการปฎิบัติงาน แก้ขอร้องเรียนเป็นครั้งเท่านั้น คือการประปาต้องทราบดีอยู่แล้ว ว่า การที่น้ำมีแรงดันต่ำ ก็เพราะไม่มีการผลิตน้ำประปาได้มากพอที่จะส่งน้ำเข้าท่อให้มีแรงดันสูงพอในท่อสู่บ้านประชาชนได้เพียงพอ

และมี “รองผู้ว่าการประปาฯ” ได้แจงว่า ในลักษณะว่ามีการผันน้ำไปให้ ย่านอื่นๆ จึงเป็นเหตุให้ย่านนี้มีน้ำไหลออ่อน จนถึงขั้นไมไหลเลย ดังเช่นที่เกิดเหตุอยู่ในขณะนี้ พอมีการร้องเรียน ก็ ใช้วิธีสลับแรงดันน้ำ มายังทีมีผู้ร้องเรียน พอให้มีมีน้ำประปาไหลบ้าง พอแหล่งที่ขาดน้ำร้องเรียนก็สลับน้ำไปยังผู้ร้องเรียนที่อื่นๆ สลับกันไปสลับกันมาเช่นนี้ตลอด

โดยผู้ปฎิบัติงานเอง คงไม่ทราบถึงสาเหตุใหญ่ที่แท้จริง ที่เกิดจากไม่สามารถสร้างโรงงานผลิตน้ำประปา”มหาสวัสดิ์” ซึ่งจะเป็นโรงผลิตน้ำแกนหลัก ส่งน้ำประปาให้ใช้โดยได้ทั่วถึงในย่านบริเวณนี้และอื่นๆ

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 565000003994201.JPEG
การประมูลขยายโรงผลิตน้ำประปามหาสวัสดิ์ ที่มีบริษัทยักษ์ใหญ่ สองบริษัท เข้าแข่งการประมูล แล้วเกิดข้อขีดแน้ง จนยังไม่สามารถก่สร้างขยายกำลังผลิตน้ำประปาได้

ด้วยมูลเหตุ..การประมูลขยายสร้างโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์แห่งนี้ เพิ่มกำลังผลิตน้ำให้เพียงพอกับประชาชนที่อยู่กันอย่างหนาแน่น และ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีอัตราการใช้น้ำประปาอย่างมากรวดเร็วชนิดก้าวกระโดดกันทีเดียว ทำให้โรงผลิตน้ำโรงผลิตน้ำประปามหาสวัสดิ์ เดิมแห่งนี้มีการผลิตที่น้ำไม่เพียงพอต่อผู้ใช้น้ำประปาในขณะนี้

ก็ด้วยสาเหตุหลักใหญ่ๆ คือมีบริษัทยักษ์ใหญ่สองแห่งที่เข้าประมูลสร้างขยายโรงงานผลิตน้ำประปาแห่งนี้ และ การประปานครหลวงเอง มีข้อขัดแย้งโต้แย้งที่มาของการประมูล จนเป็นสาเหตุที่ทำให้การสร้างขยายกำลังผลิตน้ำไม่เป็นไปตามการขยายงานเพิ่มการผลิตน้ำได้ทันตามตวามต้องการใช้ของประชาชน

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท. 2) มอบนโยบายการบริหารงาน การประปานครหลวง (กปน.) สำนักงานใหญ่ ณ ห้องปิยราษฎร์ ชั้น 6โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการ ร่วมรับนโยบาย
ทั้งนี้ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการ กปน. เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการ กปน. ว่าได้มอบให้ กปน.ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
นิพนธ์ บุญญามณี' เผยนั่งเก้าอี้ รมช.มหาดไทย แค่ข่าวลือ
นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท. 2)
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการการประปานครหลวง
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ Governor%20Manit%20P.jpg
นาย มานิต ปานเอม
ผู้ว่าการประปานครหลวง
Mr. Manit Panaim
Governor
เบอร์โทรเครื่องตรง 0-2500-2501 0-2500-2556 0-2500-2557
เบอร์โทรภายใน 1648
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 8Sutirak.jpg
นายสุทธิรักษ์ บูชากุล
รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)
(วิศวกรรม)(รักษาการ)
Mr. Suthirug Buchagul
Deputy Governor (Engineering)
เบอร์โทรเครื่องตรง 0-2500-2775
เบอร์โทรภายใน 1644

ปัญหานี้จึงเป็นปัญหาระดับชาติของ”การประปานครหลวง” ที่ ทั้งรัฐมนตรีมหาดไทย ทั้งประธาน กปน. ทั้งผู้ว่าการประปา ต้องลงมาแก้ไข ปัญหานี้อย่างจริงจัง และให้ยุติข้อขัดแย้งผู้ประมูลสร้างโรงผลิตน้ำประปานี้ จบลงโดยโดยเร็ว เพื่อให้มีการขยายโรงงานผลิตน้ำประปามหาสวัสดิ์ได้เพิ่มพลังขยายการผลิตน้ำประปาให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้นืำ

อนึ่ง จากการกรณีกลุ่มผู้ร้องเรียนนี้ เป็นปัญหาระดับชาตื ที่ ระดับ”กระทรวงมหาดไทย” ที่กำกับดูแลการประปานครหลวง ทั้ง “ประธานการประปานครหลวง”และ”ผู้ว่าการประปานครหลวง” ต้องลงมาดูแลแก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพราะเรื่องนี้ เกินกว่ากำลังของเจ้าหน้าที่ของการประปานครหลวงเองจะดำเนินแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรม จะแก้ไขได้เฉพาะหน้า โดยเพียงแค่สลับแรงดันน้ำกันไปมา ซึ่งไม่ใช่วิธีแก้ที่ถาวร ต้องแก้ให้ตรงที่ต้นเหตุ!!!

ดังนั้น เบื้องต้น จึงเรียนมายัง “ท่าน รมต..มหาดไทย- ประธาน -ผู้ว่าการ การประปานครหลวง”ว่าจะมีแนวทางแก้ไขการประมูลขยายโรงผลิตน้ำนี้เช่นใดให้ยุติโดยไว มิฯั้นความเดือดร้อนต่อผู้ใช้น้ำประปาจะขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ จนยากที่จะแก้ไข

ในเบืีองต้น ต่อกรณีที่น้ำประปาไหลอ่อน ไม่ไหลนี้ สร้างความเสียหายต่อประชาชนอย่างมากมาย ทั้งที่นอกเหนือจากผู้ใช้น้ำประปาได้รับความเดือดร้อน ทั้งกายใจ ธุระกิจ ที่ไม่มีน้ำที่จะใช้ปรุงอาหารขาย และอื่นๆ ตลอดทั้งเป็นต้นสาเหตุ ความเสีบหายที่ทำให้ปั้มน้ำไหม้

ปั้มน้ำ..มีปัญหา? - ปั๊มน้ำสูบน้ำไม่ขึ้น มีความร้อนสะสม ...

จากสาเหตุนี้ จะประเมินค่าเสียหายเพื่อดำเนินการเรียกร้องต่อการประปานครหลวงเป็นอันดับแรก และดำเนินการขั้นต่อไป จนกว่าจะได้การเยียวยา และแก้ไขเสร็จสิ้นมีการได้ใช้น้ำประปาตามปกติ

“การประปานครหลวง”ต้องใช้ดุลยพินิจ ให้ถูกต้อง ตามที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองได้กล่าวไว้ อย่าทำให้การประปานครหลวง ต้องเสียหายมิฉะนั้นแล้ว ประชาชนจะเดือดร้อนไม่ได้น้ำประปามาใช้

“อิตาเลียนไทยฯ”เรียกร้อง กปน. ชี้แจงกรณี กอร.ตีความคำอุทธรณ์ขยายโรงผลิตน้ำประปามหาสวัสดิ์

‘ซิโนไทย-วงษ์สยามฯ” เฮ! กก.อุทธรณ์ชี้มีคุณสมบัติประมูลโรงประปามหาสวัสดิ์ ให้ กปน.พิจารณาใหม่

โครงสร้างระบบโรงงานผลิตน้้ำประปา

อิตาเลียนไทยฯเรียกร้อง กปน. ชี้แจงกรณี กอร.ตีความคำอุทธรณ์ขยายโรงผลิตน้ำประปามหาสวัสดิ์ฟังขึ้น ตั้งข้อสังเกตุ 7 ข้อข้องใจ ไม่เป็นไปตามหลักวิศวกรรมประปา และบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือไม่
‘ซิโนไทย-วงษ์สยามฯ” เฮ! กก.อุทธรณ์ชี้มีคุณสมบัติประมูลโรงประปามหาสวัสดิ์ ให้ กปน.พิจารณาใหม่

##########

#หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย”#ข่าวทั่วไทย-ไกลทั่วโลก#

เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประชาชน ผดุงความธรรมในสังค

#เปิดอ่านทาง WEBSITE: https://www.thailandworldnews.com

#หนังสือพิมพ์รายวัน”ข่าวประเทศไทย##นายสิทธิชัย ไชยกิจ (ชัย บางสะแก) #เจ้าของ-#บรรณาธิการ

หนังสือพิมพ์รายวัน"ข่าวประเทศไทย"

#ติดต่อกองบรรณาธิการ #..#ประสงค์ ส่งข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ร้องขอความเป็นธรรม”เครือข่ายบุติธรรม”

ส่งเรื่องต่างๆมาที่อีเมล : THAILANDWORLDNEWS@GMAIL.COM

    เพื่อความเป็นธรรมในสังคม

##########

728x90

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.